02-11-13

De strijd van de Mapuche en het geweld van de staat in Chili

Naar aanleiding van het bezoek van Jorge Huenchullan in ons land, konden we met hem een interview afnemen. We spraken met hem over de criminalisering van de strijd van zijn volk door de Chileense staat. Hij is een vertegenwoordiger van de Temucuicui, een inheemse bevolkingsgroep van de Mapuche in Chili.

 

Kunt u ons om te beginnen kort de geschiedenis schetsen van het conflict tussen de Mapuche en de Chileense staat?

 

Jorge Huenchullan. Het Mapuchevolk is afkomstig uit Argentinië en Chili. We mogen er terecht trots op zijn dat wij tot in het begin van de 19de eeuw verzet hebben geboden tegen de Spaanse koloniale invasie. Het verzet van het volk tegen de invasie van haar grondgebied zorgde ervoor dat de Mapuche bepaalde garanties kregen van de Spaanse kroon op het vlak van territoriale soevereiniteit. Het is pas na de onafhankelijkheid van Chili dat de gebieden van de Mapuche afgenomen werden door de nieuwe

Chileense republiek.

 

Door een beleid van systematische uitroeiing, ontheemding en gedwongen assimilatie, zette de Chileense staat het proces van kolonisatie en vernietiging van de Mapuche verder. De verschillende regeringen tot 1925 kopieerden het Noord-Amerikaanse systeem van “reservaten” voor de inheemse bevolking. In 1925 werden de laatste inheemsen in het Cautíngebied geplaatst.

 

In 1970 wordt het probleem van de Mapuche grondig herbekeken door de regering van de Unidad Popular onder president Salvador Allende. Na het tweede nationaal congres van de Mapuche in 1970, werd een voorontwerp van wet betreffende de inheemse bevolkingsgroepen naar het parlement gestuurd in 1971, en op 15 september 1972 werd de wet uitgevaardigd. Deze wet is een belangrijke stap in de geschiedenis van de wetgeving over inheemse volkeren in de 20ste eeuw: de verdeling van de grond is niet de belangrijkste doelstelling zoals dat het geval was tussen 1927 en 1961. Gedurende die periode, stelde de wet voor om de inheemse volkeren te integreren via de verdeling van de grond, of zoals het in een decreet staat: de verdeling van de grond was “de enige manier om de beschaving volledig te integreren”.

 

Tijdens de militaire dictatuur werd de levenswijze van de Mapuche, die gebaseerd is op het gemeenschappelijk bezit van de grond, dooreengeschud door de contralandhervorming opgelegd door Pinochet, die het accent legt op het individueel privébezit. In 1979 werden alle coöperatieven die

voordien werden opgericht, door het militaire regime opgeheven en werden de gronden in beslag genomen ten voordele van de bosbouwbedrijven.

 

Na het bewind van Pinochet werd de “democratische overgang” geïnstalleerd. De Concertatión (de centrum-linkse coalitie die aan de macht kwam in 1989 tot aan de verkiezing van Sebastián Piñera, in

december 2009, n.v.d.r.) veranderde het beleid niet en maakte gebruik van een arsenaal van wetten die ze erfde van het militaire regime om de strijd van de Mapuche te criminaliseren. De Mapuche werden veroordeeld volgens de anti-terroristenwet.

 

Toen de conservatief rechtse regering van Piñera aan de macht kwam in 2009 vond een militarisering van de Mapuchegebieden plaats. De Mapucheoppositie werd steeds scherper gecriminaliseerd. Om het

Mapuche-“gevaar” uit te schakelen, haalde de Chileense elite helmen, handboeien en wapenstokken boven: het is staatsgeweld, dat evenredig met de financiële belangen die op het spel staan.

In november 2013 zijn er presidentsverkiezingen in Chili. Hoe staan de presidentskandidaten tegenover de eisen van de Mapuche?

 

Jorge Huenchullan. Ze hebben het er niet over, in elk geval niet de kandidaten die in de media komen. Op de vooravond van de algemene verkiezingen, symboliseert het probleem van de Mapuche de mislukking van de opeenvolgende regeringen om de meest uitgeslotenen in hun programma op te nemen. Wij vatten onze eisen samen in vijf punten (zie onderaan). Maar die eisen worden enkel overgenomen door kandidaten die weinig in de media komen, zoals Marcel Claude, die belooft de politieke gevangenen

van de Mapuche vrij te laten en de antiterrorismewetten die tegen de Mapuche worden gebruikt, af te schaffen.

 

Jammer genoeg heeft de kandidate van de Concertatión, mevrouw Bachelet, veel kans om de komende verkiezingen te winnen. Wij verwachten niet veel meer van de staat. We weten dat we de strijd moeten verder zetten onder een steeds zwaardere repressie.

 

Hoe voert u de strijd voor de grond in zulke omstandigheden?

 

Jorge Huenchullan. In mijn streek hebben de mensen beslist om de geblokkeerde gronden niet te verlaten. Met andere woorden, wij bezetten de gronden… Wij werden reeds meer dan eens bedrogen. De overheid

beloofde een perceel terug te geven, maar er gebeurde uiteindelijk niets. Het is daarom dat de gronden bezetten voor ons betekent, ze niet in de steek laten. Onze strijd is rechtvaardig en gewettigd. Wij werden

samengedreven op kleine, niet-productieve percelen, veroordeeld om te verarmen. Vandaag wordt die politiek van sociale en culturele genocide verder gezet. Alle natuurlijke bronnen worden uitgebaat en ingenomen door een kleine minderheid. De mensen leven in armoede, terwijl de bosbouw- en de mijnbedrijven gouden zaken doen.

 

De vijf eisen van de Mapuche

 

-de onmiddellijke vrijlating van alle politieke gevangenen van de Mapuche die veroordeeld zijn op basis van gefabriceerde bewijzen en getrukeerde processen

-de oprichting van een instantie voor dialoog tussen de Chileense staat en de wettige vertegenwoordigers van het Mapuchevolk

-het vastleggen van een gemeenschappelijke agenda die kan uitmonden in een akkoord dat rekening houdt met de autonomie van het Mapuchevolk

-de teruggave van de gronden, die “gestolen” werden door de Chileense staat sinds de periode van de “pacificatie” van het land tussen 1881 en 1883, aan de Mapuche gemeenschappen. Van de 11 miljoen

hectare die de Mapuche toebehoren, blijven er hen nu nog slechts 500.000 over

-het einde van de militarisering van het gebied van de Mapuche

 

bron : Mapuche mailinglist in English/Dutch

16:53 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.