10-12-11

‘s Werelds oudste wetenschappelijke waarnemers van de klimaatverandering

Naar aanleiding van de onlangs in Durban begonnen VN-conferentie over klimaatverandering roept Survival International op om de ecologische kennis en inzichten van inheemse volken te betrekken bij de verstrekkende besluiten die genomen zullen worden in verband met de verandering van het klimaat.

Van het Amazonegebied tot aan de poolcirkel zijn het nog steeds de inheemse volken met hun duizenden jaren ervaring met duurzame levenswijzen die structureel het minst beslag leggen op hun milieu. Tegelijk zijn deze gemeenschappen van alle volken op aarde het meest kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering en moeten ze de hoogste prijs betalen voor compensatieregelingen om klimaatverandering te stoppen, zoals biobrandstoffen, waterkrachtcentrales en natuurbeschermingsprojecten. (
Download het rapport ‘De meest ongemakkelijke waarheid van allemaal’
, pdf, 1.9 MB)

De meeste inheemse volken hebben een diepgaande kennis verworven van het natuurlijke milieu waarin ze leven en zijn in staat om de geringste veranderingen in dit ecosysteem waar te nemen.

Enkele observaties van inheemse volken:

-Innu jagers in noordwest Canada melden dat het zee-ijs dunner wordt, de winters korter zijn en de zomers warmer, dat de permafrost verandert en het niveau van de zee stijgt.

-Innu volken in noordoost Canada rapporteren dat ze in Noord Labrador vogels hebben waargenomen, zoals blauwe gaaien, die normaal gesproken alleen voorkomen in het zuiden van Canada of de Verenigde Staten, dat er minder sneeuw valt in de koudste maanden en dat er in de zomer minder muggen zijn.

-De rendierhoudende Nenetsen in Siberië melden dat de bevroren rivieren eerder beginnen te smelten, wat de voorjaarstrek van de rendieren bemoeilijkt die nu gedwongen worden om te zwemmen in plaats van over het ijs te lopen. Ook zij constateren een afname van het aantal muggen.

-De rendierhoudende Tsaatan in Mongolie rapporteren dat de groei van korstmos waarmee de rendieren zich voeden negatief beïnvloed wordt door de klimaatsverandering.

-Yanomami in het Braziliaanse Amazonegebied melden een verandering in het regenpatroon van het regenwoud. Ze dringen er bij de wereldleiders op aan om de vitale functie te onderkennen die de Amazone vervult bij de regulering van het wereldklimaat en de grote bijdrage van ontbossing aan de opwarming van de aardse atmosfeer.

 

 

‘De klimaatverandering is in ons land begonnen’, zegt Davi Kopenawa, woordvoerder van de Yanomami. ‘De rijke landen hebben kilometers Amazonewoud verbrand en vernietigd. Als je de grote bomen kapt en het woud in brand steekt, dan verdroogt de gehele Aarde. De wereld moet luisteren naar de noodkreet van de Aarde die smeekt om hulp’.

De Innu activiste Sheila Watt-Cloutier vertelt: ‘Jagers zijn door het zee-ijs gezakt en hebben hun leven verloren in gebieden die altijd als veilig waren beschouwd. Het poolgebied wordt beschouwd als de barometer die laat zien hoe gezond de planeet is. Als je wilt weten hoe het staat met de gezondheid van onze planeet, dan moet je naar het poolgebied gaan en daar haar polsslag meten.’

‘We kunnen niet langer meer vertrouwen op onze traditionele kennis om het weer te voorspellen,’ aldus Veikko Maggo, een
Saami rendierherder
. ‘Vroeger konden we van te voren zien wat het weer zou worden. De voortekenen en daarmee onze kennis en vaardigheden zijn niet meer betrouwbaar.’           

Stephen Corry, directeur van Survival International: ‘Inheemse volken zijn de oudste en meest oorspronkelijke wetenschappers ter wereld. Het is volkomen duidelijk – overal waar deze volken ongestoord hebben mogen blijven leven is de bosbedekking en biodiversiteit veel groter dan in andere soorten beschermingsgebieden. En zonder hun ecologische kennis zouden vele onmisbare geneesmiddelen wellicht nooit ontwikkeld zijn.’

‘Het is voor ons allen van het grootste belang dat hun kennis en hun zienswijzen als waardevol en legitiem worden beschouwd. Inheemse volken zouden een veel grotere rol moeten krijgen bij de politieke besluitvorming over maatregelen die de effecten van klimaatverandering moeten compenseren. Tevens moet worden erkend dat ze recht hebben op gebruik en bezit van hun eigen land.’
12:11 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.