13-04-15

Peruvianen getuigen over impact mijnbouw

In het kader van de campagne 'Marco is een boer en wil dat blijven', nodigde Broederlijk Delen negen Peruvianen uit naar België. Vanaf vandaag verblijven zij bij gastgezinnen in verschillende provincies om te getuigen over hun persoonlijke ervaringen en de mijnbouwproblematiek in Peru. De groep bestaat uit vertegenwoordigers van lokale boerengemeenschappen, leiders van sociale organisaties en ngo-medewerkers.

Ontginning grondstoffen

Het Peruviaanse Andesgebergte is enorm rijk aan grondstoffen. Grote internationale bedrijven willen die ontginnen. Maar noch de mijnbouwbedrijven, noch de regering houden daarbij rekening met de rechten van de lokale boerengemeenschappen en de ecologische kwetsbaarheid van de betrokken regio's. De overheid handelt vanuit winstbejag op korte termijn. "Ze aarzelt niet om het sociaal verzet van de lokale bevolking tegen grootschalige mijnbouw te criminaliseren. Een voorbeeld hiervan is de zaak van één van de lokale leiders, Oscar Mollohuanca," zegt Karel Ceule, persverantwoordelijke Broederlijk Delen.

Als oud-burgemeester van Espinar, een regio die al meer dan 30 jaar gedomineerd wordt door grootschalige kopermijnbouw, heeft hij altijd de rechten van de boeren verdedigd en koos hij voor vredevolle onderhandelingen. "We hebben geprobeerd om Oscar naar België te krijgen. Want hij is een bevoorrechte getuige over het mijnbouwconflict in Espinar. Jammer genoeg beschouwen de Peruviaanse autoriteiten hem ten onrechte als onruststoker en crimineel. Zo lopen er vijf rechtszaken tegen hem," aldus nog Karel Ceule.

"Oscar mag het land niet verlaten zodat hij de situatie van criminalisering van sociaal protest niet naar buiten zou kunnen brengen," zegt Oracio Pacori Mamani, een van de negen getuigen. Oracio is medewerker van Derechos Humanos sin Fronteras (DHSF), een partnerorganisatie van Broederlijk Delen. DHSF verleent juridische bijstand aan Oscar en andere personen in Peru die vervolgd worden omwille van hun sociaal protest.

Peruvianen getuigen in Vlaanderen

Broederlijk Delen strijdt samen met zijn partnerorganisaties mee voor de rechten van de lokale boerengemeenschappen. Een van de manieren om dit te doen, is de verspreiding van juiste informatie. Bij ons is er weinig bekend over de situatie in Peru en de vele schendingen door internationale mijnbouwbedrijven. Daarom wil Broederlijk Delen de rechtstreekse getuigen van deze situatie aan het woord laten.

De Peruviaanse gasten zijn tot 18 maart in België en zullen in verschillende provincies hun verhaal vertellen. Daarnaast heeft Broederlijk Delen dit jaar een Peruviaanse retabelkunstenaar te gast, Teodoro Ramirez. Hij zal zijn werk tentoonstellen van 5 tot en met 10 maart in het Latijns-Amerikaans huis te Brussel en 12 tot en met 23 maart in het huis van de Mechelaar te Mechelen.

Onze 9 gasten uit Peru zijn ook bereid om hun verhaal aan de media te vertellen en interviews te geven. Meer achtergrondinformatie over hen en hun programma in de verschillende regio's is te vinden op www.broederlijkdelen.be/campagne/getuigen

Info : Broederlijk Delen

 

 

09:01 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Peru olielekken overschaduwen akkoord met inheemse gemeenschappen

Op 25 februari sloot de inheemse gemeenschap van Pampa Hermosa een akkoord met het Argentijnse oliebedrijf Pluspetrol. Het bedrijf beloofde financiële compensatie te betalen voor het gebruik van het voorouderlijke grondgebied van de gemeenschap. Daarmee leek het of er eindelijk naar de eisen van de gemeenschappen zou geluisterd worden.

De hele maand protesteerden de Achuar- en Kichwa-gemeenschappen in de regio Loreto, aan de grens met Ecuador, tegen de vervuiling door Pluspetrol in de concessie LOT 1-AB. Ze bezetten installaties van het oliebedrijf en blokkeerden de rivier waarlangs het bedrijf bevoorraad wordt. De inheemse volkeren van de vier aangetaste stroomgebieden verenigden zich in het platform Pueblos Indigenas Amazonicos Unidos en Defensa de sus Teritorios (PUINAMUDT). Ze eisten dat het bedrijf de vervuilde zones zou saneren en overschakelen op minder vervuilende technologie, en vroegen financiële compensaties voor het gebruik van hun grondgebied.

Maar de vreugde over het akkoord in Pampa Hermosa was van korte duur, want enkele dagen later bleken er alweer twee nieuwe olielekken te zijn. Bij één lek, dat op 1 maart gerapporteerd werd, lekten maar liefst 200 olievaten weg. Deze lekken zijn schering en inslag in het gebied, en zijn te wijten aan de verouderde installaties die Pluspetrol gebruikt. Tussen 2008 en 2012 waren er volgens PUINAMUDT maar liefst 100 olielekken in LOT 1-AB. Het bedrijf weigert echter verantwoordelijkheid op te nemen voor de schade en doet de lekken af als 'sabotage' van de protesterende gemeenschappen.

Dat aanhoudend protest en verzet kan lonen, bleek vorige week nog uit de case van de inheemse gemeenschappen tegen het Amerikaanse Oxy, de voorganger van Pluspetrol. Dat bedrijf had tot 2000 de olieconcessie in handen. Met de steun van de Amerikaanse NGO EarthRights International spanden de gemeenschappen een rechtszaak aan tegen Oxy. Op die basis kwam het tot een akkoord tussen de gemeenschappen en Oxy, dat beloofde een fonds op te richten om projecten voor economische ontwikkeling van het gebied te financieren.

Hoewel de gemeenschappen dus toegevingen hebben kunnen afdwingen van Oxy, valt het nog te bezien of dit ook zal lukken met Pluspetrol. Het oliebedrijf heeft de milieuonvriendelijke praktijken van Oxy immers verdergezet en lapte de wettelijke verplichting om aangetaste regio´s te saneren aan haar laars.

Het uur van de waarheid valt in augustus. Dan loopt het contract tussen de Peruaanse regering en Pluspetrol af. Dat betekent dat, volgens de wet op de voorafgaande consultatie van de betrokken gemeenschappen, binnenkort consultaties zullen worden georganiseerd over de voorwaarden waaronder petroleumexploitatie verder mag gaan. De steeds moeilijker relatie tussen Pluspetrol en de inheemse gemeenschappen belooft deze consultaties te bemoeilijken. De gemeenschappen zijn niet tegen de ontginning op zich, maar eisen wel een fikse compensatie en een strikte naleving van milieustandaarden.

 

De mensenrechtenkoepel Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en andere partners van 11.11.11 zoals Derecho Ambiental y Recursos helpen deze burgers al jaren om hun rechten af te dwingen.
bron : 11.11.11

08:59 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |