15-02-15

Mijnbouwsector Canada schendt permanent mensenrechten

 Het Permanent Volkerentribunaal heeft in een recent rapport vijf Canadese mijnbouw -bedrijven en de Canadese regering verantwoordelijk gesteld voor zware schendingen van de mensenrechten in Latijns-Amerika. Het pleit nu voor strengere regels van het internationaal recht.

Volgens een recent rapport van de PPT hebben vijf Canadese mijnbouwbedrijven zich onder meer schuldig gemaakt aan schendingen van de arbeidsrechten, milieuverwoesting, het ontkennen van het inheemse zelfbeschikkingsrecht en gerichte moorden van lokale leiders.

 

Canada wordt formeel verondersteld in het buitenland dezelfde rechten te respecteren als in eigen land, maar daar slaagt het land niet in, verklaart PPT-secretaris-generaal Gianni Tognoni. Hij is een van de acht rechters die zich over de zaak hebben gebogen. 

 

Het 86 pagina's tellende oordeel van de PPT meldt dat 75 procent van de mijnbouwbedrijven wereldwijd zijn hoofdzetel in Canada heeft, en dat Canadese bedrijven naar schatting 50 miljard dollar Mijnbouwsector Canada schendt permanent mensenrechten 

 

Het Permanent Volkerentribunaal heeft in een recent rapport vijf Canadese mijnbouwbedrijven en de Canadese regering verantwoordelijk gesteld voor zware schendingen van de mensenrechten in Latijns-Amerika. Het pleit nu voor strengere regels van het internationaal recht.

 

Bologna op 24 juni 1979, door een aantal juristen internationaal recht, schrijvers en intellectuelen. Het onderzoekt schendingen van mensenrechten en van de rechten van autochtone volkeren en publiceert daar rapporten over.

 

Volgens een recent rapport van de PPT hebben vijf Canadese mijnbouwbedrijven zich onder meer schuldig gemaakt aan schendingen van de arbeidsrechten, milieuverwoesting, het ontkennen van het inheemse zelfbeschikkingsrecht en gerichte moorden van lokale leiders. 

Canada wordt formeel verondersteld in het buitenland dezelfde rechten te respecteren als in eigen land, maar daar slaagt het land niet in, verklaart PPT-secretaris-generaal Gianni Tognoni. Hij is een van de acht rechters die zich over de zaak hebben gebogen. 

Het 86 pagina's tellende oordeel van de PPT meldt dat 75 procent van de mijnbouwbedrijven wereldwijd zijn hoofdzetel in Canada heeft, en dat Canadese bedrijven naar schatting 50 miljard dollar in de Latijns-Amerikaanse mijnbouw hebben geïnvesteerd, zo'n 50 tot 70 procent van alle mijnactiviteiten in dit deel van de wereld. 

Aanbevelingen

"Het vonnis toont duidelijk aan dat Canada in het buitenland de schending van fundamentele mensenrechten in de hand werkt," zegt Tognoni in een interview met IPS. Het PPT oordeelde de Canadese mijnsector schuldig tijdens een zitting in Montreal, in december 2014. Het onderzoek loopt echter nog verder tot 2016. Het PPT heeft nu al aanbevelingen gedaan voor de Canadese regering, de bedrijven in kwestie, en voor internationale instellingen. 

De inspanningen van het PPT zijn een werk van lange adem
. "Het is belangrijk om een oppositiebeweging te organiseren, om een sterke en juridische onderbouw te geven aan politieke en sociale argumenten", legt de rechter uit. "Het moet duidelijk worden dat de strijd voor internationale rechtvaardigheid precies dezelfde is als de strijd voor interne democratie. Want beide zaken zijn steeds meer gelinkt. Er zijn geen landen meer die onafhankelijk zijn van wat in de rest van de wereld gebeurt."
 

"Het PPT heeft niet de juridische bevoegdheid om iets af te dwingen, maar dient ter ondersteuning van getroffen gemeenschappen en documenteert wangedrag om het debat open te breken en de druk te verhogen", verklaart Daniel Cayley-Daoust, medeorganisator van de sessie over Canadese mijnbouw in Latijns-Amerika. "Onze prioriteit is om meer stem en geloofwaardigheid geven aan iets dat grotendeels genegeerd wordt door mensen met de macht, om verandering mogelijk te maken", aldus Cayley-Daoust. 

VN-Mensenrechtenraad

In 2011 heeft de VN-Mensenrechtenraad een werkgroep opgericht voor de kwestie van mensenrechten en multinationals, een stokpaardje van het PPT. Cayley-Daoust is bezorgd dat de VN in de laatste drie tot vier decennia onder de invloed is gekomen van grote bedrijven. Rolando Gómez, woordvoerder van de VN-Mensenrechtenraad, ontkent dat bedrijven immuniteit zouden genieten.

"Er is geen enkele mensenrechtenkwestie in de context van een bedrijf, een stad, een land, een gemeenschap – die aan de aandacht van de Raad ontsnapt. We merken positieve trends waarbij grote en kleine bedrijven deze kwesties ter harte nemen", meent Gómez. "Of waarden in daden worden omgezet, hangt af van de kwestie en van de bereidheid van staten en beleidsmakers op het terrein", zegt hij. 

Bron: People’s Tribunal Hopes Verdict on Mining Abuses Gains Traction

 

 

 

 

 

12:31 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |