09-02-13

Chili: Piñera kiest voor schone schijn en harde hand

Het opgelaaide conflict tussen de Chileense overheid en de inheemse Mapuches komt voor de regering Piñera op een ongunstig moment. Net nu de ogen door de Europa – Latijns Amerika en Caraïben Top (CELAC-EU) op Chili zijn gericht, brengen de Mapuches hun eisen weer duidelijk naar voren en vinden protestacties plaats. De regering Piñera neemt het voorstel voor een dialoog met de Mapuche-leiders aan, maar gaat niet in op de dieperliggende oorzaken van het conflict, zoals het gebrek aan autonomie en het grootschalige landverlies van het inheemse volk.

 

Militarisering

 

De directe aanleiding van het opgelaaide conflict is een aantal brandstichtingen in de zuidelijke regio Auracania, waarbij begin januari de grootgrondbezitter Werner Luchsinger en zijn vrouw in hun huis in

Vilcún om het leven kwamen. Omdat de politie op de plek van de brand pamfletten vond die verwezen naar de vijf jaar geleden vermoorde Mapuche-studentenleider Matías Catrileo Quezada, ging men uit van een politieke aanslag door Mapuche-activisten. Achteraf bevestigde Piñera echter dat de aanslag gepleegd is door een groep die niets met de Mapuches te maken heeft.

 

Desondanks reageerde de regering met een serie militaire maatregelen in de regio gebaseerd op de antiterrorismewetgeving uit de tijd van de dictatuur. Naast een toename van het aantal politiekrachten in Auracania riep ze, in de gebieden die ‘het meest getroffen zijn door de misdaden’, een ‘veiligheidszone’ in het leven waar permanente verkeers- en identiteitscontrole plaatsvindt. Ook is het leger betrokken bij het

inwinning van informatie voor de nationale inlichtingendienst, opdat ‘de strijd tegen terrorisme en geweld’ effectiever zou zijn.

 

Critici spreken van een ‘militarisering van Auracania’ en geven aan dat deze maatregelen dezelfde zijn als waarmee in tijden van de dictatuur de oppositie onderdrukt werd.Bovendien zou de militaire aanwezigheid de spanningen alleen maar doen toenemen. Mapuches en mensenrechtenactivisten reageerden op de maatregelen met een massale protestactie in Santiago.

 

Schone schijn

 

Omdat de situatie uit de hand dreigde te lopen organiseerden Mapuche-leiders op 16 januari een Mapuche Top in Temuco, met als doel het urgent starten van een politieke dialoog met de overheid. Mapuche-leiders met Aucan Huilcaman als initiatiefnemer kwamen een politieke agenda overeen, en bespraken deze met vertegenwoordigers van diverse sociale organisaties en politieke partijen. President Piñera was

persoonlijk uitgenodigd maar kwam niet. Hij stuurde, na enige publieke druk, wel twee vertegenwoordigers als ‘waarnemers’.

 

Volgens Rafael Railaf van Mapuche Stichting Folil in Nederland tekent dit de recente houding van de Chileense president. “Piñera is zich bewust van de lobby die in Europa plaatsvindt tegen de schendingen ten aanzien van de Mapuches in Chili. Dit heeft hij persoonlijk ervaren toen hij in november 2012 in het Europese parlement was. Er waren toen veel vragen over de Mapuche-kwestie, voornamelijk van Europarlementarier Ana Miranda. Met de CELAC-top in aantocht wilde hij een goede indruk maken

en dat is de reden dat hij de uitnodiging tot dialoog aannam, terwijl hij niet werkelijk geïnteresseerd is. De waarnemers waren aanwezig, maar hadden geen enkel nut. Het is de strategie van schone schijn.” Volgens

de Mapuches in Chili is de overheid bang om concessies te doen die later verkeerd voor hen uitpakken.

 

Voorouderlijk grondgebied

 

De oorsprong van het conflict met de Mapuches ligt in hun decennialange strijd om de teruggave van hun voorouderlijk grondgebied. Zij raakten hun grond grotendeels kwijt toen de Chileense staat dit meer dan een eeuw geleden verdeelde onder Europese kolonisten en grootgrondbezitters. Tijdens de landhervorming onder de regering Allende kregen de Mapuches 700.000 hectare grond hiervan terug, maar die toekenning werd door dictator Pinochet weer teniet gedaan. Mapuche leiders eisen nu ten

minste de 700.000 hectare grond terug.

 

Een groot deel van hun oorspronkelijke leefgebied is nu in handen van grootgrondbezitters en multinationale bedrijven die er megaprojecten uitvoeren zonder de inheemse bevolking bij de besluitvorming te betrekken. De projecten leiden vaak tot conflicten omdat ze schade toebrengen aan het milieu en de inheemse cultuur. Volgens ILO Conventie 169, die Chili in 2007 ratificeerde, hebben inheemse volken het recht op landbezit, zelfbeschikking en inspraak in beslissingen die hen aangaan.

Een andere belangrijke eis van de Mapuches is daarom de daadwerkelijke implementatie van de ILO Conventie 169.

 

Nationale verzoening

 

Op de Mapuche Top van 16 januari hebben Mapuche-leiders een belangrijke stap gezet in de richting van een dialoog rondom historische eisen. Sinds lange tijd in de soms verdeelde inheemse beweging is er één agenda opgesteld met de belangrijkste eisen, waaronder grondwettelijke erkenning van collectieve en politieke rechten en concrete stappen om autonomie van Mapuches vorm te geven. Railaf: “Het woord autonomie bracht een schok teweeg in Chili. Piñera wil niet de indruk wekken dat zijn land verdeeld zou zijn.”

 

Ook de uitspraak van president Piñera op 21 januari waarin hij aangaf met ‘extreme urgentie’ het debat over de grondwettelijke erkenning van de inheemse volken te willen hervatten, is volgens Railaf strategisch. “Hij gaat niet inhoudelijk op de eisen van de Mapuche in. Wel heeft hij aangegeven dat autonomie een onbespreekbaar thema is. ‘We zijn allemaal Chilenen’ zei hij. Daarmee negeer je de eis van zo’n 1,5 miljoen mensen, die zich benadeeld en onrechtvaardig behandeld voelen.”

 

Railaf is niet de enige met die mening. Domingo Namancura, voormalig directeur van de Nationale Vereniging voor Inheemse Ontwikkeling in Chili, beschouwt de Mapuche Top als een gemiste kans voor de Chileense staat en samenleving om de basis te leggen voor een nationale verzoening. Hij twijfelt sterk of deze regering de politieke wil heeft om de voorstellen daadwerkelijk vorm te geven. “De Chileense overheid voert al twintig jaar repressief beleid ten opzichte van de Mapuches, en zal dit niet ineens veranderen.”

 

Video van het debat met Sebastián Piñera in het Europese Parlement, Nov 15, 2012:

http://www.youtube.com/watch?v=CXhsRMlQiZA
source : Mapuche Foundation | FOLIL

14:35 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-01-13

Chileens Mapuche-conflict verscherpt

Het Chileense conflict rond de eisen van de inheemse Mapuche-bevolking wordt almaar scherper. Na de brandstichting vrijdag, waarbij een grootgrondbezitter en zijn vrouw omkwamen, belooft de regering hard terug te slaan.

Werner Luchsinger, een 75-jarige grootgrondbezitter, en zijn vrouw Vivianne McKay kwamen vrijdag om in Vilcún in de zuidelijke regio Araucanía, ruim 600 kilometer van Santiago. Volgens de politie hadden twintig gemaskerde mannen hun huis in brand gestoken.

Een aanvaller raakte gewond door een kogel die Luchsinger nog had kunnen afvuren. Hij is aangehouden.

Wet van Pinochet

Bij het uitgebrande huis vond de politie pamfletten die alludeerden op de moord op Mapuche-studentenleider Matías Catrileo Quezada precies vijf jaar geleden.

De 700.000 Mapuche vormen de grootste inheemse groep van Chili. Sinds de jaren negentig komt het regelmatig tot gewelddadige botsingen met de ordediensten en grootgrondbezitters over het gebruik van voorouderlijk grondgebied. Vilcún ligt in de zone waar het conflict het hevigst is.

President Sebastián Piñera ging meteen naar Araucanía en kondigde de oprichting van een speciale anti-terreureenheid aan voor de streek. Ook worden de controles op personen en voertuigen er opgevoerd en komt er meer geld voor politie. Hij wil ook gebruik maken van een anti-terreurwet uit de tijd van Augusto Pinochet (1973-1990).

Overdreven militarisering

Critici spreken van een overdreven militarisering van het conflict.

Regeringswoordvoerder Andrés Chadwick zei over de aanslag van vrijdag dat het om "een zeer kleine groep" gaat "van zeer gewelddadige personen die niets met het Mapuche-volk te maken hebben." Piñera bevestigde dat nadien.

Matías Catrileo Quezada kwam in januari 2008 om op het landbouwbedrijf van Jorge Luchsinger, een neef van Werner Luchsinger die bekend staat om zijn zware verzet tegen de Mapuche-eisen. Jorge Luchsinger verklaarde na de aanslag op zijn neef dat er in Chili "geen rechtsstaat meer is" en dat "de guerrilla aan het winnen is."

Polarisering

Volgens Domingo Namuncura, voormalig directeur van de Nationale Vereniging voor Inheemse Ontwikkeling, dreigt het conflict uit de hand te lopen. De overheid gaat al twintig jaar te weinig in op de eisen van de Mapuche en antwoordt alleen met repressie, zegt hij.

De kern van het probleem, zegt Namuncura, is dat men "het inheemse thema nooit als een thema van politieke rechten heeft gezien, zeker niet in conservatieve kringen."

Voor Pedro Cayuqueo, directeur van de krant Mapuche Times, bewijst de aanslag van vrijdag dat de regering het conflict steeds meer polariseert door te weinig aandacht te besteden aan het probleem.

"Het gaat om een historisch en politiek probleem", zegt hij. "Het kan alleen worden opgelost als het overheidsmodel verandert, als er meer ontwikkeling komt, als Chili aan zijn toekomst wil denken." Nu heeft de overheid niet in de gaten "wat voor een verschrikkelijk verleden deze zone heeft, en dan is ze verrast over wat hier gebeurt."

Bron : De Wereld Morgen 7/1/2013

11:42 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-12-12

Rendierkudde geslonken, Innu jagers onterecht beschuldigd

De Canadese George River rendierkudde was een van de grootste in de wereld en telde ooit acht tot negen honderdduizend dieren. Volgens recente tellingen resteren hiervan nog slechts 27.500.

Door deze dramatische terugval vreest de plaatselijke inheemse bevolking voor het voortbestaan van de kudde.

Rendieren, die in Noord-Amerika bekend staan als kariboes, staan centraal in het leven en de cultuur van tal van inheemse volken rond de poolcirkel. De enorme terugval van de rendierpopulatie in de laatste twee jaar is voor hen dan ook zeer verontrustend. Canadese overheidsfunctionarissen noemen de daling met 63% ‘veelbetekenend en angstaanjagend’ en schrijven het toe aan ‘een tsunami’ van oorzaken.

Survival International sprak hierover met een Innu-stamoudste in het noordoosten van Canada. Georg Rich stelde onomwonden: ‘Een van de belangrijkste oorzaken is mijnbouw en de exploratie naar minerale grondstoffen.’

‘Quest Minerals, bijvoorbeeld, heeft onlangs plannen aangekondigd voor de aanleg van een weg dwars door het gebied waar de kalveren worden geboren. Helikopters en vliegtuigen van het bedrijf vliegen van en naar de exploratieterreinen.’

Door Canada’s expansieve industriebeleid zijn grote arealen weidegrond van de rendieren vernietigd, wat de trekroutes ernstig heeft ontregeld.

Een aantal biologen wijten het verval van de kudde aan de inheemse jachtgewoonten. De Innu, die al duizenden jaren een symbiotische relatie hebben met de kariboes, hebben dit verwijt meteen verworpen.

Rich: ‘De regering geeft altijd de schuld aan de inheemse bevolking, maar we hebben een innige band met de kariboes en leven al generaties met hen samen.’

Vele Innu pleiten voor meer zeggenschap over hun grondgebied en de natuurlijke rijkdommen daarin en willen behandeld worden als gelijkwaardige partij bij het nemen van besluiten die een grote impact hebben op hun land en op de dieren die daar leven.

Stephen Corry, Survival International-directeur: ‘Het is niet moeilijk om inheemse volken van overbejaging te verwijten: ze hebben doorgaans geen stem om zich tegen deze beschuldigingen te verdedigen. Toch is het in talloze studies aangetoond dat inheemse volken in feite tot de beste natuurbeschermers ter wereld behoren. Hoe lang duurt het nog voordat overheden en wetenschappers zich dit realiseren? We moeten beginnen te luisteren naar wat inheemse volken te vertellen hebben over hun eigen land: zij zijn immers de deskundigen.’

 bron  : Survival Internationaal Nl

 

16:17 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-12-12

Chili start bouw luchthaven ondanks verzet van Mapuche

In het zuiden van Chili is de bouw van een internationale luchthaven gestart, een van de belangrijkste infrastructuurprojecten van de regering-Piñera. De plaatselijke Mapuche-indianen verzetten zich.

Chili start bouw luchthaven ondanks verzet van Mapuche The Rofue community centrum bedekt met slogans van de Mapuche indianen, die strijden voor hun land en rechten. Marianela Jarroud/IPS

 

De internationale luchthaven komt in de zuidelijke regio La Araucanía, in Quepe, op 20 kilometer afstand van de stad Temuco. Het project, dat al in 2005 was goedgekeurd, wordt een van de belangrijkste

infrastructuurprojecten van de regering van Sebastián Piñera. De luchthaven krijgt een start- en landingsbaan van 2440 meter lang en een passagiersterminal met ongeveer 5000 vierkante meter oppervlakte.

Vooruitgang

 

Sommige Mapuche-gemeenschappen zijn voorstander van het project omdat het de regio sociaaleconomische en culturele vooruitgang brengt. Maar veel andere zijn tegen. Ze zien het als een aanslag op de biodiversiteit en het milieu en op hun voorouderlijk gebied.

 

De milieu-impactstudie voor het project "is gebaseerd op leugens", zegt landbouwtechnicus Iván Reyes, een van de inheemse leiders die zich fors tegen de luchthaven verzet. Hij zegt dat de metingen in de studie

gemanipuleerd zijn.

 

Na de komst van de houtbedrijven en waterkrachtcentrales is de luchthaven "de druppel die de emmer doet overlopen", zegt Fidel Tranamil, religieus leider van de gemeenschap Rofue.

Toerisme groeit

 

Gouverneur Andrés Molina spreekt van een belangrijk project voor de regio. De huidige luchthaven Maquehue is "een van de slechtst gelegen luchthavens van het land, met een landingsbaan waarop het moeilijk landen is en waarvan de toegang bemoeilijkt wordt door de heuvels van Temuco, waar veel mist hangt."

 

"Het toerisme in de regio groeit met ongeveer 30 procent per jaar", zegt Molina. Er wordt jaarlijks voor honderden miljoenen geïnvesteerd in de regio.

 

Het verzet tegen dit soort grote projecten komt vooral van linkse leiders "die alleen in ideologie en niet in hun gemeenschap geïnteresseerd zijn", aldus Molina.

Kogels in de knie

 

Fidel Tranamil werd al meermaals aangehouden bij protestacties. Zijn moeder kreeg bij een manifestatie in 2005 zeven kogeltjes in de rechterknie.

 

In het huis waar hij met zijn moeder woont, is het nu rustig. Hij kweekt er varkens en kippen. Op een stukje grond teelt hij ook groenten. "Straks komen de internationale vluchten hier over. Dat is niet alleen

een aanslag op ons spirituele leven maar ook op onze cultuur en harmonie."

 

Volgens Tranamil moet 200 tot 300 hectare inheems bos wijken voor de luchthaven. "Dat is onherstelbaar. Om zulke bomen te hebben moest men vierhonderd jaar wachten."

Conventie 169

 

Tranamil trok vorig jaar naar de VN-Mensenrechtenraad omdat Conventie 169 van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) niet zou zijn gerespecteerd. Dat verdrag verplicht landen om inheemse volken te

raadplegen over projecten die hun ontwikkeling en habitat aanbelangen. Gouverneur Molina benadrukt dat de plaatselijke bevolking wel degelijk is geraadpleegd.

 

bron : Mapuche Foundation | FOLIL

11:58 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

VS betalen vergoedingen uit aan indianen

Na zeventien jaar van procesvoering heeft de Amerikaanse overheid aangekondigd dat duizenden indianen binnenkort schadevergoedingen krijgen uitbetaald. De indianen beschuldigden de overheid van mismanagement van inheemse gelden en land.

Het gaat in totaal om 3,4 miljard dollar, waarvan ongeveer de helft naar 350.000 individuen gaat. Volgens de advocaten van de eisers worden de eerste cheques van duizend dollar nog voor kerst verstuurd.

"De afspraak is nu definitief. Maar zelfs maandagochtend leek er nog een kink in de kabel te komen", zei Sherry Salway Black, directeur van Partnership for Tribal Governance, gisteren (dinsdag) tijdens een teleconferentie.

Ook indianen van wie land verkeerd werd getaxeerd, krijgen een schadevergoeding. Dat proces zal in de komende zes maanden plaatsvinden. Verder gaat er 60 miljoen dollar naar hoger onderwijs voor indianen. Tot slot is bijna 2 miljard dollar opzijgezet voor zogenoemd "verbrokkeld" land. Hierbij zijn 260.000 mensen betrokken die in de afgelopen decennia slechts kleine stukjes land in bezit kregen van grond die oorspronkelijk collectief eigendom was.

Geldrekeningen

De rechtszaak werd aangespannen in 1996, deels door een indiaanse vrouw, Elouise Cobell. Zij overleed vorig jaar. De eisers beschuldigden twee overheidsdepartementen van mismanagement van 'Individuele Indiaanse Geldrekeningen' met bezittingen van individuele indianen.

De overheid had het beheer over deze rekeningen, maar had jarenlang foutieve informatie over het totale bedrag naar buiten gebracht en als gevolg daarvan te weinig uitbetaald aan rechthebbenden. Ook werd een deel van het geld door de overheid zelf gebruikt.

Er heerst verschil van mening over de vraag hoeveel mensen slachtoffer zijn geworden van de malversaties van de overheid. De eisers beweren dat het om een half miljoen indianen gaat, maar de overheid houdt het op de helft daarvan. In 2009 werd uiteindelijk overeenstemming bereikt over betaling van 3,4 miljard dollar door de overheid. President Barack Obama keurde de overeenkomst een jaar later goed. Daarna volgde nog twee jaar van juridische gevechten, waar vorige week een einde aan kwam.

Verzoening

Obama zei maandag te hopen dat het einde van de zaak "de weg vrijmaakt voor verzoening tussen de benadeelden en de federale overheid." De meeste indianen zien het nieuws als een overwinning, hoewel er nog veel bitterheid heerst. "We weten allemaal dat deze vergoeding te laag is", zegt Jefferson Keel, voorzitter van het National Congress of American Indians (NCAI). "Maar we moeten ook een manier vinden om de wonden te helen en in ieder geval een zekere mate van restitutie te bereiken."

De 'Cobell-zaak' is een van drie grote overeenkomsten tussen de Amerikaanse overheid en verschillende indianengroepen, die vrijwel allemaal tegelijkertijd gesloten zijn. In augustus kregen 4200 inheemse boeren en ranchers 780 miljoen dollar uitgekeerd wegens systematische discriminatie bij kredietprogramma's van het ministerie van Landbouw. Verder worden er binnenkort meer dan vijftig kleine overeenkomsten van verschillende soorten afgerond.

De Wereld Morgen 28/11/2012

11:57 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-11-12

Inheemse Brazilianen dreigden met collectieve zelfmoord

Inheemse Brazilianen verzetten zich steeds nadrukkelijker tegen de opmars van soja- en suikerrietplantages. Een groep Guaraní-Kaiowá-indianen, op de grens tussen Brazilië en Paraguay, dreigde er onlangs in een brief mee collectief zelfmoord te plegen. Ze zijn het geweld van de grootgrondbezitters moe.

Door de stijgende internationale prijzen van soja en suikerriet, belangrijke exportproducten, willen grote bedrijven meer grond, zegt journalist en onderzoeker Verena Glass, die de situatie van inheemse bevolking in de deelstaat Mato Grosso do Sul onderzocht. Daardoor zijn er sinds vorig jaar nieuwe pieken in de conflicten met de inheemse bevolking.

Dertig families

De aankondiging van de zelfmoordactie kwam van dertig families in de gemeenschap Pyelito Kue. Ze hadden hun grondgebied moeten verlaten. Ze waren het wachten in kampen langs de wegen moe en hadden een klein deel van hun gebied opnieuw ingenomen. Vorige maand beval een rechter de ontruiming van het gebied.

Het nieuws ging snel rond via sociale media. De regering slaagde erin de rechterlijke beslissing terug te draaien. De indianen mogen er blijven tot de demarcatie van het gebied voltooid is. De Kaiowá's zijn maar half tevreden met de beslissing, zegt Egon Heck van de katholieke Inheemse Missionarisraad (CIMI), die gelieerd is aan de Braziliaanse Bisschoppenconferentie. Ze moeten voor onbepaalde tijd vrede nemen met een zone van nauwelijks 1 hectare.

555 zelfmoorden

Maurício Santoro, adviseur van Amnesty International Brazilië, zegt dat er in Mato Grosso do Sul dichtbevolkte inheemse gebieden zijn die verspreid liggen tussen sojavelden en graasweiden. "De grenzen van die gronden zijn nog niet afgebakend door de federale regering. Dat juridische vacuüm heeft de conflicten aangewakkerd."

Ook andere gemeenschappen zijn van hun grond verdreven. Ze wonen nu in kampen, zonder medische voorzieningen, en bedreigd door gewapende bendes die door grootgrondbezitters worden betaald.

De ondervoedings-, zelfmoord- en geweldcijfers zijn er zeer hoog, zegt Santoro.Volgens het CIMI pleegden in de periode 2003-2010 555 Kaiowá- en andere Guaraní-indianen zelfmoord, vooral jongeren.

De regering van Dilma Rousseff beloofde de regularisatie van de gronden te versnellen. De landbouwproducenten vragen ondertussen schadevergoeding in ruil voor hun terugtrekking.

Bron : De Wereld Morgen 13/11/2012Fabiana Frayssinet

 

19:30 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Aan biobrandstof van multinational Bunge ‘kleeft inheems bloed’

Het wereldwijd opererende voedselconcern Bunge, dat zijn hoofdkantoor heeft in St. Louis in de Verenigde Staten, heeft grote belangen in de opkomende markt voor biobrandstoffen in Brazilië. Het bedrijf koopt op grote schaal suikerriet op van boeren die het voorouderlijke land van de Guarani-Kaiowa-indianen hebben overgenomen.

De ‘Bunge-groep’ is ‘s werelds grootste bewerker van granen en oliezaden alsmede ‘s werelds grootste handelaar in gebottelde plantaardige oliën. Koninklijke Bunge B.V., zoals dit bedrijf in Nederland bekend staat, is de bedrijfshistorische nazaat van Bunge & Co. dat werd opgericht in 1818 in Amsterdam door Johann Peter Gottlieb Bunge.

Leden van een gemeenschap van 225 Guarani in de deelstaat Mato Grosso do Sul, die van hun land zijn beroofd, vertellen dat de grootschalige introductie van suikerriet, landbouwwerktuigen en pesticiden in de afgelopen vier jaar hun leven heeft geruïneerd. Rivieren zijn vergiftigd en de bevolking is getroffen door ziekte en sterfgevallen.

Twee Guarani van de Jata Yvary-gemeenschap hebben dit jaar zelfmoord gepleegd. De twee jongens van 13 en 16 jaar werden levenloos teruggevonden, hangend aan bomen. Tevens werd gemeld dat een man is overreden door een vrachtauto van de plantages die door Bunge gebruikt worden.

In een gesprek met Survival International verklaarde de gemeenschap: “Wij Guarani willen niet dat er verder nog suikerriet wordt aangeplant op ons land…het tast onze gezondheid aan, vooral dat van de kinderen en de oude mensen, en het gif vervuilt het water”.

Volgens de Indianen komen de met vliegtuigjes gesproeide pesticiden op hun gemeenschap terecht en worden er roestende machines en rottende gewassen gedumpt in de rivieren die ze nodig hebben voor hun water.

Bron : Survival Internationaal


 

 

19:28 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-11-12

Mensenrechtenactivisten werpen smet op Indonesisch staatsbezoek aan Londen

Survival International en andere mensenrechtenorganisaties demonstreerden vandaag in Londen tegen het bezoek van president Susilo Bambang Yudhoyono aan het Verenigd Koninkrijk. Dit is het eerste bezoek van een Indonesisch staatshoofd aan Londen in 33 jaar.

Twee jaar geleden zag de Indonesische president af van een staatsbezoek aan Nederland (de eerste sinds 40 jaar) nadat de president in ballingschap van de Republiek der Zuid-Molukken, John Wattilete, een kort geding had aangespannen om hem te laten arresteren wegens misdrijven tegen de mensheid.

Hoewel Yudhoyono als zittend president van de Republiek Indonesië ‘absolute immuniteit van strafvervolging geniet’, besloot hij zijn bezoek in oktober 2010 uit te stellen. ‘Er zou geen sprake van zijn geweest dat zijn immuniteit zou worden aangetast’, aldus de toenmalige Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Verhagen.

In Londen hielden mensenrechtenactivisten voor de ambtswoning van de Britse premier een vreedzame betoging tegen de bedroevend slechte Indonesische staat van dienst op het gebied van de mensenrechten. Gelaakt worden vooral de bijzonder gewelddadige onderdrukking van de inheemse stammen in West-Papoea en de banden die het Verenigd Koninkrijk heeft met een contraterreur-eenheid die betrokken is bij de moord op leiders die naar onafhankelijkheid streven.

President Susilo Bambang Yudhoyono (die in Groot-Brittannië bekend staat als SBY) zal tijdens zijn driedaagse bezoek verblijven in Buckingham Palace en ontmoetingen hebben met afgevaardigden van het Britse parlement.

Aan de betoging namen actievoerders en sympathisanten deel van Survival International, Tapol, Down to Earth, Amnesty International, Christian Solidarity Worldwide, Progressio en Free West Papua.

Survival International hield borden omhoog met teksten als ‘SBY – Stop met het vermoorden van Papoea’s’ en ‘Cameron – Stop met de financiering van Indonesische doodseskaders’.

Aanvallen door veiligheidstroepen op inheemse en in stamverband levende bevolkingsgroepen zijn schering en inslag sinds Indonesië in 1963 het bestuur overnam in West-Papoea.

Er is ook toenemende bezorgdheid over de banden die het Verenigd Koninkrijk zou hebben met een Indonesisch ‘doodseskader’ dat vermoedelijk wordt ingezet om op een gewelddadige manier West-Papoea’s te onderdrukken die vreedzaam streven naar onafhankelijkheid.

Special Detachment 88 werd opgericht om terrorisme te bestrijden na de bomaanslagen op Bali in 2002 en krijgt financiële steun van het Verenigd Koninkrijk, Australië en de Verenigde Staten.

In het kader van het Britse Counter Terrorism Programme worden honderdduizenden Britse ponden via het Jakarta Centre for Law Enforcement Co-operation besteed aan de training van de (para) militairen.

Survival International-directeur Stephen Corry zei in een persverklaring: “De protesten van vandaag zijn een sterk signaal aan de regering van Groot-Brittannië om haar verantwoordelijkheid te nemen en Indonesië om uitleg te vragen over diens zeer slechte staat van dienst op het vlak van de mensenrechten. De manier waarop Indonesië de inheemse bevolkingsgroepen in West-Papoea behandelt is onaanvaardbaar.”

Bron : Survival Internationaal

 

 

17:20 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-10-12

Meest bedreigde stam op aarde vraagt om 'spoedeisende' hulp –

De Awá-stam is een van de de weinige jager-verzamelaarsvolken op aarde. Hun voortbestaan wordt ernstig bedreigd.©

Braziliaanse Awá, die bekend staan als de meest bedreigde stam op aarde, hebben zich middels een brief rechtstreeks tot de minister van justitie gewend. Illegale houthakkers verstoren hun jachtgebied en

daarmee hun voedselzekerheid. Ze hebben de minister verzocht om ‘de indringers zo spoedig mogelijk te verwijderen’.De steeds verder in het nauw gedreven Awá dringen er bij de Braziliaanse regering op aan om alle indringers uit hun woud te verwijderen: “Alleen dan zullen we tevreden zijn!”

 

De handgeschreven oproep komt tegelijk met een recente op video vastgelegde ooggetuigenverslag van een

Awá-man die zijn verontwaardiging uit over de dramatische gevolgen van de illegale houtkap.Message from the Awá An urgent demand for help from earth’s most threatened tribeDe man, die Piar’ima’a (“Kleine Vis”) wordt genoemd, vertelt: “De kinderen huilen en ze hebben honger. Maar waar kan ik jagen? De

houtkappers zijn vlakbij. We kunnen niet in ons eentje gaan jagen, de houtkappers zouden ons kunnen vermoorden.”“Er zijn overal vrachtwagens, kettingzagen en auto’s. Daarom ga ik niet meer op jacht. We blijven thuis. We zijn heel erg verdrietig omdat we niet meer het bos in kunnen.”Zulke beperkingen

zijn rampzalig voor de toekomst van de Awá.

 

De stam is een van de zeer weinige jager-en-verzamelaarsvolken op aarde die voor hun voedsel en hun voortbestaan volledig afhankelijk zijn van het oerwoud.Door de illegale houtkap is s’ werelds meest bedreigde stam niet meer in staat om te jagen.

 

Nu wordt deze zelfvoorzienende levenswijze bedreigd doordat illegale houtkappers en kolonisten steeds dichterbij komen in hun bosgebieden.“Ik ga toch ook niet naar hun stad om dingen te stelen”, zegt Piar’ima’a, “waarom vernietigen de houtkappers dan ons land?”Ook door de grootschalige mijnbouw wordt het voor de stam steeds moeilijker om te kunnen jagen.Begin deze maand verwierp een rechter

een eerder geveld vonnis dat een halt toeriep aan de plannen van het mijnbouwconcern Vale om een spoorweg die vlak langs het land van de Awá loopt, te verbreden.Deze uitbreiding zal tot nog meer lawaai en nog meer treinen leiden die volgens de Awá het wild verjagen waarop ze jagen.

 

De directeur van Survival

International, Stephen Corry, verklaarde vandaag: De jacht is de essentie van iedere Awá-gemeenschap. Dat is wat ze doen, en dat is waardoor ze kunnen overleven. Brazilië weet dat het prioriteit moet geven aan de Awá, voordat het te laat is. Verdrietig genoeg komt de enige merkbare actie uit de hoek van de

illegale indringers."Aantekening voor de redactie:

 

Download de handgeschreven brief van de Awá aan de Braziliaanse minister van justitie (pdf,164

KB)Vertaling:“Wij van de Awá-Guajá willen graag weten wanneer u de indringers uit ons bos verwijdert. We weten dat u besloten heeft om prioriteit toe te kennen aan de Awá-Guajá. Wij hopen dat u mensen zult sturen om deze indringers te verwijderen, zo spoedig mogelijk! Alleen dan zullen we tevreden zijn!”

Bron: Survival International

12:16 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Grote overwinning: mijnbouwconcern kondigt sluiting raffinaderij aan

Dongria Kondh hebben een David tegen Goliath strijd gevoerd tegen mijnbouwconcern Vedanta Resources.

 

SurvivalSympathisanten en steunverleners van de Indiase Dongria Kondh hebben met grote vreugde gereageerd op de aankondiging van het omstreden Britse mijnbouwconcern Vedanta Resources om komende december diens bauxietraffinaderij in Orissa te sluiten.

 

Dit nieuws is een belangrijke doorbraak voor de stam die een David tegen Goliath strijd moest voeren tegen Vedanta’s plannen om op hun land bauxiet te winnen.Lodu Sikaka, de leider van de Dongria, verklaarde vandaag: “We zullen blij zijn als het bedrijf vertrekt. Zolang de raffinaderij er nog is, zullen ze proberen om onze berg over te nemen. Is het niet vandaag, dan wel morgen, over twee jaar, of over 10 jaar”.De

Lanjigarh-raffinaderij is gelegen aan de voet van de Niyamgiri heuvels waar de 80.000 mensen tellende Dongria Kondh-stam leeft en waar hun god Niyam Raja zetelt. Het bedrijf heeft al meer dan een miljard Amerikaanse dollars uitgegeven en begon met de uitbreiding van het complex zonder eerst alle noodzakelijke vergunningen te verwerven, in de wetenschap dat het anders nooit over voldoende

bauxiet zou kunnen beschikken om de raffinaderij rendabel te exploiteren.

 

Vedanta heeft de sluiting geweten aan een ‘afnemende reserve voorraad bauxiet’. Men is echter bang dat de aankondiging bedoeld is om druk uit te oefenen op de regering om alsnog toestemming te geven voor mijnbouw in de Niyamgiri heuvels. De kwestie is opnieuw aanhangig gemaakt bij het Indiase hooggerechtshof, maar op dit moment is de zaak verdaagd.Door het verzet tegen Vedanta’s poging om in de heuvels mijnbouw te bedrijven, is het bedrijf verwikkeld geraakt in een nu al bijna 10 jaar durend geschil, en werd de Lanjigarh-raffinaderij intussen gevoed met bauxiet uit mijnen in andere delen van India. Volgens een woordvoerder van Vedanta zou dit het bedrijf een half miljard Amerikaanse dollars hebben gekost.

 

De directeur van Survival International, Stephen Corry, gaf de volgende reactie op Vedanta’s aankondiging: “Toen we begonnen met onze campagne voor de Dongria Kondh werd ons herhaaldelijk gezegd dat dit een hopeloze zaak was en dat de mijn er zeker zou komen. Dit bleek niet het geval te zijn. De infrastructuur

begint weg te rotten en nu kondigt Vedanta aan dat ze de raffinaderij zal afbouwen. Dit is een geweldig bewijs dat de vastberadenheid van de Dongria Kondh om hun land te behouden, en de wereldwijde druk van duizenden sympathisanten en steunverleners uiteindelijk hebben gewerkt. Publieke druk is het enige middel om op lange termijn inheemse stammen en volken te redden, en het is effectief.”

 

Bron : Survival Internationaal

12:15 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Europees opinieonderzoek: brede steun voor bufferzone om het Jarawa-reservaat

Een opiniepeiling in een van de meest prestigieuze dagbladen in Europa laat zien dat een overweldigende meerderheid van het publiek voor de instelling is van een bufferzone om het reservaat van de Indiase Jarawa-stam.Het onderzoek, dat gepubliceerd werd in de Italiaanse, Corriere della Sera, laat zien dat 70% van de deelnemers de stelling beaamt dat een bufferzone zou helpen om de toekomst van de stam op de Andaman-eilanden te waarborgen door ze te beschermen tegen toerisme.Tot nu toe hebben de lokale Andamanese autoriteiten echter geweigerd om de vijf kilometer zone in te voeren die afgelopen juli werd bevolen door het Indiase hooggerechtshof.

 

Hun opzet is om de bufferzone langzaam te laten ‘verwateren’ zodat de ’mensensafari’s’ gewoon door kunnen gaan. Reisorganisaties maken nog steeds gebruik van de route door het Jarawa-reservaat, zogenaamd om de kalksteengrot en de moddervulkaan te bezoeken, hoewel het hooggerechtshof beide attracties ‘off limits’ heeft verklaard voor toeristen.

 

Bron : Survival International

 

 

12:10 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Australische tv-zender vernedert indianenstam in racistische reportage

Survival International maakte vorig jaar bezwaar tegen een misleidende reportage van de Australische Channel 7 over de Suruwaha-indianen in Brazilië. De tv-zender is door het toezichthoudende orgaan van de media schuldig bevonden aan een ernstige overtreding van de journalistieke ethiek.  

Vorige maand berichtte Survival International over geruchten dat er een bloedbad had plaatsgevonden in de zeer afgelegen Yanomami-nederzetting Irotatheri in Venezuela. Inmiddels weten we uit vertrouwelijke bronnen dat deze nederzetting ongedeerd is. Het is nog niet duidelijk of de geruchten aangewakkerd werden door een gewelddadig incident, maar dat is de meest waarschijnlijke verklaring. De spanningen lopen hoog op in het gebied. De Yanomami doen een beroep op de regering om de illegale goudwinning in hun gebied aan te pakken. Lees hier de reactie van Survival-directeur Stephen Corry op vragen rondom deze laatste ontwikkelingen.  

Dr William Milliken, een etnobotanicus verbonden aan de Londense Royal Botanic Gardens in Kew, beschrijft zijn ervaringen bij de Yanomami-indianen in Brazilië. Hoe ze de planten uit het bos gebruiken en op een duurzame manier omgaan met hun natuurlijke omgeving. Hoe het gezellige geroezemoes van de nacht in de gemeenschappelijke yano plaats maakt voor de spookachtige kreten van brulapen in de vroege ochtend…

bron : Survival Internationaal Nl

 

 

 

12:08 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Amazone-indianen winnen rechtszaak

Nanti, een van de vele geisoleerde groepen die door oliewinning op hun land worden bedreigd.© Survival

 

Een kleine inheemse gemeenschap in het Peruaanse Amazonegebied heeft een rechtszaak gewonnen met mogelijk verstrekkende gevolgen voor inheemse landrechten in Peru.

 

De Shipibo- en Ese-EJA-indianen van de Tres Islas gemeenschap, die in het zuid-oosten van Peru leven, stapten naar de rechter om hun beklag te doen over de illegale houtkap en de goudwinning op hun grondgebied.Eerdere pogingen door de gemeenschap om de houthakkers en mijnwerkers uit hun bosgebied te verwijderen werden in de lokale rechtbanken veroordeeld.

 

De gemeenschap ging naar de hoogste rechtbank van Peru, het Constitutioneel Hof. Deze bevestigde hun recht om buitenstaanders ‘toegang tot hun land’ te verbieden.

Bron  : Survival Internationaal

 

 

12:07 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-09-12

Braziliaanse justitie neemt ook kleine centrales onder vuur

Ook de kleine waterkrachtcentrales krijgen nu tegenwind van de Braziliaanse justitie. Een rechtbank schorste de bouw van de zogeheten microkrachtcentrales in het bekken van de Paraguay-rivier.

Op vraag van het openbaar ministerie heeft een federale rechtbank alle werken aan kleine waterkrachtcentrales in de deelstaat Mato Grosso do Sul stilgelegd. Eerst moet hun totale milieu-impact worden nagegaan.

Er waren wel milieu-impactstudies uitgevoerd voor elk project afzonderlijk, maar volgens het openbaar ministerie moet zo'n studie voor het hele gebied gebeuren.

Volgens het vonnis kunnen de kleine centrales onherstelbare schade aanrichten.

Belo Monte

Grote waterkrachtcentrales liggen al een hele tijd onder vuur in Brazilië. Vorige maand liet de rechter de werken aan de Belo Monte-dam, de op twee na grootste stuwdam ter wereld, opnieuw stilleggen.

Volgens de Braziliaanse overheid is de impact van de microcentrales beperkt. Tegenstanders spreken dat tegen. Als veel centrales op één rivier liggen, dreigen de stuwmeren bij de centrales wel degelijk problemen te vooroorzaken, onder meer voor de visbestanden en voor de waterhuishouding in de Pantanal, een van de grootste draslandgebieden ter wereld.

De microcentrales hebben een vermogen van ongeveer 30 megawatt. Er zijn tientallen van die centrales gepland in het bekken van de Paraguay-rivier.

Twee derde van de elektriciteit in Brazilië komt van waterkrachtcentrales. Vandaag zijn er in het hele land 423 microwaterkrachtcentrales operationeel, goed voor 3,5 procent van de Braziliaanse energieproductie uit waterkracht.

Bron : De Wereld Morgen 10/9/2012

 

12:31 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-08-12

Werken aan omstreden Braziliaanse dam liggen stil

Een Braziliaanse rechtbank heeft dinsdag de werkzaamheden aan de controversiële dam van Belo Monte, in het hart van het Braziliaanse Amazonegebied, laten stilleggen. Volgens de rechtbank waren er onregelmatigheden tijdens het verlenen van de bouwvergunning voor de waterkrachtcentrale.

Het gerecht oordeelde dat de lokale bevolking onvoldoende geconsulteerd werd voor aanvang van de werkzaamheden aan wat de op twee na grootste waterkrachtcentrale ter wereld moet worden. "In 2005, toen het Braziliaanse parlement de bouw goedkeurde, eiste het dat er na het begin van de werkzaamheden een milieu-effectenstudie zou worden uitgevoerd, terwijl de wet voorschrijft dat dat voordien moet gebeuren", aldus de rechtbank.

De bouw kan pas hervat worden als de lokale bevolking gehoord is. De rechtbank legde het bedrijf Norte Energia, dat de dam bouwt, ook een dwangsom van 250.000 dollar op per dag dat het vonnis niet wordt gerespecteerd. Er is nog beroep mogelijk.

Milieuactiegroep protesteren hevig tegen het project. Ze stellen dat het visbestand in de rivier Xingu drastisch zal dalen en dat tienduizenden mensen zullen moeten verhuizen. De regering zegt dat de dam, die circa 13 miljard dollar kost, noodzakelijk is voor de energiezekerheid.

In september 2011 zette het gerecht al eens de werkzaamheden stil. Die beslissing werd na drie maanden opgeheven.

Belga 14/8/2012

 

21:32 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-07-12

Mapuche indianen juichen niet om antidiscriminatiewet

Zeven jaar na het voorstel wordt de antidiscriminatiewet in Chili goedgekeurd. Toch valt het te betwijfelen of de Mapuche indianen hier voordeel uit zullen halen. De staat rept verder geen woord over de dubieuze antiterrorismewet en het ongestrafte geweld van de politie.

 

De nieuwe wet schijnt hoopvol voor de Mapuche indianen en andere minderheidsgroepen in Chili. Vorige donderdag (12 juli) ondertekende president Sebastián Piñeras met veelbelovende woorden de antidiscriminatiewet tijdens een ceremonie in het regeringspaleis. Deze nieuwe wet bestraft iedere vorm van uitsluiting, onderscheid of beperking omwille van ras, huidskleur, seksuele geaardheid, religie, ideologie of voorkomen. Een schending van deze wet kan een boete

opleveren van 304 tot 3040 euro.

 

De goedkeuring kwam er na een dodelijk incident van homofoob geweld. In maart dit jaar werd een 24-jarige man mishandeld door neonazi’s omwille van zijn seksuele geaardheid met de dood tot gevolg. De goedkeuring van de antidiscriminatiewet kwam hierdoor in een stroomversnelling, ruim zeven jaar na het wetsvoorstel ingediend was.

 

Het is niet de eerste keer dat president Piñeras het belang onderstreept om minderheidsgroepen beter te beschermen. Ter gelegenheid van de Nationale feestdag voor Inheemse Volkeren op 26 juni verkondigde hij al dat ‘de staat een schuld heeft af te lossen bij de oorspronkelijke

bewoners van Chili’ en dat ‘de huidige regering daar op wettelijk vlak iets aan zal veranderen’. Verder gaf hij toe dat er tekortkomingen zijn in de politiek om aan inheemse noden te beantwoorden. De antidiscriminatiewet lijkt dus een stap in de goeie richting.Schijn bedriegt

 

Mooie woorden tijdens publieke verschijningen, maar Ana Piquer, directeur van Amnesty International in Chili gelooft er niet in. ‘We blijven de manier bekritiseren hoe de Chileense staat omgaat met zijn inheemse bevolking. Zolang Chili de Mapuche verder criminaliseert aan de

hand van de antiterrorismewet en zolang gewelddadige politieagenten vrijgesproken worden door de militaire rechtbank, is er volgens ons geen positieve boodschap.’ Dat was te lezen op de website van de universitaire radio van Chili.

 

Een andere bedenking is dat de meningen over de discriminatie van de Mapuche zeer verdeeld zijn. Uit een studie van het Onderzoeksinstituut voor Sociale Wetenschappen en de Universiteit Diego Portales uit Santiago bleek dat er geen consensus in het parlement bestaat hierover.

Volgens links is er wel degelijk sprake van discriminatie van Mapuche indianen, terwijl het rechtse front volhoudt dat dit niet het geval is. Wanneer een Mapuche een geval van discriminatie zal aanklagen, valt het dus eerst te zien of de rechter het voorval wel als discriminatie zal

erkennen vooraleer er ooit sancties kunnen volgen.

Gewapende zelfverdediging

José Venturelli, woordvoerder van de Ethische Commissie tegen Martelingen (CECT) in Chili, benadrukt in zijn blog dat de goede bedoelingen van de staat zo goed als onbestaande zijn. ‘Piñeras beweert zich zorgen te maken om de rechten van de Mapuche, maar tegelijkertijd

moedigt de procureur-generaal Sabas Chahuán de zogenaamde landbouwers aan om zich met wapens te verdedigen tegen hen. Chahuán verkondigde op de Chileense radio Bio Bio dat het positief is dat die ‘landbouwers’ gewapend kunnen opkomen voor hun rechten. Het is volgens hem immers een wettelijke vorm van zelfverdediging.’

 

Mapuche mailinglist in English/Dutch - MO

19:28 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Het houtkapseizoen begint weer: meest bedreigde stam op aarde eist maatregelen

De 'meest bedreigde stam' op aarde heeft een wanhopige oproep gedaan aan de Braziliaanse overheid om de illegale ontbossing van hun leefgebied tegen te houden. Het leefgebied van de Awá wordt overspoeld door grote aantallen houtkappers, veeboeren en kolonisten, die illegaal hun reservaat zijn binnengedrongen.

Het Awa leefgebied wordt
in een sneller tempo ontbost
dan ieder ander inheems gebied in de Amazone en nu het regenseizoen begint zal de houtkap op nog grotere schaal hervat worden.

In een dringende boodschap smeken de Awá de Braziliaanse minister van Justitie om de houthakkers ‘onmiddellijk van hun land te verwijderen  ... voordat ze terugkomen en alles vernietigen.’

Naar aanleiding van Survival Internationals
campagne voor de Awá
hebben al meer dan 27.000 mensen een e-mail gestuurd naar de Braziliaanse minister van Justitie om hem te vragen de indringers te verwijderen.

Daarnaast heeft de campagne ertoe geleid dat de officier van justitie van de staat Maranhão een onderzoek heeft ingesteld naar de personen die verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor de invasie van het land van de Awá en te eisen dat zij worden berecht.

Er bevinden zich echter naar schatting nog duizenden illegale houthakkers in het gebied.

 

Survival International campagne werd zes weken geleden gelanceerd door Colin Firth. De Braziliaanse organisatie voor inheemse rechten, CIMI, heeft de campagne-film inmiddels ook aan leden van de Awá-stam getoond.

Een Awá-man reageerde door te zeggen: “Heel goed, niet-Indianen, wat jullie doen is heel belangrijk, en echt goed! Help ons zo snel als je kunt. Stuur veel berichten [aan de minister]."


Survival International-directeur Stephen Corry zei vandaag: "Hoewel de Awá-stam uit niet veel meer dan 450 mensen bestaat, is hun zaak in korte tijd wereldnieuws geworden. De Braziliaanse overheid moet de Awá niet langer negeren, ze moeten hun problemen de hoogste prioriteit geven. De start van het houtkapseizoen is een kritiek moment. We moeten de druk blijven opvoeren.”
Survival dringt er bij mensen aan de Awá te ondersteunen door
een e-mail te sturen naar de Braziliaanse minister van Justitie.

source : Survival International
 

 

19:26 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Mapuche-indianen voelen zich in Chili onderdrukt en geterroriseerd

Politieagenten trappen Carlos Curiñao herhaaldelijk in zijn gezicht als hij op het bureau komt informeren waarom zijn vader is opgepakt. De carabineros stoppen hun agressie pas wanneer ze zien dat een buitenstaander de gebeurtenis vastlegt
 

Samen met zijn vrouw, moeder en vier kinderen woont het Mapuche-stamhoofd op een klein stuk grond op circa twee uur rijden van het Zuid-Chileense dorpje Ercilla. Het houten huis waar zij in wonen, is door hen zelf gebouwd. De twee zoons van de Mapucheleider zijn, ondanks

de hitte, op het land aan het werk. Het gezicht van Carlos is na al die tijd goed genezen, maar inmiddels hinkt zijn vader. Begin dit jaar werd hij in beide benen geschoten, toen de politie een einde maakte aan de bezetting van een stuk land van een grootgrondbezitter. 'De situatie van

de Mapuches is momenteel net zo erg als ten tijde van de dictatuur van Pinochet', zegt vader Juan Carlos. 'Er is constant geweld en onderdrukking, maar alles verdwijnt in de doofpot.'

 

Niet erkend

Met ongeveer zeven procent van de bevolking zijn de Mapuches de grootste inheemse groep van Chili. Al jaren voeren ze strijd om hun land terug te winnen, dat zowel gedurende de 'pacificatie van Araucania' in de 19de eeuw als gedurende het regime van dictator Augusto Pinochet (1973-1990) van hen werd afgenomen. Een groot deel werd verkocht aan bosbouwbedrijven en Europese grootgrondbezitters. 'Chili is het enige land in Zuid-Amerika dat zijn inheemse bevolkingsgroepen niet erkent. Het doel van de regering is het beschermen van de elite', zegt Eduardo Mella, van mensenrechtenorganisatie Cidsur.

 

Protestacties

Op de boerderij van Curiñao wordt hard gewerkt. In de verte tekent een zwarte vlek zich af tegen de uitgestrekte vlaktes. Daar staan rijen met jonge bomen op, zo ver als je maar kunt kijken. Een deel van dit bos ging begin dit jaar in rook op na een bosbrand. Hoewel de lokale autoriteiten het vuur weten aan de langdurige droogte, gaf de regering de schuld aan de radicale Mapuche-organisatie Coordinadora Arauco-Malleco (CAM).

 

Geregeld voeren de Mapuches vreedzame protestacties uit, zoals wegblokkades, hongerstakingen, protestmarsen en bezettingen van het land van bedrijven en grootgrondbezitters. De CAM is militanter en richt regelmatig schade aan bij bedrijven en grootgrondbezitters die werken op 'Mapucheland'.

 

Schieten met scherp

Na de bosbrand werd een groot deel van het leefgebied van de Mapuche-indianen 'gemilitariseerd'; nu wordt het gebied gebruikt als oefenterrein voor speciaal getrainde politie-eenheden. Juan Carlos Curiñao vertelt voortdurend in angst te leven, omdat er bijna wekelijks

politie-invallen plaatsvinden in zijn buurt. 'Ze schieten met scherp en traangas en arresteren vaak zonder enige aanleiding bewoners.'

 

Omslag

Onlangs vond er in het Mapucheconflict een radicale omslag plaats. Tot nu toe vielen er in het conflict enkel aan de kant van de Mapuches dodelijke slachtoffers. Maar in april kwam een politieagent, tijdens een grootschalige politie-inval in Ercilla, om het leven door een kogel in

zijn hals. Het is nog onduidelijk wie het schot heeft gelost.

 

Volgens Rafael Railaf, woordvoerder van Mapuche-stichting Folil in Nederland, zal dit incident zeker gevolgen hebben. Nu er aan de kant van de politie ook een slachtoffer is gevallen, is hij bang dat het conflict nog verder zal escaleren. 'Als er wapens zijn gebruikt door de Mapuches,

dan verbaast mij dat. Ik keur dit ten strengste af. Dit zou namelijk alleen maar meer geweld en onderdrukking tot gevolg hebben.'

 

Bosbouwbedrijven slurpen water op

Veel Mapuche-families kampen met een groot tekort aan water, omdat machtige bosbouwbedrijven zoals Antarchile, CMPC en Bosque Arauco hun leefgebied hebben volgeplant met eucalyptus en dennebomen. Mapucheleider Juan Carlos Curiñao: 'De bosbouwbedrijven houden geen rekening met de grote hoeveelheid water die deze snelgroeiende boomsoorten gebruiken, in een gebied waar het water schaars is.'

 

Bosbouwbedrijf CMPC wil geen uitspraken doen over het 'gevoelige' onderwerp. Ook de andere bedrijven zijn terughoudend, op Arauco na. Dat bedrijf zegt de afgelopen jaren geen conflicten te hebben gehad met Mapuches. 'We hebben ons de afgelopen jaren verdiept in de Mapuche-cultuur en we gaan steeds vaker de dialoog aan', zegt een woordvoerder. 'We erkennen dat Mapuche-gemeenschappen een verbinding hebben met het land en de ruimte die ze bewonen, daarom houden we rekening met hun waterwinningspunten, begraafplaatsen en heilige plaatsen.'

 

 

Bron : Mapuche mailinglist in English/Dutch

19:25 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-04-12

Chili: Conflict met Mapuche Indianen op scherp gezet

AMSTERDAM - Als gevolg van een grootschalige inval van de Chileense politie bij een inheemse Mapuchegemeenschap in het zuiden van Chili, is afgelopen maandag een politieman om het leven gekomen door een schotwond in zijn hals. Het is tot op heden nog onduidelijk wie het schot heeft

gelost.

 

Het incident is een heftige ommezwaai in het decennia oude conflict tussen de Mapuche Indianen en de Chileense regering. Tot nu toe vielen er namelijk enkel aan de kant van de Mapuches dodelijke slachtoffers. Dit blijkt onder andere uit een publicatie van Wikileaks in februari 2008,

maar ook recentere berichtgeving bevestigt dit.

 

Nu er aan de kant van de politie ook een slachtoffer is gevallen, zal dat zeker niet zonder gevolgen blijven. Rafael Railaf, woordvoerder van Mapuche-stichting FOLIL in Nederland, is bang dat het conflict nog verder zal escaleren. “Als er wapens zijn gebruikt door de Mapuches in deze gemeenschap, dan verbaast mij dat. Ik keur dit dan ook ten strengste af. Als de Mapuches wapens gaan gebruiken, dan zou dit namelijk alleen maar meer geweld en onderdrukking als gevolg hebben.”

 

Met ongeveer 10 procent zijn de Mapuches de grootste inheemse bevolkingsgroep van Chili. Al jaren voeren zij een strijd om land terug te winnen, dat zowel gedurende het regime van ex-dictator Augusto Pinochet als gedurende de ‘pacificatie van Auracania’ in de 19e eeuw, van hen is afgenomen en afgekocht. Een groot deel van dit land werd tussen 1963-1989 verkocht aan Europese bedrijven en -grootgrondbezitters.

 

De Mapuchegemeenschap bij Ercilla, waar de politie-inval afgelopen maandag plaatsvond, is al jaren in strijd met grootgrondbezitter Juan de Dios Fuentes  en de drie nabij gelegen bosbouwbedrijven. Doormiddel van protestacties proberen zij de grond, die naar hun eigen zeggen, aan de Mapuches toebehoort, terug te winnen.

 

In een bericht van Radio Cooperativa de Chile verklaarde Mapuchewoordvoerder Daniel Meliano dat ongeveer 200 zwaarbewapende politiemannen zijn gemeenschap kwamen binnenvallen. “De politie gebruikte grof geweld tegen de bewoners, waaronder kinderen. Ze schoten op ons met

traangas en ze hebben twee vrouwen gearresteerd.”

 

De zaterdag voor het incident bestookten zes mannen met capuchons de politiepost , die het landgoed van De Dios Fuentes beschermt, met een lading kogels. Niemand raakte hierbij gewond en het is onduidelijk of de daders Mapuches waren. Wel is duidelijk dat de politie-inval van afgelopen maandag een reactie was op deze aanval.

 

Het ‘Mapuche conflict’ werd begin dit jaar ook al op scherp gezet, nadat de regering de Mapuches ervan beschuldigde een aantal verwoestende bosbranden te hebben aangestoken in de zuidelijke Auracania en BioBio regionen van Chili. Daarbij kwamen negen mensen om, waarvan 7 brandweerlieden. De

regering trok de aanklacht echter al snel in, omdat er geen enkel bewijs was voor de beschuldigingen tegen de Mapuches. De brandweer en de lokale autoriteiten weten de brand toe aan de langdurige droogte, harde wind en extreme hitte.

 

Na deze bosbranden werd een groot gebied in de zuidelijke Auracania en BioBio regionen begin dit jaar gemilitariseerd. De regering en media noemen dit gebied nu ook wel de Rode Zone. Desondanks ontkent de regering nog altijd een inheems probleem te hebben. Al meerdere malen hebben de mensenrechtencomités van de VN de Chileense regering op de vingers is getikt, vanwege de omstreden terrorismewet, die nog stamt uit het Pinochet tijdperk. Deze wet is tot op heden alleen nog maar op Mapuches toegepast.

 

bron : Mapuche Foundation | FOLIL

 

 

 

10:45 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-03-12

Inheemse volkeren uit de Andes spreken zich uit over duurzame ontwikkeling en Rio+20

De inheemse volkeren uit de Andes zullen eind juni 2012 met hun coördinatiegroep CAOI aanwezig zijn op de VN-Conferentie over Duurzame Ontwikkeling, Rio+20. Ze zullen er hun voorstellen inbrengen. De vraag is alleen of de westerse landen er genoeg aandacht zullen aan besteden of liever voorrang zullen geven aan hun eigen belangen.

Het lange globale proces naar Rio+20 - Mededeling van CAOI (Coordinadora Andina de Organizaciones Indigenas, Coördinatie van de inheemse volkeren uit het Andesgebergte)

De inheemse volkeren uit de Andes en hun organisaties bereiden zich voor om deel te nemen aan Rio+20. Omdat wij ervan overtuigd zijn dat we veel te bieden hebben: onze traditionele kennis en onze voorouderlijke praktijken met betrekking tot het gebruik en het behoud van water, onze rijke natuurlijke en sociale biodiversiteit, ons concept van 'het goede leven' (el buen vivir).

De wereld zou moeten begrijpen dat de markt geen haalbare oplossingen biedt. De enige uitweg is dat we de kapitalistische logica van productie en consumptie ombuigen; en dat elk project de mensenrechten moet respecteren en ook de collectieve rechten van iedereen.

Om ons in de huidige context te situeren en een project voor de toekomst te formuleren, willen we voorstellen doen en moeten we weten hoe de globale en wereldwijde discussie over ontwikkeling en milieu er nu uit ziet.

Context van de discussies

Er zijn veel dingen veranderd in de wereld sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw. Het thema 'milieu' werd op de publieke agenda gezet. Toen begonnen de geïndustrialiseerde landen de levensvatbaarheid van een model van steeds groeiende productie en consumptie te bevragen; een model dat steunde op de toenemende consumptie van olie voor de energiebevoorrading. Toen ook kwamen de verschillende uitingen van de crisis naar voren: de conflicten in het Midden-Oosten, bijvoorbeeld, die de olieprijzen de hoogte injoegen.

Toen formuleerde een internationale commissie het rapport: 'Grenzen aan de groei', een document dat aan de basis lag van de bijeenroeping van de Eerste Wereldconferentie over Milieu en Ontwikkeling, die in de Zweedse hoofdstad Stockholm plaatsvond in 1972.

Daar werd een eerste diagnose gemaakt van de ecosystemen en werden de problemen van de klimaatverandering onder ogen gezien. Voor het eerst was er sprake van het zoeken naar een model dat de economische groei niet als enige maatstaf zou hebben.

In deze discussies werd het concept van duurzame ontwikkeling gelanceerd. Men ging op zoek naar een economisch model dat de beschikbaarheid van hulpbronnen voor de toekomstige generaties niet in gevaar zou brengen.

Twaalf jaar later, in oktober 1984, kwam voor het eerst de Mondiale Commissie over het Milieu en Ontwikkeling samen. De Algemene Vergadering van de VN had opgeroepen om een globale agenda voor verandering op te stellen. Die Commissie heeft in april 1987 haar rapport 'Onze gemeenschappelijke toekomst' vrij gegeven waarin ze oproept om de mogelijkheden voor een economische groei op basis van duurzaamheid te onderzoeken.

We kunnen dus constateren dat de wereld de crisis van het systeem  min of meer erkent. Maar men stelt geen radicale verandering voor, alleen maar wat maatregelen die de pijn verzachten. Men kon niet voorzien dat de economische macht van multinationale ondernemingen zich ook als een steeds grotere politieke macht zou consolideren.

Rechten van de Inheemse Volkeren

Parallel met deze discussie ontwikkelde zich ook een ander proces: namelijk de opkomst van de beweging van de Inheemse Volkeren, ook op internationaal vlak. In de jaren zestig en zeventig verschenen de eerste nationale organisaties; in de jaren tachtig waren er al regionale bijeenkomsten; en nu worden er al internationale conferenties gehouden.

Dan komt de Wereldraad van Inheemse Volkeren tot stand, die voornamelijk gevormd wordt door organisaties uit Noord-Amerika, Europa en het Amazone-gebied. Die beginnen dan de perspectieven van de Inheemse Volkeren op het voorplan te zetten. Die werden vroeger slechts behartigd door de vertegenwoordigers van de regeringen in organen zoals de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO in Genève), waarvan de algemene conferentie in 1989 het Verdrag 169 betreffende Inheemse en Tribale Volkeren in onafhankelijke landen opstelde.

Bijna twee decennia later, in september 2007, heeft de Algemene Vergadering van de VN de Verklaring over de Rechten van Inheemse Volkeren aangenomen.

De Wereldmilieuconferentie van Rio'92

De conferentie van Rio'92 maakt het mogelijk om de rechten van Inheemse Volkeren te bekijken in hun relatie tot de milieuproblematiek. Tot dan toe werden die twee zaken los van elkaar gezien. Voor de eerste keer werden die nu ook in verband gebracht met natuurlijke diversiteit en biodiversiteit in het besef dat de meeste regio's met hoge biodiversiteit in inheemse gebieden gelegen zijn.

Deze erkenning komt voort uit de aandacht voor de voorouderlijke kennis en zo komt ze terecht in het Verdrag inzake biologische diversiteit, goedgekeurd in 1992.

In Rio'92 werd gezegd dat de VN-lidstaten de controle van de inheemse volkeren over hun territoria moesten verzekeren, met inbegrip van de heilige plaatsen waar men de rijkste biodiversiteit ter wereld vindt. Zij moeten ook zorgen voor participatie van de inheemse bevolking bij het behoud en het verstandig gebruik van hun omgeving. En ze moeten onze traditionele kennis respecteren.

De officiële documenten van Rio'92 laten duidelijk zien waar de bedreigingen voor onze inheemse territoria en ons leefgebied zitten: namelijk in de mega-infrastructuurprojecten, in de mijnbouw, in de  olie- en gaswinning, de bosbouw, in de monocultuur en de agrobusiness. Die zijn allemaal oorzaak van de migratie van de Inheemse Volkeren.

De Agenda 21 wordt aangenomen, met specifieke lijnen, indicatoren en termijnen die vervolgens zijn opgenomen in het Kyoto-protocol. Het thema van de armoede wordt toegevoegd aan het debat over duurzame ontwikkeling.

Het debat over milieu en ontwikkeling brengt mee dat er nieuwe internationale organisaties tot stand komen: het Globaal Milieu Forum, de Conventie over de waterrijke gebieden of het Verdrag van Ramsar, het Verdrag inzake de bescherming van cultureel en natuurlijk erfgoed van de UNESCO, het Forum van de VN over de Wouden, het Mondiale fonds voor het Milieu, het VN-Programma over het Milieu en het VN-Raamverdrag inzake Klimaatverandering.

Ernstige achteruitgang

Tien jaar na Rio'92 vindt er in Johannesburg (Zuid-Afrika) een top plaats die een serieuze achteruitgang betekent voor de rechten van de Inheemse Volkeren.

Vanuit de organisatie van de Top van Johannesburg werden de sociale bewegingen en de NGO's afgeremd. Ze werden zelfs tegengewerkt en hun materiaal werd in beslag genomen. Daar wordt openlijk gepleit voor een 'groene economie' namelijk de vermarkting van de natuur met de bedoeling om de crisis op economische, sociaal, ecologische en ook politiek vlak te legitimeren.

Het neoliberalisme zegevierde in Johannesburg, de belangen van de multinationals en de Wereldhandelsorganisatie (WTO) krijgen voorrang. De financiering voor de bescherming van het milieu gaat drastisch achteruit.

Dit is het globale proces dat ons leidt naar Rio+20, waar de inheemse bevolking moet aanwezig zijn om belangrijke kwesties op de agenda te zetten: onder meer de nadruk op de territoriale rechten, de culturele en biologische diversiteit, de balans van de doelstellingen van Rio'92, de bescherming en bevordering van voorouderlijke kennis, de participatie, het overleg en de voorafgaandelijke instemming na een vrije en goede informatieronde.

Lima, 12 maart 2012.

Bron : Coordinadora Andina de Organizaciones Indigenas (Coördinatie van de inheemse volkeren uit het Andesgebergte)

11:37 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Conga kroniek van een aanhoudend conflict

De Peruaanse regering zal de milieueffectenstudie van het project Minas Conga laten doorlichten door internationale experts. Dat liet de nieuwe premier Oscar Valdés weten bij zijn aantreden op 11 december. Gisteren nodigde hij vertegenwoordigers van Cajamarca uit in Lima om tot een akkoord te komen over de terms of reference. Maar de regionale president en de burgemeesters uit de directe invloedssfeer van het project kwamen niet opdagen. Zij willen dat het project geannuleerd wordt.

Milieueffectenstudie
Het project Minas Conga, een uitbreiding van Yanacocha, krijgt in oktober 2010 groen licht van het ministerie van energie en mijnbouw. In juli 2011 maakt Newmont Mining, de hoofdaandeelhouder van Yanacocha, bekend dat de financiering rond is. Sindsdien volgen de protestacties elkaar in snel tempo op.
Het begint met een protestmars, een wegblokkade en een boerenbijeenkomst aan de door het project bedreigde bergmeren in oktober van dit jaar. Naar aanleiding van die acties komen de ministers van landbouw, mijnbouw en milieu persoonlijk polshoogte nemen in Cajamarca. Ze beloven dat het ministerie van milieu de goedgekeurde milieueffectenstudie kritisch zal herevalueren.

Paro regional
Op 9 november volgt een 24-urenprotest tegen het mijnbouwproject. Wegen worden geblokkeerd, studenten bezetten de universiteit en meer dan 10.000 mensen komen op straat. Een paro regional van onbepaalde duur wordt aangezegd voor 24 november, als de regering het project tegen dan niet onleefbaar heeft verklaard. Uit schrik voor beschadigingen, schort Yanacocha de werken aan Conga op. Op 23 november reist de minister van binnenlandse zaken naar Cajamarca om aan te dringen op een annulatie van de staking. Tevergeefs, de regionale autoriteiten vinden dat president Humala zelf naar Cajamarca moet komen.
Op 24 november gaat de
staking van start. De bevolking van Cajamarca komt massaal op straat. Scholen en winkels sluiten de deuren, de belangrijkste wegen worden geblokkeerd en een paar duizend mensen trekt de bergen in om er te waken over vier meren die door het project bedreigd worden. Intussen heeft het ministerie van milieu haar kritische doorlichting gemaakt. Het resultaat is een nota die de bezorgdheden van de manifestanten grotendeels bevestigt en het protest verder aanvuurt.

Dialoog
Na zes dagen staking, laat Yanacocha weten dat het op vraag van de regering, en in de hoop de rust en de sociale vrede te herstellen, de activiteiten van het Conga project opschort. Woordvoerders van de protestbeweging reageren laconiek: niets nieuws onder de zon, de facto liggen de werken toch al een paar weken stil. Wat ze willen, is een resolutie waarin de regering de onleefbaarheid van Conga afkondigt. Toch versoepelen ze de protestmaatregelen om ruimte te maken voor dialoog. Bussen en vrachtwagens worden geleidelijk weer doorgelaten.
Op 4 december, anderhalve week na de start van de staking, zakt een commissie onder leiding van premier Salomón Lerner naar Cajamarca af om er te spreken met de leiders van de protestbeweging.
Tegelijk worden honderden agenten en militairen naar de regio gestuurd. De regering wil een einde maken aan de staking. Als de leiders vierentwintig uur de tijd vragen om hun basis te consulteren, speelt ze het spel hard. Tekenen ze niet nog diezelfde dag wat voorligt, dan wordt de noodtoestand afgekondigd.

Noodtoestand
Zo geschiedt. Rond 10 uur kondigt president Ollanta Humala op televisie de noodtoestand af in vier provincies van de regio Cajamarca. De noodtoestand is een uitzonderingsregime waarbij bepaalde grondwettelijke rechten zoals de onschendbaarheid van de woonst en de vrijheid van vergadering, kunnen worden opgeheven. Als de president dat wil, kan het leger de controle over de interne orde overnemen. Volgens de Peruaanse grondwet is de noodtoestand enkel van toepassing in het geval van de verstoring van de vrede of de interne orde, catastrofe of ernstige omstandigheden die het leven van de natie aantasten. Maar om geweldloos protest te breken, maakt Ollanta Humala graag een uitzondering. De leiders en autoriteiten roepen de bevolking op om naar huis te gaan, kalm te blijven en hun protest op creatieve manier te blijven uiten. Er worden protestliederen uitgedeeld en overal in de stad verschijnen zelfgemaakte affiches en Peruaanse vlaggen.

De dag nadien keurt de regionale raad van Cajamarca unaniem een ordonnantie goed die het project Conga onleefbaar verklaart. Grondwetspecialisten in Lima haasten zich om te onderstrepen dat dit buiten haar bevoegdheden valt. Het ministerie van economie en financiën blokkeert de bankrekeningen van de regionale regering van Cajamarca om ongeoorloofd gebruik van publieke middelen te vermijden.

Dinsdag 6 december neemt een aantal regionale leiders uit Cajamarca deel aan een bijeenkomst in het parlement in Lima, georganiseerd door de Commissie voor Inheemse Volkeren. Als ze buiten komen, worden Wilfredo Saavedro en Milton Sánchez samen met vier andere personen gearresteerd en meer dan tien uur lang vastgehouden in de Dirección contra el Terrorismo (DIRCOTE). Motief en opdrachtgever voor de arrestatie zijn onduidelijk. Bij hun vrijlating kort voor middernacht laten ze weten klacht te zullen neerleggen tegen de politie, wegens willekeurige vrijheidsberoving.

Herschikking regering
Binnen de regering moeten de meningsverschillen over de aanpak van de Conga-crisis intussen zijn gegroeid, want op 10 december dient premier Salomon Lerner bij Humala zijn ontslag in. Een dag later wordt de minister van binnenlandse zaken, Oscar Valdés, een ex-militair, ingezworen als eerste minister. Het kabinet wordt grondig herschikt en de meeste centrum-linkse ministers verdwijnen uit de regering. Sommige politieke commentatoren zien in de episode een ruk naar rechts en vrezen dat Humala zich steunend op het leger zal ontpoppen tot een autoritaire heerser. Anderen vinden dat de president de 'toets van Conga' met glans heeft doorstaan, door te breken met de 'linkse vrienden' die hem steunden tijdens de verkiezingscampagne en de buitenlandse investeringen veilig te stellen.

In zijn eerste verklaring als premier zegt Valdés dat de regering de milieu-effectenstudie van Conga zal laten doorlichten door internationale experts. Dat is op zich een goede zaak. Op 16 december wordt de noodtoestand opgeheven. Maar pogingen om de dialoog te hervatten, lopen sindsdien vast. De posities staan dan ook diametraal tegenover elkaar. "Conga no va" luidt het in Cajamarca. Voor de regering is het "Conga va sí o sí". Hoogstens kan de uitvoering hier en daar wat bijgeschaafd worden. Bijkomend probleem is dat de autoritaire stijl van Valdés op weinig waardering kan rekenen bij de leiders van de protesten. Zo wil hij enkel spreken met verkozen vertegenwoordigers van Cajamarca. Daarmee sluit hij belangrijke actoren, zoals de provinciale frentes de defensa uit van het proces. De premier is niet in staat tot luisteren, luidt het verdict van Gregorio Santos, regionaal president van Cajamarca, die de bijeenkomst van gisteren aan zich voorbij liet gaan.

Bron : Catapa

11:36 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

27-02-12

Survival International onthult ernstige mensenrechtenschendingen in Ethiopië

Survival International heeft onthutsende nieuwe feiten aan het licht gebracht die wijzen op ernstige schendingen van de mensenrechten van inheemse stammen in de Ethiopische Omo-vallei. Deze feiten zijn alle gerelateerd aan de toenemende ontwikkeling door de regering van de uiterst winstgevende suikerplantages in dit gebied.

Vlakbij een gebied dat door de Verenigde Naties als UNESCO Werelderfgoed is aangemerkt wordt land vrijgemaakt en platgewalst door bulldozers. Hierbij worden hele dorpen vernietigd en
wordt de lokale bevolking gedwongen om hun bestaan als herders op te geven
.

Geweld wordt steeds meer een alledaags verschijnsel en berichten over afranselingen, verkrachtingen en arrestaties bereiken de stammen die aan de Omo-rivier leven, waardoor een klimaat van angst is ontstaan.

Onlangs nog, in januari 2012, ontving Survival het bericht dat drie Bodi-mannen in een Ethiopische gevangenis waren doodgeslagen.

 

De Ethiopische regering draagt families op om hun vee te verkopen. Voor de stammen is hun vee hun meest belangrijke bezit, zoals een man aan Survival uitlegde: "Mijn geld is mijn vee. Mijn bankrekening is mijn vee."

Daarnaast bouwt de regering een weg dwars door het land van de stammen om beter toegang te krijgen tot de toekomstige plantages. Survival heeft foto's van deze weg.  

Een Mursi-man vertelde: "De regering legt suikerrietplantages aan op mijn land. Je zult huilen als je het ziet – er zijn geen struiken meer in de Omo-vallei."

Twee VN-instanties hebben de Ethiopische regering inmiddels verzocht om aan te tonen
dat de inheemse bevolking is geraadpleegd en dat de huidige ontwikkelingen geen schade toebrengen aan het culturele en natuurlijke erfgoed van het betreffende gebied. Tot nu toe heeft Ethiopië deze oproepen echter genegeerd.

Survival heeft ook verontrustende berichten ontvangen waaruit blijkt dat de Ethiopische regering begonnen is met het proces van gedwongen verplaatsing van de stammen in de Omo-vallei. Dit beleid wordt aangeduid met de Engelse term ‘villagization’ (relocatie naar dorpen).

Inheemse gemeenschappen hebben een jaar de tijd gekregen om zich elders te vestigen. Dit lijkt veel op een door
Human Rights Watch blootgelegd programma dat werd uitgevoerd in de Gambella-regio in het westen van Ethiopië.

 

Een Mursi-man vertelde aan Survival: "Ze (de regering) kwam, nam ons land af en vertelde ons dat ze alle mensen in de Omo-vallei wil concentreren op één plaats, als in een kamp."

Survival International: "De Ethiopische regering is verantwoordelijk voor een aantal van de meest gewelddadige mensenrechtenschendingen die Survival de laatste jaren onder ogen heeft gezien. Door de diefstal van inheems land te vermommen als 'ontwikkeling' denkt ze zich te kunnen onttrekken aan haar verantwoordelijkheid voor deze misdaden. Particuliere en overheids-investeerders zullen als enigen profiteren van deze ‘uitverkoop’ van de Omo-vallei.
De zelfvoorzienende inheemse stammen zullen hierdoor vernietigd worden
.

bron : Survival International Nl

 

 

12:03 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Paraguayaanse boer "verstaat alleen een pak slaag"

In Paraguay dreigt het oude conflict rond het bezit van landbouwgrond in geweld uit te monden. Arme landloze boeren houden al maanden percelen bezet in het oosten van het land. De Braziliaanse grondbezitters willen nu terugslaan.

Carperos  worden de boeren zonder land in Paraguay genoemd, letterlijk tentbewoners. De Nationale Liga van Carpero's houdt in Ñacunday, in het oostelijke departement Alto Paraná, al maanden landbouwpercelen bezet. Tranquilo Favero, een tot Paraguayaan genationaliseerde Braziliaan en de grootste sojaproducent van het land, claimt de eigendom van die grond.

De spanning tussen landloze boeren en grondeigenaars, die vaak van Braziliaanse origine zijn, is de laatste dagen sterk opgelopen. De vrees voor geweld neemt toe.

"Je moet de carpero's behandelen zoals je de vrouw van een crimineel behandelt: die verstaat alleen een pak slaag", zei Favero aan de Braziliaanse krant Folha de São Paulo, een uitspraak die nog wat meer olie op het vuur goot.

Gisteren dreigde de regering ermee de bezette gronden te ontruimen.

Landbouwhervorming

Volgens experts stamt het conflict uit de tijd van de dictatuur van Alfredo Stroessner (1954-1989). Toen werden grote stukken grond aan militairen en vrienden van het regime geschonken.

De eigendomssituatie van minstens 30 procent van het Paraguayaanse grondgebied is betwist, zegt socioloog Ramón Fogel. Dat is de reden dat de boeren de druk nu opvoeren. "Er is geen andere oplossing dan hun bezit te legaliseren, vooral wanneer het om grote oppervlaktes gaat", zegt Fogel. "De regering is haar belofte van een landbouwhervorming niet kunnen nakomen omdat ze gevangen zit tussen de wetgevende en rechterlijke macht, die zich meestal tegen de arme Paraguayaan uitspreken."

De landbouwhervorming was een van de campagnepunten waarmee de centrumlinkse politicus Fernando Lugo in 2008 president werd. Hij leidde toen een alliantie van partijen en sociale bewegingen.

Dictatuur

Volgens een rapport van de Verzoenings- en Waarheidscommissie, die de mensenrechtenschendingen sinds 1954 onderzoekt, heeft men tijdens de dictatuur en de veertien daaropvolgende jaren van transitie duizenden hectaren aan militairen, ondernemers en politici geschonken die oorspronkelijk voor arme boeren bestemd waren.

De onrechtmatig verkregen grond beslaat 64 procent van de acht miljoen hectare die tijdens de dictatuur en de transitie is toegewezen. "Doordat men de eisen van de arme boeren blijft negeren en er ook steeds meer Brazilianen op Paraguayaans grondgebied komen, wordt het conflict steeds scherper", stelt het rapport.

De Paraguayaanse economie kende in 2010 een recordgroei van 14,5 procent, vooral dankzij de sterke landbouwexport. Voor dit jaar verwacht de Wereldbank een groei van 4 procent.

Volgens gegevens van de Paraguayaanse Kamer van Graanexporteurs neemt de sojateelt 2,6 miljoen hectare in beslag, dat is 60 procent van de landbouwoppervlakte van het land.

Bron : De Wereld Morgen

12:01 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Juridische doorbraak in Brazilië: zes mannen aangeklaagd wegens moord op Guarani-indianen

Zes mannen zullen berecht worden wegens de moord in 2009 op twee Guarani-indianen in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso do Sul.

Een openbare aanklager omschreef de rechtszaak als een 'belangrijke mijlpaal'.

Genivaldo Verá en Rolindo Verá waren slachtoffers van een gewapende aanval. Deze aanval vond plaats nadat hun Y’poi gemeenschap had geprobeerd om hun voorouderlijke land terug te winnen van de veeboeren.

Het Braziliaanse O.M. heeft aangekondigd dat er zich onder de aangeklaagden een aantal veeboeren en politici bevinden. Ze zullen o.a. worden aangeklaagd wegens moord, het verbergen van een lijk, het gebruik van een vuurwapen en het mishandelen van een bejaard persoon.

Een van de mannen tegen wie een onderzoek is ingesteld, de veeboer Firmino Escobar, heeft tevens in 2010
de Guarani van de Y’poi gemeenschap een tijdlang in gijzeling gehouden
. De gemeenschap werd omsingeld en de aanvoer van vers voedsel en medicijnen werd afgesneden.

De veeboer weigerde een veldwerker, die namens
Survival International poolshoogte ging nemen, de toegang tot het gebied en ontkende de aanwezigheid van de Indianen op het land. Het gesprek is vastgelegd in een heimelijk gemaakte geluidsopname.

Het Braziliaanse O.M. overweegt om een onderzoek in te stellen tegen andere mensen die mogelijk betrokken zijn bij de fatale aanval in 2009.

Een Guarani-man
van de Y’poi gemeenschap gaf tegenover Survival blijk van zijn opluchting: "Dit is echt goed nieuws. Dit is waar we op gehoopt hebben."

Guarani-gemeenschappen hebben regelmatig te maken met
aanvallen van gewapende huurlingen
die de veeboeren inzetten om hen van hun land te verjagen, maar de daders worden uiterst zelden aangehouden.

Openbaar aanklager Thiago dos Santos Luz omschreef het besluit als een belangrijke stap voorwaarts in ‘de strijd om de daadwerkelijke bescherming van de grondrechten van de Guarani-indianen in Mato Grosso do Sul, die het slachtoffer zijn van aanhoudend geweld’.

Een van de zeldzame rechtszaken die aangespannen werden na de moord op een Guarani vond plaats in 2011. Deze zaak hield verband met de moord op de internationaal gerespecteerde Guarani-leider
Marcos Veron
die in 2003 was doodgeslagen.

De directeur van Survival, Stephen Corry, gaf vandaag de volgende verklaring: "Dit onderzoek is weliswaar bemoedigend, maar de Braziliaanse regering moet beseffen dat veel meer gevallen van moord op Guarani-indianen nooit onderzocht zijn. Het geweld van de veeboeren tegen de Guarani gaat al zo lang ongestraft door – dit volk zou niet voor hun leven moeten vrezen voor het terugnemen van land dat hen volgens de wet toebehoort."


bron : Survival Internationaal

 

11:58 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Inheemse leiders in Ecuador tekenen resolutie tegen olieboringen

Inheemse leiders uit het Ecuadoriaanse Amazonegebied hebben onlangs de regering opgeroepen af te zien van de aanbesteding van 21 contracten voor olieboring bij de grens met Peru. De leiders eisten in de stad Puyo een permanent moratorium op het boren naar olie in de regio ‘uit respect voor onze wereldvisie, onze collectieve rechten en de rechten van de natuur.’

De 21 contracten betreffen gebieden die geheel of ten delen loggen in de grondgebieden van de inheemse groepen Achuar, Kichwa, Shiwiar, Shuar, Sapara, Huito and Waorani. Dit meldde Pepe Acacho, vice- voorzitter van de Confederatie van Inheemse Volken van Ecuador  (CONAIE). De leiders van deze groepen tekenden een resolutie waarin zij zich verzetten tegen de aanbesteding. Ook CONAIE en de Confederatie van Inheemse Volken van de Ecuadoriaanse Amazone (CONFENAIE) tekenden. Acacho: “We hebben gezegd dat de olie in de grond moet blijven. We willen dat de regering andere alternatieve ontwikkelingen promoot, die mens en natuur respecteren.”

Er bestaat een lange historie van spanningen tussen de Ecuadoriaanse regering en inheemse volkeren over olieboringen in de Amazone. Zo loopt er al 20 jaar een proces over vervuiling door Texaco in de jaren zestig en zeventig in het noordoosten van de regio. Herhaalde malen is er bij proefboringen sterk verzet geweest van de lokale bevolking.

De 21 gebieden liggen ten zuiden van het Ishipingo-Tambococha-Tiputini (ITT) olieveld, dat in het Yasuni Nationaal Park ligt. Dit park kent een hoge biodiversiteit en is het woongeboed van de Tagaeri en Taromenana, semi-nomadische stammen die geen contact willen met de buitenwereld. Onder druk van inheemsen en van milieugroepen heeft president Correa erin toegestemd af te zien van boringen, als internationale donoren met 3.6 miljard U$ bijdragen om de gederfde inkomsten te compenseren. 

Deze overeenkomt kan de druk verhogen om nieuwe gebieden open te stellen voor olieboringen. Ecuador haalt zijn inkomsten uit export bijna voor de helft uit olie. Bovendien heeft de regering overeenkomsten met China getekend waarin ook de levering van olie is opgenomen. Dit kan lopen tot ongeveer 4.5 miljoen vaten per mand, volgens Kevin Koenig, programmacoördinator van Amazon Watch in Ecuador.

De regering had de 21 contracten al in oktober vorig jaar willen aanbesteden, maar dat werd uitgesteld. Er is nog nieuwe datum bekendgemaakt, maar het Ministerie van Grondstoffen heeft onlangs een kantoor geopend in Puyo, in de regio waar de betreffende gebieden liggen. Volgens Acacho infiltreren regeringsbeambten soms hun stammen of ze betalen informanten.

Kijk voor meer informatie op de site van onze partner Stichting Vrienden van SELVA.


bron : 
Stichting Vrienden van SELVA

 

 

11:57 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-01-12

'Indianen verantwoordelijk voor bosbranden Chili'

Veel van de natuurbranden in Chili zijn opzettelijk aangestoken. Dat heeft de Chileense regering vrijdag gezegd.

 

Een groep Mapuche-indianen is volgens de regering verantwoordelijk voor een brand die aan zeven brandweerlieden het leven kostte.

 

Volgens minister van binnenlandse zaken Rodrigo Hinzpeter is de Coordinadoro Arauco Malleco-groep verantwoordelijk voor de brand bij een bosbouwbedrijf. De leiders van de groep zijn eerder al aangeklaagd voor gewelddadige aanvallen op bosbouwbedrijven.

 

Hinzpeter merkte op dat enkele dagen voor de brand bij het bedrijf Mininco Forestry een helikopter werd vernield. De helikopter zou ingezet zijn bij het bestrijden van eventuele branden. "Hieruit kan men afleiden

dat de groep ook achter andere branden zit en dat deze bewust zijn aangestoken", aldus de minister.

 

Crimineel gedrag

 

Ook de Chileense president Sebastian Pinera zei dat de natuurbranden terreuraanslagen lijken te zijn. "Achter dit criminele gedrag schuilt activiteit van terroristische aard." Volgens de regionale autoriteiten

brak de brand bij het bosbouwbedrijf uit op vijftig plekken tegelijk - een duidelijk teken van brandstichting.

 

De Mapuche-indianen zeiden verantwoordelijk te zijn voor de vernieling van de helikopter en een aantal bulldozers. De machines werden 'illegaal' gebruikt op grondgebied van de indianen. Een woordvoerder van

de Mapuche-indianen zei via Twitter de doden te betreuren.

 

Droogte

 

Het zuiden van Chili wordt geteisterd door tientallen bosbranden, die worden aangewakkerd door de droogte en de felle wind. Honderden huizen in het gebied zijn in vlammen opgegaan en duizenden inwoners zijn op de vlucht geslagen.

 

De bosbouwindustrie heeft bovendien miljoenen euro's schade geleden.

bron : Mapuche mailinglist in English/Dutch

 

11:00 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Kind van ongecontacteerde Amazone-indianen mogelijk ‘levend verbrand’

In Brazilië is een nederzetting van een ongecontacteerde Amazonestam, de Awá, aangevallen door houtkappers. Naar verluidt is een Awá-kind daarbij ‘levend verbrand’.   

Het verbrande lijk van een Awá-kind werd door leden van een andere stam in het bos gevonden nadat de houtkappers het dorp waren binnengevallen. Dit berichtte de Braziliaanse NGO
CIMI
.

Clovis Guajajara, van de Guajajara-stam, zag de ongecontacteerde Indianen wel eens jagen in het bos. Hij heeft de Awá niet meer gezien sinds de aanval plaatsvond en vermoedt dat ze zijn gevlucht.

bron : Survival International Nl

 

 

 


‘Bewijzen van aanval’ op plek waar kind ‘levend zou zijn verbrand’

 

 

Een onderzoek dat is uitgevoerd na de melding eerder deze maand dat een kind van de ongecontacteerde Awá-indianen door houtkappers zou zijn vermoord, heeft diep in het Amazonewoud verontrustende ‘bewijzen opgeleverd dat er een aanval heeft plaatsgevonden’.

De bevindingen suggereren dat houtkappers actief waren op slechts 400 meter afstand van het kamp van een groep ongecontacteerde
Awá-indianen
, waar de verbrande resten van een kind zouden zijn gevonden.

De Braziliaanse NGO CIMI, De Orde van Advocaten van Brazilië en de Maranhão Human Rights Society voerden gezamenlijk het onderzoek uit. Zij zeggen ‘veel aanwijzingen te hebben gevonden voor de aanwezigheid van de groep Awá-indianen op de plaats waar het voorval volgens de berichten had plaats gevonden’.

Het team heeft de resten van vier kampvuren gevonden, evenals duidelijk bewijs dat de Indianen naar honing hadden gezocht, zoals de voetenbanden die ze gebruiken bij het beklimmen van bomen.

Het CIMI meldde dat de tractoren van de 'houtkappers' dwars door de nederzetting waren gereden waarbij alles vernield werd. ‘Aan de sporen te zien is het een groot voertuig geweest.’

De ongecontacteerde Awá-indianen leven in een afgebakend inheems gebied in het Braziliaanse Amazonewoud, maar
grote delen van hun leefgebied wordt verwoest door illegale houtkap.

 

 

Volgens CIMI leefden er waarschijnlijk vier Awa-families in het kamp, op 6 kilometer afstand van een Guajajara-nederzetting. Het waren Guajajara die melding maakten van de ontdekking van een lichaam.

Clovis Guajajara vertelde de delegatie dat hij ‘erg geschokt was door de vernieling’. Hij gelooft dat de Awá uit angst gevlucht waren nadat ze gestuit waren op de door de 'houtkappers' open gehakte plek in het bos.

Het Braziliaanse overheidsdepartement voor Inheemse Zaken,
FUNAI
, voert een eigen onderzoek uit en zegt dat de dood van het kind nog niet is bevestigd.

De Awá hebben veel geleden onder
brute aanvallen
door houtkappers die hen gedreigd hebben te vermoorden.

Survival International
lobbiet bij de Braziliaanse overheid om het grote aantal illegale houtkappers het gebied uit te zetten. Doet ze dat niet dan loopt ze het risico dat een van ’s werelds laatste nomadische jager-verzamelaarstammen uitsterft.


 

 

 

10:56 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Betrokkenheid politie bij ‘mensensafari’s’ op Andaman eilanden blootgesteld

De Britse Krant The Observer heeft onthuld bewijs te hebben van politionele betrokkenheid bij ‘mensensafari’s’ op de Indiase Andaman eilanden.

Het schandaal, voor het eerst blootgesteld door
Survival International in 2010, betrekt toeristen die een illegale weg gebruiken om het reservaat van de Jarawa-stam binnen te komen
. Tourbedrijven en taxichauffeurs ‘lokken’ de Jarawa met koekjes en snoep.

The Observer heeft
een video in handen gekregen waarop te zien is hoe een groep van Jarawa
vrouwen de opdracht van een politieagent krijgt om te dansen voor toeristen. De agent heeft naar verluidt een steekpenning van €240 aangenomen om hen mee te nemen naar het reservaat.

Een toerist heeft eerder een gelijksoortige reis beschreven: ‘De reis door het inheemse reservaat was als een safaririt; we gingen dwars door dicht regenwoud en waren op zoek naar wilde dieren, Jarawa-stamleden om precies te zijn’.

 

 

In de afgelopen weken heeft het bestuur van het eiland weer uitgesloten dat de weg, die bekend staat als de Andaman Trunk Road, wordt gesloten – maar onthulde voor het eerst plannen om een alternatieve route langs zee te openen om zo het grootste gedeelte van het Jarawa-reservaat te omzeilen.

Survival International heeft
toeristen opgeroepen om de weg te boycotten
die de Hoge Raad in 2002 beval te sluiten. Survival heeft in samenwerking met SEARCH, een lokale organisatie, folders uitgedeeld aan toeristen die arriveren op het vliegveld van het eiland. De folders moeten hen waarschuwen van de gevaren van het gebruik van de weg.

De directeur van Survival International, Stephen Corry, verklaarde vandaag: ‘Dit verhaal riekt naar kolonialisme en de walgelijke en mensonterende 'menselijke dierentuinen' van het verleden. Het is duidelijk dat de houding van sommige mensen ten opzichte van inheemse volken geen centimeter is veranderd. De Jarawa zijn geen circuspony’s die maar moeten dansen zodra iemand dat beveelt.’


bron : Survival Internationaal Nl
 

 

10:55 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-12-11

Nieuwjaarswensen

 

 

ATT00005.gif

Het Vlaams Centrum voor Inheemse Volken

Wenst jullie een vreugdevol 2012, 

fleurig gekleurd met een goede gezondheid en een goed gevoel van binnen.

 

15:09 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-12-11

Golf van geweld treft Keniaanse stam vlakbij retraite Britse prins William

Een Keniaanse stam die vlak bij de beroemde plek leeft waar de Britse prins William Kate Middleton ten huwelijk vroeg, is getroffen door een golf van geweld. Het geweld begon nadat natuurbeschermingsorganisaties de aanschaf van hun land hadden ‘geregeld’.

Het Keniaanse Laikipia district maakt al eeuwenlang deel uit van het traditionele grondgebied van de Samburu-stam. Toen twee Amerikaanse natuurbeschermingsorganisaties - The Nature Conservancy (TNC) en de
African Wildlife Foundation
(AWF) - besloten om $2 miljoen te betalen voor het gebied, dat officieel bezit is van de voormalige Keniaanse president Daniel Arap Moi, begon de Keniaanse politie met een reeks gewelddadige uitzettingsacties.

Samburu dorpen werden in brand gestoken, hun vee werd gedood of geroofd en mannen, vrouwen en kinderen werden aangevallen. Onlangs bereikten
Survival International
enkele berichten waarin gemeld werd dat een dorpsoudste 'in koelen bloede' was doodgeschoten.

Momenteel huizen 2000 Samburu gezinnen in haastig geïmproviseerde onderkomens aan de rand van hun land.
1000 anderen zijn volledig verdreven en hebben zich ver van hun oorspronkelijke woongebied moeten vestigen
.

De omstandigheden waarin ze verkeren zijn rampzalig en ze beschikken nauwelijks over middelen om van te leven. In een
documentaire van het Britse Channel 4
worden opnames getoond die getuigen van het buitensporig gewelddadige karakter van deze uitzettingen.

Kenia is vanwege de safaritochten een bijzonder populaire vakantiebestemming. Tijdens zo'n tocht, op slechts 50 kilometer van het land van de Samburu, deed prins William zijn geruchtmakende huwelijksaanzoek aan Kate Middleton.

Na het extreme politiegeweld hebben de Samburu hun toevlucht genomen tot juridische procedures tegen de African Wildlife Foundation en ex-president Moi om erkenning te krijgen voor de eigendomsrechten van hun land. Dit resulteerde in een gerechtelijk vonnis dat verder geweld tegen de Samburu verbood, maar deze werd genegeerd. Survival heeft onlangs uit berichten vernomen dat vrouwen en kinderen, ondanks de zware regenval, in de bossen slapen uit angst voor het politiegeweld.

Hoewel de rechtszaak nog loopt heeft de African Wildlife Foundation onlangs het land aan de regering van Kenia 'geschonken'. De Samburu omschreven deze actie als een ‘belediging van het rechtssysteem’.

De Minister van Bosbouw en Wildbeheer gaf in het Keniaanse parlement de volgende verklaring: "Dit stuk land werd aan ons geschonken ... we hebben deze schenking aanvaard. Dit is in overeenstemming met de noodzaak om ons wildbestand te beschermen omdat dit onze economische melkkoe is."

Tal van diersoorten leven in dit gebied, zoals zeldzame zebra's en zwarte neushoorns, en de directeur van de AWF heeft de bescherming van Laikipia omschreven als het perfecte middel om ‘toerisme aan te moedigen’.

Een leider van de inheemse gemeenschap verklaarde dat de activiteiten van de AWF gericht zijn ‘tegen de belangen van de kinderen van Kenia die, ironisch genoeg,
nog steeds de beste natuurbeschermers zijn
’.

De directeur van Survival International, Stephen Corry, verklaarde vandaag: "Iedereen die in redelijkheid en rechtvaardigheid gelooft zou zich ten uiterste moeten verzetten tegen de verdrijving van de Samburu van hun land omwille van natuurbehoud. Het enige wat zij willen is te leven op hun land en dat land te beschermen."

Survival heeft de Verenigde Naties verzocht om onmiddellijk actie te ondernemen zodat een eind wordt gemaakt aan het geweld en hulp wordt verleend aan de Samburu (
Download brief, pdf, 75KB)

Bron: Survival International 

12:13 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |