26-12-11

Droevig kerstverhaal: de mysterieuze verdwijning van 's werelds grootste rendierkudde

De omvang van de grootste rendierkudde op aarde is dramatisch afgenomen. De plaatselijke inheemse bevolking wijdt dit aan de toename van industriële megaprojecten in het betreffende gebied.

De George River kudde die ooit 8 tot 9 honderdduizend exemplaren telde, is met 92% geslonken tot slechts 74.000 dieren.

De kudde trekt al millennia over de uitgestrekte toendra van Quebec en Labrador in Oost Canada. Rendieren, die in Noord-Amerika kariboes worden genoemd, zijn van cruciaal belang voor de cultuur van de inheemse Cree en
Innu
in dit gebied.

In de afgelopen decennia zijn grote delen van het trekgebied van de kudde echter aangetast door een reeks megaprojecten.
Mijnbouw (voor de winning van ijzererts), het onder water laten lopen van enorme landoppervlakten voor de opwekking van hydro-elektriciteit en de aanleg van wegen hebben allemaal hun tol geëist, aldus de Innu.

 

 

Stamoudste en stamhoofd Georges-Ernest Gregoire verklaarde vandaag tegenover Survival International: "De kariboe is van cruciale betekenis voor onze cultuur, onze geloofsovertuigingen en onze samenleving van jagers die al duizenden jaren leven op Nitassinan (het schiereiland Quebec-Labrador).

"Maar alle grootschalige industriële ‘ontwikkelings’-projecten die de afgelopen veertig jaar aan ons land zijn opgelegd hebben met elkaar een negatief effect gehad op de omvang van de kariboe-kudde. Daarom is het noodzakelijk dat we onze gebieden en natuurlijke rijkdommen effectief kunnen controleren en dat we als gelijkwaardige partij worden betrokken bij de besluiten die een impact hebben op ons land en op de dieren die daar leven."

Een andere Innu, Alex Andrew, verklaarde: "Onze stamoudsten zeggen dat de dieren de eersten zullen zijn die getroffen worden. De voedselketen zal worden doorbroken, wat uiteindelijk veel leed zal veroorzaken."

"Ontwikkeling op deze schaal, met alle daarmee verbonden mijnbouw, wegenaanleg, houtexploitatie en waterkrachtcentrales, stelt ons voor een bijna onoverkomelijk dilemma als we willen dat de kariboes blijven bestaan."

Stephen Corry, directeur van Survival International, zei vandaag: "Als we echt geven om de natuur en ons bewust zijn van de wederkerige relatie die we met haar hebben, wat dus verder gaat dan het passief kijken naar natuurprogramma's op tv, dan wordt het tijd dat we gaan luisteren naar inheemse volken.
Zij weten beter dan wie ook waar ze het over hebben
. Voor de Innu zijn rendieren er niet alleen maar voor de kerstdagen."


Bekijk onze prachtige fotoserie van de rendierhoedende Sami.


 bron: Survival International

 

12:10 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-12-11

Dag van de Mensenrechten: Survival International onthult 10 verborgen onrechten tegen inheemse stammen

Voorafgaande aan de Dag van de Mensenrechten (10 december) legt Survival International tien schendingen van de mensenrechten van inheemse stammen bloot. Mensenrechtenschendingen tegen inheemse stammen worden nog steeds niet of nauwelijks opgemerkt door de internationale gemeenschap.

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, dat 63 jaar geleden is ondertekend, was de eerste wereldwijde uiting van rechten waar alle mensen fundamenteel recht op hebben.

Ondanks het ontstaan van de Verklaring in 1948 zijn systematische schendingen van de rechten van inheemse volken verborgen gebleven en blijven ze plaatsvinden op afgelegen plaatsen buiten het zicht van het publiek.


V
oorbeelden:

 

-Australische Aboriginals kregen pas in 1965 stemrecht op zowel federaal als staatsniveau. Het duurde nog eens twee jaar voordat ze werden opgenomen in de nationale volkstelling.

-De ‘Gestolen Generatie’ van Australië: kinderen met een Aboriginal- of Torres Strait Islander-achtergrond werden met geweld door de autoriteiten bij hun families weggehaald. Dit gebeurde tot in de jaren ’70.

-In 2010, terwijl toeristen in de Botswaanse Kalahari woestijn bij een zwembad lagen te relaxen, werd de oorspronkelijke bewoners van de Kalahari, de Bosjesmannen, de toegang tot water ontzegd. Dit ondanks het feit dat zij het recht toegekend hadden gekregen om naar hun land terug te keren.

-De Batwa-pygmeeën van Oeganda hebben nooit op gorilla’s gejaagd, maar werden in 1991 onder het mom van bescherming van deze primaten hun land uitgezet. De Pygmeeën zijn vandaag de dag nog steeds vluchtelingen.

-Het opgezette lichaam van een Bosjesman, bekend als ‘El Negro de Banyoles’, werd in een Spaans museum tot 1997 tentoongesteld, totdat wijdverspreide protesten ervoor zorgden dat hij werd verwijderd. De lichamelijke resten werden in 2000 in Botswana begraven.

-Inheemse leiders in Brazilië worden regelmatig ‘geëxecuteerd’ door huurmoordenaars die in het bezit zijn van dodenlijsten. Grootgrondbezitters huren de moordenaars in om de Guarani-indianen ervan te weerhouden terug te keren naar hun land.
 

-Eén op de vijf Braziliaanse Yanomami-indianen zijn in de jaren ’80 omgekomen als gevolg van moordpartijen en ziekte, totdat Brazilië, onder internationale druk, de goudzoekers uitzette die hun land overspoelden.

-Op de Indiase Andamaneilanden worden de inheemse Jarawa als dieren behandeld door toeristen die op zogenaamde ‘mensensafari’ gaan. Ze gooien voedsel naar de Jarawa om hen uit het bos te lokken.

‘Potlatch’, een uitwisselingsritueel van cadeaus dat werd beoefend door inheemse volken in Canada en de VS, werd in 1884 verboden omdat het ‘in strijd was met de beschaafde waarden’. Het duurde tot 1951 tot de wet werd ingetrokken.

-Onder het Sovjetregime van Stalin werden Siberische sjamanen actief vervolgd. Tegen 1980 werd er gevreesd dat alle sjamanen verdwenen waren.

- ‘Een van de redenen waarom de mensenrechten van inheemse volksstammen nog steeds, en steeds opnieuw, geschonden worden, is het feit dat de VN-Verklaring niet wettelijk afdwingbaar is. Daarom moet iedereen die tegen deze misdaden tegen de mensheid is, campagne voeren voor de wereldwijde ratificatie van de internationale ILO-Conventie 169, een wet die wel bindend is.

ILO-Conventie 169 betreffende ‘Inheemse en in Stamverband Levende Volken in Onafhankelijke Landen’ is de enige internationale wet ter bescherming van inheemse volken. Nederland heeft als een van de weinige Europese landen de wet geratificeerd op 2 februari 1998.  Hierdoor blijkt dat Nederland op het gebied van mensenrechten een zeer goede positie heeft ingenomen. In totaal zijn er nog maar 22 landen wereldwijd die de wet hebben geratificeerd.

Bron : Survival Internationaal
 

 

14:52 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-12-11

Schokkende beelden van gewelddadige Indonesische onderdrukking van Papoea’s land uitgesmokkeld

Vlak voor een Amerikaans staatsbezoek aan Indonesië zijn videobeelden naar buiten gebracht van Indonesische troepen die tijdens een vreedzame demonstratie in West-Papoea burgers beschieten en mishandelen.

Toen Indonesische veiligheidstroepen zich vorige maand
in de demonstratie van onafhankelijkheidsactivisten mengden
, zijn er naar zeggen tien mensen gedood.

Bekijk beelden van het politiegeweld
(©SBS TV/West Papua Media, Warning: disturbing content)

De opname is vlak voor het bezoek van de Amerikaanse president en de minister van Buitenlandse Zaken aan een regionale top in Bali het land uitgesmokkeld. De VS zegt blij te zijn met haar ‘nieuwe partnerschap’ met Indonesië, maar Hillary Clinton uitte vorige week nog kritiek op de mensenrechtenschendingen.

Precies een jaar geleden leidden beelden waarop te zien was hoe
Indonesische soldaten twee Papoea-mannen
martelden ook al tot verafschuwing over de hele wereld.

Deze nieuwste beelden zouden laten zien hoe een lokale politiecommandant het bevel geeft om de demonstratie aan de rand van Jayapura op te breken – en het onuitgelokte brute geweld dat hierop volgt.


De directeur van
Survival International, Stephen Corry, zei vandaag: “Sinds het begin van de Indonesische bezetting van West Papoea zijn hier de ergste mensenrechtenschendingen gepleegd in de moderne geschiedenis. Hillary Clinton zou haar bezoek aan het land moeten gebruiken om aandacht te vragen voor de manier waarop de Indonesische regering elk verzet met grof geweld de kop in drukt.”

bron  : Survival Internationaal
 

 

12:12 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

‘s Werelds oudste wetenschappelijke waarnemers van de klimaatverandering

Naar aanleiding van de onlangs in Durban begonnen VN-conferentie over klimaatverandering roept Survival International op om de ecologische kennis en inzichten van inheemse volken te betrekken bij de verstrekkende besluiten die genomen zullen worden in verband met de verandering van het klimaat.

Van het Amazonegebied tot aan de poolcirkel zijn het nog steeds de inheemse volken met hun duizenden jaren ervaring met duurzame levenswijzen die structureel het minst beslag leggen op hun milieu. Tegelijk zijn deze gemeenschappen van alle volken op aarde het meest kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering en moeten ze de hoogste prijs betalen voor compensatieregelingen om klimaatverandering te stoppen, zoals biobrandstoffen, waterkrachtcentrales en natuurbeschermingsprojecten. (
Download het rapport ‘De meest ongemakkelijke waarheid van allemaal’
, pdf, 1.9 MB)

De meeste inheemse volken hebben een diepgaande kennis verworven van het natuurlijke milieu waarin ze leven en zijn in staat om de geringste veranderingen in dit ecosysteem waar te nemen.

Enkele observaties van inheemse volken:

-Innu jagers in noordwest Canada melden dat het zee-ijs dunner wordt, de winters korter zijn en de zomers warmer, dat de permafrost verandert en het niveau van de zee stijgt.

-Innu volken in noordoost Canada rapporteren dat ze in Noord Labrador vogels hebben waargenomen, zoals blauwe gaaien, die normaal gesproken alleen voorkomen in het zuiden van Canada of de Verenigde Staten, dat er minder sneeuw valt in de koudste maanden en dat er in de zomer minder muggen zijn.

-De rendierhoudende Nenetsen in Siberië melden dat de bevroren rivieren eerder beginnen te smelten, wat de voorjaarstrek van de rendieren bemoeilijkt die nu gedwongen worden om te zwemmen in plaats van over het ijs te lopen. Ook zij constateren een afname van het aantal muggen.

-De rendierhoudende Tsaatan in Mongolie rapporteren dat de groei van korstmos waarmee de rendieren zich voeden negatief beïnvloed wordt door de klimaatsverandering.

-Yanomami in het Braziliaanse Amazonegebied melden een verandering in het regenpatroon van het regenwoud. Ze dringen er bij de wereldleiders op aan om de vitale functie te onderkennen die de Amazone vervult bij de regulering van het wereldklimaat en de grote bijdrage van ontbossing aan de opwarming van de aardse atmosfeer.

 

 

‘De klimaatverandering is in ons land begonnen’, zegt Davi Kopenawa, woordvoerder van de Yanomami. ‘De rijke landen hebben kilometers Amazonewoud verbrand en vernietigd. Als je de grote bomen kapt en het woud in brand steekt, dan verdroogt de gehele Aarde. De wereld moet luisteren naar de noodkreet van de Aarde die smeekt om hulp’.

De Innu activiste Sheila Watt-Cloutier vertelt: ‘Jagers zijn door het zee-ijs gezakt en hebben hun leven verloren in gebieden die altijd als veilig waren beschouwd. Het poolgebied wordt beschouwd als de barometer die laat zien hoe gezond de planeet is. Als je wilt weten hoe het staat met de gezondheid van onze planeet, dan moet je naar het poolgebied gaan en daar haar polsslag meten.’

‘We kunnen niet langer meer vertrouwen op onze traditionele kennis om het weer te voorspellen,’ aldus Veikko Maggo, een
Saami rendierherder
. ‘Vroeger konden we van te voren zien wat het weer zou worden. De voortekenen en daarmee onze kennis en vaardigheden zijn niet meer betrouwbaar.’           

Stephen Corry, directeur van Survival International: ‘Inheemse volken zijn de oudste en meest oorspronkelijke wetenschappers ter wereld. Het is volkomen duidelijk – overal waar deze volken ongestoord hebben mogen blijven leven is de bosbedekking en biodiversiteit veel groter dan in andere soorten beschermingsgebieden. En zonder hun ecologische kennis zouden vele onmisbare geneesmiddelen wellicht nooit ontwikkeld zijn.’

‘Het is voor ons allen van het grootste belang dat hun kennis en hun zienswijzen als waardevol en legitiem worden beschouwd. Inheemse volken zouden een veel grotere rol moeten krijgen bij de politieke besluitvorming over maatregelen die de effecten van klimaatverandering moeten compenseren. Tevens moet worden erkend dat ze recht hebben op gebruik en bezit van hun eigen land.’
12:11 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Het is officieel – de sleutel tot natuurbescherming ligt bij inheemse volken

Volgens een nieuw onderzoek van de Wereldbank zijn inheemse volken de sleutel tot het behoud van de bossen op aarde. Natuurreservaten gedijen minder goed als de oorspronkelijke bevolking uit het gebied is verdreven.

Uit het onderzoek blijkt dat ontbossing het minst voorkomt in gebieden waar de inheemse bevolking niet wordt gedwongen om uit de beschermde gebieden te vertrekken.

Miljoenen inheemse mensen over de hele wereld zijn inmiddels
‘natuurbeschermingsvluchteling’
. Nu zegt de Wereldbank bewijs te hebben dat ‘bosbehoud niet ten koste hoeft te gaan van lokale bestaansmiddelen’.

Om de ontbossing in kaart te brengen werden er satellietgegevens van bosbranden gebruikt. Het onderzoek toonde daarmee aan dat er tussen 2000 en 2008 16% minder ontbossing plaatsvond in inheemse gebieden.


Tachtig procent van de beschermde gebieden in de wereld zijn gebieden waar inheemse stammen al millennia lang wonen. Dat is geen toeval: steeds meer experts zien de link tussen het remmen van ontbossing en de aanwezigheid van inheemse stammen. 

Wetenschapper Daniel Nepstad beschrijft inheems land als ‘momenteel de meest belangrijke hindernis voor de ontbossing van het Amazoneregenwoud’.

Maar ondanks het feit dat de Wereldbank het positieve effect van de aanwezigheid van inheemse volken op natuurbehoud erkent, heeft de bank verschillende controversiële projecten gesteund die rechtstreeks een bedreiging vormen voor het overleven van deze volken.

Het meest bekende voorbeeld is het Great Carajás Programme, dat in de jaren ’70 door de Wereldbank werd medegefinancierd nadat er grote ijzerertsafzettingen waren gevonden in Brazilië. Dit ontwikkelingsproject had fatale gevolgen voor de Braziliaanse Awá-stam.

Stephen Corry, de directeur van
Survival International, zei vandaag, ‘De experts gaan eindelijk inzien dat het handhaven van het recht van inheemse volken om op hun land te blijven de beste manier is om het behoud van bossen te garanderen. Het is jammer dat niet alle natuurbeschermingsorganisaties dat belang begrijpen. Naast het feit dat het uitzetten van de inheemse bevolking een schending is van hun mensenrechten, is een dergelijke actie ook contraproductief.’

bron : Survival Internationaal


 

12:10 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Mijnbouwprotest wakkert aan in Peru

Vorige week vonden in drie verschillende Peruaanse regio's hevige protesten met betrekking tot mijnbouwprojecten plaats. Het was de eerste golf van mijnbouwprotesten sinds Ollanta Humala in juli 2011 aan de macht kwam. Hoewel de nieuwe president een recordaantal milieuconflicten erfde van zijn voorganger Alan García, was het de voorbije maanden relatief rustig. In de aanloop naar de verkiezingen wierp Humala zich immers vooral op als verdediger van water, landbouw en veeteelt tegen de oprukkende mijnbouw.1 Zijn verkiezingsoverwinning was dan ook een verademing voor de getroffen gemeenschappen. Maar met de eerste honderd dagen van Humala's ambtstermijn, lijken ook de wittebroodsweken achter de rug.

Andahuaylas

In Andahuaylas, in de regio Apurímac, legden manifestanten op 3 november het openbaar leven plat voor onbepaalde duur. Ze eisten de stopzetting van alle mijnbouwactiviteiten in de provincie. Het protest werd geleid door de Junta de Usuarios de Riego de la provincia de Andahuaylas (JUDRA). Op 10 november begaven de ministers van landbouw en mijnbouw samen met een viceminister van milieu zich ter plaatse om te onderhandelen met de manifestanten. Na wat strubbelingen, werd de dag nadien uiteindelijk een akkoord bereikt. De leiders van de JUDRA stemden in met een bestand van 15 dagen, waarin de ministers de vraag van de manifestanten - een decreto supremo dat alle concessies annuleert en de sluiting van twee verwerkingsinstallaties oplegt - zullen voorleggen aan de voltallige ministerraad. Als er op 26 november geen decreet ligt dat de provincies Andahuaylas en Chincheros mijnbouwvrije zone verklaart, zullen de acties worden hervat, klonk het strijdvaardig bij de JUDRA.

Minas Conga

In de regio Cajamarca, Noord-Peru, ging op 9 november een 24-uren blokkade van start uit protest tegen het mijnbouwproject Minas Conga. Dat is een uitbreidingsproject van Yanacocha, de op één na grootste goudmijn van Latijns-Amerika. Inwoners van de omliggende dorpen blokkeerden de weg tussen Cajamarca-Bambamarca en de invalswegen van Cajamarca. Een groep studenten bezette de universiteit. De dag daarop kwamen 13.000 mensen op straat in Cajamarca en Celendín. Winkels en markten bleven gesloten. De manifestanten eisen dat het Conga-project geschrapt wordt, omdat het vier bergmeren zal omvormen tot open mijnkraters en afvalbekkens. Ze kondigden een blokkade van onbepaalde duur aan vanaf 24 november. "We zullen het water verdedigen met onze eigen levens, want zelfs hebben we meer geld, zonder water zijn we niets", verklaarde een boerenleider aan de krant La República.

Ancash

Ook in de Áncash-regio werd gemanifesteerd. Hier eist bevolking meer voordelen, de naleving van gemaakte afspraken en een oplossing voor milieuproblemen. In de provincie Huari riepen de burgemeesters van 32 gemeenschappen op tot een 48-uren staking tegen de mijnen Antamina en Huallanca. Die laatste is eigendom van het Belgische bedrijf Nyrstar. Ze willen dat de bedrijven meer werk maken van openbare werken, sociale investeringen, en sociale inclusie. Van 9 tot 11 november blokkeerden ze de weg Chavín de Huántar-San Marcos. In de provincie Reucay blokkeerden inwoners van Catác de weg Ticapampa-Catác-Conococha. Zij vroegen dat hun district tot de invloedssfeer van Antamina wordt gerekend, zodat ze aanspraak kunnen maken op het geld van de canon minero.2 Op 11 november reisden de ministers van binnenlandse zaken en mijnbouw en energie naar Catác om te onderhandelen. Ze kwamen overeen binnen de 15 dagen een rondetafel te organiseren in het regeringspaleis, om in aanwezigheid van Ollanta Humala zelf naar definitieve oplossingen te zoeken.

Trendbreuk?

Tijdens de jaren '90 heeft de dictatuur van Alberto Fujimori met geweld een neoliberaal beleid opgelegd. De mijnbouw kreeg een voorkeursbehandeling. Buitenlandse investeerders werden aangetrokken met onder meer belastingsvoordelen, vlotte concessies en lakse milieuwetgeving. Sinds de terugkeer naar de democratie in 2000 is dit model niet noemenswaardig veranderd. Ollanta Humala heeft echter een trendbreuk met het verleden beloofd. Na 100 dagen van relatieve rust wordt de regering uitgedaagd haar nieuwe beleidslijnen uit te tekenen.

Op het vlak van nieuwe concessies werd een eerste stap genomen met de afkondiging van de wet op raadpleging van inheemse volkeren op 6 september 2011. Dat is een nieuwe wet die de voorafgaande raadpleging van inheemse volkeren bij de toekenning van concessies moet verzekeren. Het maatschappelijk middenveld ijverde al jaren voor zo'n wet.

Een andere eis vanuit het middenveld is een onafhankelijke evaluatie van de milieu-impactanalyse (EIA) van de bedrijven. Tot nu toe gebeurt die evaluatie door het ministerie van mijnbouw en energie, dat tegelijk belast is met de promotie van mijnbouwinvesteringen. Naar aanleiding van de protesten van vorige week gaf premier Salomon Lerner in de pers toe dat het Ministerie van Mijnbouw en Energie daardoor 'in enkele gevallen' rechter en partij tegelijk is. Hij zei dat de EIAs in de toekomst ook zullen worden geëvalueerd door het ministerie van milieu.

Voor bestaande mijnen en concessies veranderen die innovaties echter weinig. Van de 128 miljoen hectaren van het Peruaanse grondgebied is maar liefst 22,6 miljoen (17%) in concessie gegeven. Alleen al de jongste twee jaren werden door de vorige regering nog 6,5 miljoen hectare concessies toegekend, zonder voorafgaande raadpleging van de bevolking en zonder onafhankelijke evaluatie van de EIAs. Een deel van die concessies, zoals die van het Conga-project en het project Río Tabaconas in Cajamarca, worden regelrecht in vraag gesteld door de bevolking. De EIA van Minas Conga, goedgekeurd door het ministerie van mijnbouw in oktober 2010, zal in elk geval wél geherevalueerd worden door het ministerie van milieu. Maar het blijft afwachten of de regering ook daadwerkelijk zal ingrijpen in bestaande concessies.

Bron : Catapa

12:09 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Angstklimaat in West Papoea: Tweede Kamer wil Indonesië ‘met spoed aanspreken’

 Papoea’s die naar onafhankelijkheid streven gaan op donderdag 1 december vreedzaam de straat op om te vieren dat het 50 jaar geleden is dat zij voor het eerst hun symbolische Morgenstervlag hesen. Er hangt een angstklimaat om het jubileum heen nu Indonesië elke oppositie bruut blijft onderdrukken en veiligheidstroepen die geweld gebruiken tegen de Papoea bevolking nauwelijks worden gestraft.

In Nederland heeft de Tweede Kamer besloten dat Nederland Indonesië met spoed moet aanspreken om te voorkomen dat geweld wordt gepleegd tegen de Papoea's. Sinds het voor het eerst werd gehesen op 1 december 1961 is de Morgenstervlag uitgegroeid tot een symbool van de strijd naar onafhankelijkheid van West Papoea. Nu is het een misdrijf om de vlag te dragen.

Onlangs in oktober werden de West Papoea’s op schokkende wijze herinnerd aan de gevaren die het uitroepen van onafhankelijkheid nog steeds met zich meebrengt. Tien mensen werden vermoord toen
Indonesische veiligheidstroepen een demonstratie opbraken
. De belangrijkste betrokken agenten zijn naar verluidt terechtgewezen.

De vreedzame protesten van a.s. donderdag hebben als doel te laten zien dat er nog steeds een groot verlangen is om een einde te maken aan bijna een halve eeuw van bezetting en onmiskenbare mensenrechtenschendingen. Sinds 1963 zijn er onder de Indonesische bezetting naar schatting 100.000 burgers gedood.

Een van de grootste bijeenkomsten wordt gehouden bij het graf van voormalig Papoea-leider Theys Eluay, in de stad Jayapura. Hij werd in 2001 door Indonesische militairen gedood. De zeven mannen die werden veroordeeld voor zijn dood kwamen er met schamele gevangenisstraffen vanaf.

 

 

Het buitensporige gebruik van geweld door de Indonesiërs en een duidelijk gebrek aan rechtvaardigheid maakt de Papoease demonstranten angstig voor het jubileum donderdag, zegt dominee Benny Giay.  

Vanuit West Papoea sprak hij met
Survival International
. Hij zei, ‘De meeste winkels zullen sluiten, de mensen slaan essentiële voorraden in… (en) in Jakarta verlaten veel studenten hun hostels en keren terug naar hun families omdat zij bang zijn voor het leger. De situatie is erg gespannen.’

Stephen Corry, directeur van Survival International zei vandaag, ‘De illegale Indonesische bezetting van West Papoea is bijna ongeëvenaard in zijn bruutheid. Het is schandalig dat de internationale gemeenschap zijn ogen sluit voor bijna een halve eeuw meedogenloze onderdrukking en onbeheerst geweld tegen de Papoea bevolking.’

Indonesië wordt gevraagd buitenlandse journalisten het land weer in te laten en er komen steeds meer oproepen om diplomaten West Papoea binnen te laten om de bijeenkomsten op 1 december te begeleiden. Ook de PVV, gesteund door GroenLinks, deed een oproep aan Minister Uri Rosenthal (van Buitenlandse Zaken) om ervoor te zorgen dat Nederlandse diplomaten op 1 december aanwezig zijn in West Papoea. ‘Dan kan een bloedbad worden voorkomen’, zei PVV-kamerlid Wim Kortenoeven .

 
bron : Survival Internatioaal


12:07 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-11-11

Mexico : Inheems protest tegen mijnbouw op heilige grond

De Wixáritari-indianen in Mexico liggen in de clinch met een mijnbouwbedrijf dat zilver wil gaan winnen op hun heilige grond, een gebied dat in 1988 werd erkend door de werelderfgoedorganisatie Unesco.

Zo'n tweehonderd Wixáritari-indianen, ook wel Huichol genoemd, reisden afgelopen week van het westen van Mexico naar de hoofdstad om te protesteren tegen mijnbouw in de woestijn van San Luis Potosí, in de gelijknamige staat.

In San Luis Potosí ligt het reservaat Wirikuta, een gebied dat door de Wixáritari als heilig wordt beschouwd.

De Wixáritari-indianen zijn een van de weinige inheemse groepen in Mexico die hun oude, spirituele identiteit van voor de Spaanse tijd bewaard hebben. Ze aanbidden de goden van de maïs, adelaars, herten en peyote, een doornloze cactus die bij inname een hallucinogeen effect kan hebben.

Peyote groeit niet in de westelijke bergen van Sierra Madre waar de Wixáritari leven, maar is overvloedig in aanwezig in Wirikuta.

De woestijnregio, waar de oude mijnbouwstad Real de Catorce ligt, was tijdens de Spaanse koloniale periode een van de belangrijkste zilverwinningsgebieden.  

Real de Catorce is nu een populaire toeristenbestemming. De stad trekt kunstenaars, hippies, onderzoekers, ecologen en acteurs. Veel van hen hebben zich online verenigd om Wirkuta in stand te houden.

 

Beschermd natuurgebied

In april 2008 was de Mexicaanse president Felipe Calderón, gekleed in traditionele Huichol-outfit, aanwezig bij de ondertekening van een pact over de bescherming van de Wixáritari -cultuur tussen de gouverneurs van vijf staten

Een jaar later verstrekte zijn regering echter 22 mijnbouwvergunningen aan Real Bonanza, een dochteronderneming van het Canadese mijnbouwbedrijf First Majestic. Zeventig procent van de ruim 6000 hectare land waar het om gaat, ligt in Wirikuta.
 
Een ander Canadees bedrijf, West Timmins Mining, kreeg twee concessies in het hart van Wirikuta, rondom El Bernalejo.
 
Leden van Salvemos Wirikuta (Red Wirikuta) zeggen dat er minstens dertig mijnbouwprojecten zijn in de heilige regio. De regering negeert oproepen om het gebied te beschermen, zegt Rodolfo Cossío, hoofd van het ceremoniële centrum van de Wixáritari-indianen in Santa Catarina in de staat Jalisco.

Naast de culturele problematiek, spelen in Wirikuta juridische en milieuvragen. Het gebied van 140.000 hectare werd in 2001 namelijk door de regering tot beschermd natuurgebied verklaard.  

 

Biodiversiteit

De regio heeft een rijke biodiversiteit en ken veel soorten cactussen, zegt Conservación Humana, een Mexicaanse ngo die zich inzet voor het behoud van de heilige gebieden. "Het is een eiland van vegetatie middenin de woestijn", zegt Humberto Fernández van Conservación Humana.

"De Wixáritari-indianen geloven dat met de vernietiging van Wirikuta ook het einde van de wereld aanbreekt", zegt de activist.

Wirikuta is niet de enige plaats die waar mijnbouw op weerstand stuit. Minera San Xavier, een Canadees bedrijf dat de zilver- en goudmijn Cerro San Pedro runt, krijgt ook zware kritiek. Cerro San Pedro ligt eveneens in de staat San Luis Potosí. Het bedrijf is verder actief in de zuidelijke staat Guerrero, waar het op weerstand stuit in de regio's Costa Chica en La Montaña.
 
Een tiende van het oppervlak van Guerrero zou al geleasd zijn door mijnbouwbedrijven die er open mijnen exploiteren die bijzonder schadelijk zijn voor het milieu.

Investeringen

 

De mijnbouwindustrie heeft volgens president Calderón 12 miljard dollar in Mexico geïnvesteerd sinds 2006, het jaar waarin hij aantrad als president. Deze week zei hij in een toespraak dat zijn land wereldwijd de leidende producent van zilver is en de op acht na grootste producent van goud.

"We steunen de mijnbouwindustrie. Die kan momenteel werken onder omstandigheden zo we die lang niet hebben gekend", zei de president, zonder te verwijzen naar de weerstand onder de inheemse bevolking. 
 
Naar schatting is 12 tot 30 procent van de Mexicanen inheems. De officiële schatting, die gebaseerd is op het aantal mensen dat een inheemse taal spreekt,  gaat uit van een lager aantal. Mexico telt 112 miljoen inwoners.

In Mexico-Stad kondigden de Wixáritari-indianen deze week aan een aantal culturele evenementen aan die hun zaak moeten ondersteunen. Het gaat onder meer om een kunstveiling en een muziekfestival in februari 2012.

 

Bron : IPS

11:35 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Indonesische veiligheidsdiensten opende vuur op demonstranten,

In Nederland heeft kamerlid Wim Kortenoeven (PVV) op 19 oktober een aantal Kamervragen gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken over de gewelddadige Indonesische reactie op het vreedzame onafhankelijkheidsstreven van de Papoea's.

Vertegenwoordigers van stammen uit heel West-Papoea waren bijeengekomen om een nieuwe leider te kiezen en om de politieke toekomst van de regio te bespreken. West-Papoea wordt sinds 1963 bezet door Indonesië.

De autoriteiten hebben bevestigd dat de lichamen van 5 Papoea’s zijn gevonden; twee waren gedumpt achter een militaire barak en drie zijn in de bergen gevonden.
Survival International heeft uit betrouwbare bronnen vernomen dat ten minste twee andere Papoea’s gedood zijn; hun lichamen zijn nog niet gevonden.


Bron : Survival International

 

11:34 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Indiase stam krijgt weer toegang tot tijgerreservaat

 

Voor het eerst in de geschiedenis van India is aan een inheemse stam het recht toegekend om hun voorouderlijk land weer te gebruiken, ondanks het feit dat dit land in een tijgerreservaat ligt.

In 1974 werden leden van de Soliga-stam door de lokale overheid verbannen uit hun huizen in de Biligirirangan heuvels in de Indiase staat Karnataka. Het gebied werd een wildreservaat.

Maar nu is formeel bevestigd dat de Soliga in het bos in het Rangaswami Temple Sanctuary reservaat bosproducten mogen verzamelen voor eigen gebruik en om te verkopen .

Dit unieke besluit werd genomen na meer dan 30 jaar onenigheid in Karnataka over
hoe de rechten van de inheemse bevolking te verzoenen met natuurbehoud
. Hiermee komt een einde aan de angst van de Soliga voor uitzetting en aan het verbod om binnen het reservaat te jagen en kleinschalige landbouw te bedrijven.

Begin dit jaar nog vreesden 1500 Soliga dat ze hun huizen zouden verliezen.  De Temple Sanctuary werd toen opnieuw geclassificeerd als tijgerreservaat met als doel om 30 tijgers ‘te beschermen’.

De Soliga bleven volhouden dat hen verwijderen niet de oplossing was en vertelden de Indiase minister van Milieu om hen ‘liever te vergiftigen’ dan hen te dwingen te vertrekken.

Een Soliga-man zei, ‘Wij zijn degenen die voor de tijgers waken. Als je ons verbant, verban je de tijgers.’

Dankzij de Indiase Boswet (Forest Rights Act) krijgen de Soliga nu het recht om 60% van het reservaat, waaronder delen van het centrale gebied, te gebruiken en te beschermen.

De Soliga werken nu aan een voorstel om het tijgerreservaat samen met de overheid van Karnataka te beheren. Daarbij zullen zijn hun traditionele kennis inzetten.

Ongeveer 20.000 Soliga’s leven in de staat Karnataka en zijn al generaties lang onlosmakelijk verbonden met de Biligirirangan heuvels.

Stephen Corry, de directeur van
Survival International: ‘De Indiase overheid begint in te zien dat inheemse stammen veruit de beste natuurbeschermers zijn. Hopelijk slaat dat ook in de rest van de wereld aan. Een inheemse stam van hun land verdrijven in naam van ‘natuurbehoud’ is niet alleen illegaal en vernietigt niet enkel de gemeenschap, het is ook een ramp voor het milieu en het dierenrijk.’
bron : Survival International


11:32 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Druk op Paraguay: geïsoleerde Indianen gesignaleerd

Leiders van de Ayoreo-stam in Paraguay eisen van hun overheid dat zij optreedt tegen de ontbossing van hun leefgebied door veehouders. Dit nadat er voetafdrukken zijn gevonden van ongecontacteerde Indianen op een van de ranches. Deze ongecontacteerde Indianen behoren tot een groep Ayoreo die zich in het verleden heeft afgesplitst van de stam en geïsoleerd leeft van de buitenwereld.

De Ayoreo
hoorden stemmen en bij nader onderzoek vonden ze ‘verse voetafdrukken en markeringen op bomen, die laten zien dat de ongecontacteerde Indianen op zoek waren naar honing’.

De meeste Paraguayaanse Ayoreo-indianen
zijn inmiddels verdreven uit hun leefgebied. De groep die zich afgesplitst heeft, waaronder familieleden van de ‘gecontacteerde Ayoreo’, leeft nog diep in de bossen en vermijdt contact met de buitenwereld.


Dit is de tweede keer dit jaar dat er bewijs is gevonden van ongecontacteerde Ayoreo op land dat behoort tot het Braziliaanse veebedrijf River Plate S.S., in het Chaco-gebied in noord-Paraguay.

 

Het controversiële bedrijf haalde in juni dit jaar de internationale krantenkoppen nadat satellietfoto’s lieten zien dat zij illegaal het bos kapten in een gebied dat de Ayoreo beschouwen als hun eigen land.

In een brief vragen de Ayoreo de overheid om de
ongecontacteerde Indianen
‘wiens levens in gevaar zijn’, te beschermen.

Ze zeggen dat zolang hun voorouderlijk land wordt ‘geschonden door bulldozers’, hun ongecontacteerde familieleden worden bedreigd en ‘steeds weer moeten vluchten en zich verstoppen.’

Stephen Corry, de directeur van
Survival International
, zei vandaag, ‘Als Paraguay de landclaims van niet-inheemse partijen erkent (of Ayoreo-land verkoopt), dan is dat in strijd met zowel de Verklaring van de Verenigde Naties als het internationale verdrag inzake de rechten van inheemse volken, waar Paraguay beide mee heeft ingestemd. Zulke claims zijn illegaal en de overheid moet ze ronduit afwijzen als ze de ongecontacteerde Ayoreo een kans op overleven wil geven. Als zij dat niet doet kan haar internationale reputatie forse schade oplopen.’

BBC C.A en River Plate S.A., twee Braziliaanse veebedrijven, werden eerder dit jaar op
heterdaad betrapt op illegale ontbossing in een gebeid
waar ongecontacteerde Ayoreo-indianen leven.

Bron : Survival International


11:31 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Bolivia staakt bouw snelweg door Amazonewoud

Na een maand van protest heeft de Boliviaanse president Evo Morales de bouw van een snelweg dwars door het Amzonewoud stilgelegd. Gisteren nog trad de politie hardhandig op tegen betogers van het project, dat door de Braziliaanse regering wordt gefinancierd.

De bouw van de snelweg door het oerwoud in het noordwesten van Bolivia stuit op heel wat protest van plaatselijke boeren en Indianen. Morales is een voorstander van de verbinding met Brazilië om de economie een boost te geven. De bouw wordt nu stilgelegd en een referendum georganiseerd. In dat referendum moeten de inwoners van de twee betrokken provincies zich uitspreken over het aanleggen van de snelweg. (sps)

Bron : De Morgen

11:30 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Beschuldiging 'kannibalisme' verontwaardigt inheemse bevolking

Survival International heeft een formele klacht ingediend bij de Britse autoriteiten over de ‘ernstig beledigende en belachelijke’ beschuldigingen in de pers. Het ging om een Duitse toerist die vermist is geraakt in de Stille Zuidzee en zou zijn opgegeten door kannibalen.

Ook in Nederland en Vlaanderen hebben verschillende media bericht dat de vermiste Duitse toerist ‘wellicht in stukken is gehakt en opgegeten door kannibalen’.

Survival International waarschuwt dat het omschrijven van dit betreurenswaardige incident als ‘kannibalisme’ ‘onjuist en beledigend’ is voor de inheemse bevolking van Nuku Hiva en vooroordelen in de hand werkt. De inheemse bevolking wordt hiermee als ‘primitieve wilden’ afgeschilderd.

Inheemse mensen hebben wereldwijd ontzet gereageerd op de berichten. Benny Wenda, een
Papoea
van de Lani-stam, zegt, ‘We zijn deze verhalen spuugzat. De reden dat ze het woord ‘kannibaal’ blijven gebruiken is omdat ze denken dat we wilden zijn. Het is hetzelfde als de huidige Duitsers Nazi’s noemen om wat er in het verleden is gebeurd, of Groot-Brittannië een land noemen waar heksen op de brandstapel worden gegooid, of gebruik wordt gemaakt van kinderslaven en waar wordt gedaan aan openbare terechtstellingen. Het is gewoon luie, racistische journalistiek.’

Deborah Kimitete, loco-burgemeester van Nuku Hiva, het eiland waar de vermeende moord plaatsvond, vertelde de BBC: ‘We zijn erg gekwetst door de beschuldigingen van kannibalisme, die compleet onwaar zijn… ik weet niet waarom ze het over kannibalisme hebben. Het is alsof hetzelfde in Engeland is gebeurd en er dan over kannibalisme wordt gesproken. Het is iets verschrikkelijks om te zeggen. Hier heeft niemand het erover, omdat het niet waar is. Het is gewoon niet het geval en we zijn echt heel erg gekwetst.

Stephen Corry, de directeur van Survival International, zei vandaag, ‘Doen alsof Stefan Ramin’s vermoedelijke moord iets te maken heeft met kannibalisme door een inheemse stam is complete larie. Het mag dan kranten verkopen, maar het is een zeer onverantwoordelijke smet op de mensen van de Marquesa-eilanden. In de 19e eeuw werden dit soort aantijgingen gebruikt om diefstal van inheems land te ‘rechtvaardigen’, maar ze horen niet thuis in de hedendaagse journalistiek. De ‘kannibalen’ in deze krantenberichten kan een enkele afwijkende moordenaar zijn, maar op een bepaalde manier horen de journalisten hier ook bij. Zij maken klakkeloos melding van racistische stereotypes zonder verder na te denken over de gevolgen die hun berichtgeving heeft op de manier waarop inheemse mensen worden gezien en behandeld.’

 
Bron : Survival Internationaal Nl

11:29 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-10-11

Wereld Geestelijke Gezondheid Dag: aandacht voor zelfmoord-epidemie onder de Guarani-indianen

Op Wereld Geestelijke Gezondheid Dag (a.s maandag 10 oktober) waarschuwt Survival International voor de dodelijke en lange termijn gevolgen van langdurig verlies van land voor inheemse volken.

De
Guarani-indianen
in Brazilië lijden onder een ‘zelfmoord-epidemie’. Sinds 1981 hebben meer dan 625 Guarani zich van het leven beroofd. Het jongste slachtoffer was slechts 9 jaar oud.

Bijna al het land van de Guarani
is hen ontstolen
door grootgrondbezitters.

Cijfers tonen aan dat wanneer inheemse bevolkingsgroepen gedwongen worden om hun traditionele leefwijze te veranderen, dit leidt tot een
aanzienlijke verslechtering van hun gezondheid en welzijn
. Dit uit zich vooral in een dramatische toename van het aantal depressies, verslavingen en zelfmoordgevallen.

 bron : Survival International

10:50 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Regering Ethiopië 'bulldozert' over inheemse oppositie

Survival International heeft uit berichten vernomen dat eind september ongeveer honderd mensen die behoren tot de Mursi- en Bodi-stammen zijn gearresteerd en gedetineerd vanwege hun verzet tegen de omstreden Gibe III dam.

Met het voortschrijden van de plannen voor de stuwdam en de irrigatie van nabijgelegen plantages, neemt ook de repressie en intimidatie toe van iedereen die zich hiertegen verzet. De geheime diensten en het leger scheppen door hun meedogenloze optreden tegen de inheemse oppositie een klimaat van angst in het gebied.

Survival heeft vernomen dat veiligheidsdiensten een kordon hebben gevormd rondom de met gras bedekte hutten van enkele inheemse gemeenschappen die zich bevinden op land dat bestemd is voor ontwikkelingsprojecten.

Een politiefunctionaris zou een van de inheemse gemeenschappen hebben verteld dat ze de regering moesten beschouwen 'als een bulldozer - wie zich verzet tegen ontwikkelingsprojecten zal verpletterd worden als iemand die zich recht tegenover een naderende bulldozer opstelt'.

Ethiopië
verpacht grote percelen vruchtbaar land van inheemse stammen in de zuid-Omovallei aan buitenlandse en staatsbedrijven
om suikerriet en voedingsgewassen te verbouwen en biobrandstof-plantages aan te leggen. Deze zullen geïrrigeerd worden met water uit het door de dam gevormde stuwmeer.

Lees het volledige nieuwsbericht op de Engelstalige website van Survival International
http://www.survivalinternational.org/news/7758


bron : Survival International

 

10:49 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Inheemse mars tegen snelweg onderdrukt door regering Evo Morales

Na een aantal relatief rustige jaren in Bolivia, waarin er nauwelijks expliciet protest was tegen het beleid van de populaire president Evo Morales, neemt het huidige conflict over een snelweg steeds explosievere vormen aan. Inheemse amazonevolkeren marcheren al meer dan dertig dagen om de aanleg van de snelweg in hun grondgebied Isiboro Securé tegen te gaan. Op 330 kilometer van eindbestemming La Paz is de mars tegengehouden door blokkerende boeren. Zondag werd de mars gewelddadig binnengevallen door de politie en werden leiders opgepakt.

Er wordt gesproken van doden als gevolg, waaronder kinderen. Meer geweld dreigt en de condities voor de noodzakelijke dialoog worden steeds ontoereikender.
Na maandenlang tevergeefs aandringen op een dialoog met de regering, begonnen de inheemse amazonevolkeren, verenigd in de confederatie CIDOB, half augustus een protestmars van Trinidad, de hoofdstad van het departement Beni in de oostelijke laaglanden van Bolivia, naar La Paz. De voornaamste reden van het protest is de snelweg die het gebied Territorio Indigena y Parque Nacional Isiboro Securé (TIPNIS) gaat doorkruisen.

De snelweg maakt onderdeel uit van het Zuid-Amerikaanse initiatief voor regionale infrastructurele integratieproject (IIRSA) en de kosten worden gefinancierd met een lening van Brazilië. De Boliviaanse regering startte met de aanleg zonder daarbij de bewoners en rechtmatige eigenaren van dit gebied, de 64 inheemse gemeenschappen, te raadplegen. Dit gaat in tegen hun rechten zoals die zijn vastgelegd in de Boliviaanse Grondwet en diverse internationale overeenkomsten.

De inheemse volkeren verzetten zich tegen de snelweg wegens de voorziene aantasting van flora en fauna en invasie van externe actoren in hun grondgebied. Met name de cocaboeren uit de aangrenzende Chapare-regio vormen een bedreiging voor het behoud van het gebied. Verschillende andere inheemse organisaties, zowel uit de laaglanden als de Andesgebieden, hebben zich bij de mars gevoegd om hun ongenoegen te uiten over hoe de regering met de rechten van de inheemse volkeren omgaat.

Falende dialoog

Ondanks het bezoek van meerdere ministers aan het gebied voor een dialoog met de inheemse bevolking, lijkt de Boliviaanse regering niet van plan een stap terug te doen of met alternatieve voorstellen te komen . Ondertussen werden er vanuit hetzelfde kabinet agressieve en denigrerende uitspraken gedaan over de inheemse eisen en hun woordvoerders. Zo werden de inheemse leiders ervan beschuldigd dat zij gefinancierd zouden worden door de Amerikaanse ambassade en buitenlandse ngo's. Deze dubbelzinnige houding en ongefundeerde beschuldingen leverden veel irritatie op bij de marcherende inheemse organisaties.

Op hun beurt erkenden zij de ministers niet meer als legitieme gesprekspartners. De inheemse organisaties eisten een directe dialoog met president Evo Morales, maar deze maakt geen aanstalten om de mars tegemoet te komen en blijft zich publiekelijk uitspreken vóór de snelweg. Samen met de Braziliaanse ex-president Lula was hij onlangs aanwezig bij een seminarie over deze snelweg. Het seminarie werd gefinancierd door het Braziliaanse bedrijf OAS dat gecontracteerd is voor het aanleggen van de snelweg.

Deze Braziliaanse belangen en de interesse van de cocaboeren in het gebied zijn twee belangrijke verklaringen voor de houding van president Evo Morales, in een vorig leven zelf nog cocaboer. Maar er zijn meer achterliggende factoren. Momenteel staan er in het parlement verschillende wetsvoorstellen op de agenda waarin de rechten van de inheemse volkeren, met name het recht op hun grondgebieden (de zogenaamde territorios comunitarios de origen of TCO´s) sterk in het gedrang komen.

Eén van deze wetsvoorstellen komt van de boerenvakbond CSUTCB en stelt een uitbreiding van de landbouwgebieden voor ten koste van deze inheemse territoria. Dit voorstel betekent een definitieve breuk in de alliantie die de boeren en inheemse organisaties in het afgelopen decennium vormden tegen de dominante economische elites. Evo Morales en zijn partij MAS hebben hun electorale overwinningen voor een groot deel aan deze allianties te danken.

Interculturele blokkade

Een belangrijke machtsfactor is de Confederación sindical de comunidades interculturales de Bolivia, een organisatie die de boeren vertegenwoordigt die van de hooglanden naar de meer vruchtbare laaglanden zijn getrokken. Deze migranten van aymara- en quechua-afkomst zijn in de loop der jaren die identificatie kwijtgeraakt. Tot voor kort noemden ze zichzelf 'colonizadores' maar die naam hebben ze recent ingeruild voor 'interculturales', verwijzend naar de gemengde gemeenschappen waarin ze nu wonen. Hun voornaamste belang is méér toegang tot landbouwgrond en hiermee vormen ze een belangrijke bedreiging voor de inheemse territoria.

Tot nu toe hebben deze tegengestelde belangen op nationaal niveau niet tot serieuze confrontaties geleid. Tot op het moment dat een lokale federatie van interculturales besloot de inheemse mars tegen te houden met een wegblokkade in het dorp Yucumo. Daarmee wilde ze de inheemse organisaties dwingen om de dialoog met de regering voort te zetten. Het blokkeren van een vreedzame protestmars is niet alleen in strijd met de grondwet maar vooral met de Boliviaanse traditie van solidariteit en tolerantie als het gaat om protestvormen. De blokkade bemoelijkte de toegan van voedsel- en watervoorraden voor de mars en beide groepen kwamen tegenover elkaar te staan in aanwezigheid van 450 politieagenten.

Zondag kwamen deze agenten in actie en arresteerden ze op gewelddadige wijze een aantal inheemse leiders en anderen aanwezigen. Er wordt gesproken van verschillende doden, waaronder kinderen, bij deze gewelddadige interventie. De cijfers zijn nog niet duidelijk omdat veel van de inheemsen de bossen in vluchtten en daar achtervolgd werden door de politie.

De gewelddadige arrestatie van de inheemsen heeft geleid tot veel bezorgdheid en verontwaardiging bij sociale bewegingen en mensenrechtenorganisaties. In het hele land hebben solidariteitsmarsen plaatsgevonden en worden acties gehouden. Evo Morales nam geen verantwoordelijkheid voor het geweld maar kondigde aan de snelweg voorlopig wel te willen uitstellen en er een nationaal referendum over te organiseren. Dit is echter nog altijd in strijd met het zelfbeschikkingsrecht van inheemsen over hun grondgebied.

Politieke verwarring

De regering blijft aansturen op verdere polarisering en mogelijke gewelddadige botsingen van groepen die allebei tot haar achterban behoorden. Het geweld heeft tot veel verontwaardiging en bezorgdheid geleid. Mensenrechtenorganisaties, intellectuelen en een diversiteit aan groeperingen benadrukken het democratische recht van de inheemse volkeren om een mars te houden, veroordelen de intransigente houding van de regering over de snelweg en roepen op tot het waarborgen van de vrije doorgang van de mars. In het hele land hebben solidariteitsmarsen plaatsgevonden en worden acties gehouden.

De groeiende afstand tussen de inheemse- en mileubeweging aan de ene kant en de regering van de MAS aan de andere, heeft tot de paradoxale situatie geleid dat ook de traditionele politieke tegenstanders, zoals de economische elites, de stedelijke burgercomités, en de rechtse politieke partijen (UN, MNR) zich nu opwerpen als de verdedigers van de Moeder Aarde en de inheemse rechten.

De situatie is tekenend voor de politieke verwarring die in Bolivia is ontstaan. Het was al langer duidelijk dat de president die op het internationale toneel de Moeder Aarde en de Inheemse Rechten met verve verdedigt, dezelfde visie niet in eigen land toepast. Hierbij komt nu dat het politieke instrument wat de sociale bewegingen vertegenwoordigde (MAS), nu dezelfde sociale bewegingen tegen elkaar uitspeelt en zelfs gewelddadig onderdrukt.

bron : Suzanne Kruyt – Broederlijk Delen


10:47 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Barbie geeft Ken zijn zin

Speelgoedfabrikant Mattel zal voortaan geen verpakkingen meer gebruiken met fout hout uit Indonesië. Enkele maanden geleden brak Ken met Barbie in een ludieke campagne van Greenpeace om de milieuschade door Mattel aan de kaak te stellen.

"Barbie, it's over", klonk het plots in juni. Ken had er naar eigen zeggen genoeg van dat zijn lief betrokken was bij de vernieling van waardevolle bossen in Indonesië. Het bleek om een wereldwijde campagne van Greenpeace te gaan, die het verpakkingsbeleid van speelgoedgigant Mattel aan de kaak stelde. Mattel is niet alleen eigenaar van Barbie, maar ook van merken als Fisher-Price en Matchbox.

Greenpeace leverde bewijs dat de leveranciers van papier voor de Mattel-verpakkingen betrokken waren bij de vernieling van regenwouden op Sumatra, het verdwijnende leefgebied van bedreigde diersoorten als de Sumatraanse tijger en de Orang Oetan.

Mattel overstag

Gisteren ging Mattel overstag: het bedrijf neemt zich voor niet langer papier en verpakkingsmateriaal te kopen van dubieuze producenten. Mattel legt leveranciers voortaan op om houtpulp te weigeren van bedrijven "waarvan we weten dat ze betrokken zijn bij ontbossing."

"De regenwouden in Indonesië zouden gebruikt moeten worden voor de bescherming van diersoorten als de tijger, niet voor wegwerpverpakkingen. Daarom is het erg goed nieuws dat Mattel een nieuw aankoopbeleid heeft ontwikkeld", zegt Bustar Maitar van Greenpeace in Indonesië.

De speelgoedgigant wil ook geen houtpulp meer uit plantages die aangelegd zijn op plekken waar ooit natuurlijke bossen stonden. Die omvorming van regenwouden tot plantages is immers een van de grote drijfveren achter de ontbossing in Indonesië. Het bedrijf wil ook het aandeel van gerecycleerd papier verhogen en het gebruik van papier met FSC-keurmerk stimuleren. Dat keurmerk garandeert herkomst uit duurzaam beheerde bossen.

Asia Pulp and Paper

Een van die geviseerde bedrijven waar Mattel mee breekt, is het beruchte Asia Pulp and Paper (APP). Greenpeace had in een rapport aangetoond dat het bedrijf betrokken is bij grootschalige ontbossing in Indonesië.

"Het wordt steeds duidelijker voor Asia Pulp and Paper dat de vernietiging van regenwouden slecht is voor de zaken. Golden Agri-Resources, een zusterbedrijf van APP, heeft zich al geëngageerd om het beter te doen en zo lucratieve contracten teruggewonnen. APP moet hetzelfde doen. De voorbije weken heeft Greenpeace de vernielingen door het bedrijf verder gedocumenteerd."

Greenpeace koos marktleider Mattel, maar kijkt ook naar andere speelgoedproducenten. "We zullen Mattel goed in de gaten houden om te controleren of ze hun engagement nakomen. Maar we willen ook andere bedrijven, waaronder Disney en Hasbro, aanmoedigen om de wouden te beschermen."
bron : De Wereld Morgen - Greenpeace

10:45 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12.000 Chilenen betogen tegen kolonialisme

SANTIAGO - Op initiatief van de Mapuche-indianen zijn maandag in Chili meer dan 12.000 mensen de straat op gegaan om te betogen tegen het ''kolonialistische uitbuitingssysteem''. Volgens de organisatoren valt er niets te vieren op 12 oktober.

Dan wordt in de Spaanstalige wereld herdacht dat het 519 jaar geleden is dat Colombus Amerika ontdekte.

Volgens de betogers was dat ''het begin van de volkerenmoord op de inheemse volkeren van Amerika''.

De Chilenen van Spaanse afkomst vieren 12 oktober 1492 als Dag van de Ontmoeting van de Twee Werelden; voor de Mapuche is het de Dag van het Inheemse Verzet.

Gediscrimineerd

De Mapuche-indianen maken 6,6 procent uit van de 17 miljoen inwoners van Chili en voelen zich gediscrimineerd.

Zij eisen erkenning van hun taal en cultuur, autonomie, zelfbeschikking en teruggave van land dat door de Spanjaarden is afgepakt. Ook eisen zij de vrijlating van stamgenoten die zij als politieke gevangenen beschouwen.

Bron : Mapuche mailinglijst Nl

10:42 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-10-11

ECUADOR : ANDES - AMAZONE - GALAPAGOS

 

ECUADOR : ANDES - AMAZONE - GALAPAGOS

23-daagse redelijk avontuurlijke natuur- en cultuurreis van 21 oktober tot 11 november 2011

 

 

W. Vermander –organiseert opnieuw een reis naar Ecuador en probeer via deze weg uw interesse te wekken.

Indien positief, gelieve snel te reageren.

Er zijn momenteel 7 deelnemers.

Er is nog 1 plaats vrij.

 

Voor meer info : Walter Vermander, J. Rayéstraat 44, 1030 Schaarbeek, tel. 0496 674 221, walter@intou.org

19:26 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Jonge inheemse Braziliaan vermoord door huurlingen

Een Guarani-man is aan zijn verwondingen bezweken nadat hij door gewapende mannen werd aangevallen. De mannen zijn vermoedelijk huurlingen in dienst van lokale veeboeren.  

Teodoro Ricardi, een jonge man van tussen de 20 en 30 jaar, werd dinsdag met fatale verwondingen langs de kant van een weg in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso do Sul achtergelaten. Hij overleed ter plekke.  

Zijn lichaam was ernstig toegetakeld en hij was zeven keer met een mes gestoken. Twee Guarani ooggetuigen zagen vlak na het voorval mannen het bos in rennen.

De aanval vond plaats vlakbij de veeboerderij São Luiz. Dit rundveebedrijf is gevestigd op voorouderlijk land van de Guarani-indianen. Y’poi, de Guarani-gemeenschap waartoe Teodoro behoorde, heeft in 2010 een deel van het land  teruggenomen en wordt sindsdien door de veeboeren belegerd.  Ze hebben de inheemse gemeenschap omsingeld en de toegang tot  medische hulp geblokkeerd.


bron :  Survival International
 

19:23 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

India gaat traditionele geneeskunde patenteren

India wil de kennis van de lokale bevolking op afgelegen eilanden in de Golf van Bengalen omtrent geneeskundige planten in kaart brengen. De overheid wil de bevolking ook bijstaan bij het aanvragen van

patenten.

 

De inheemse bevolkingsgroepen op de Andamanen en Nicobaren horen tot de oudste volken ter wereld en beschikken over waardevolle kennis over traditionele geneeskunde. De eilanden zelf zijn schatkamers van biodiversiteit, maar staan onder druk van onder meer de landbouw en de houtkap. Ook de tsunami van 2004

bracht ernstige schade toe.

 

Register

De Indiase Raad voor Medisch Onderzoek is daarom begonnen met de aanleg van een biodiversiteitsregister van alle medicinale planten die gebruikt worden door de lokale bevolking. In een eerste fase worden traditionele geneesmiddelen voor 34 aandoeningen in kaart gebracht. Tot nog toe bevat het register 124 planten en werden interviews afgenomen met 42 traditionele genezers uit elf dorpen.Het register bevat gegevens over de genezers, de namen en beschrijvingen van de planten die ze gebruiken, de wijze van bereiding en de toepassing voor verschillende aandoeningen.

 

In een volgende stap zullen die gegevens getoetst worden en worden de planten onderzocht op hun werkbare bestanddelen. De bedoeling is om op termijn de bereidingswijzen te patenteren en de intellectuele eigendomsrechten van de bevolkingsgroepen te vrijwaren.

 

Bron : IPS

19:21 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Bouw omstreden Braziliaanse stuwdam opgeschort vanwege zorgen over visstand

Een Braziliaanse rechtbank heeft besloten dat de bouw van de enorme Belo Monte-stuwdam in het Amazonegebied wordt stilgelegd omdat deze de visvangst van de plaatselijke bevolking zou verstoren.

Voor duizenden Indianen en een groot aantal andere gemeenschappen in het gebied rondom de Xingu is vis uit deze rivier het belangrijkste bestanddeel van hun dagelijkse dieet.

De rechter heeft Norte Energia S.A., het consortium dat verantwoordelijk is voor de bouw, de uitvoering verboden van ‘alle werkzaamheden die de natuurlijke loop van de Xingu-rivier zullen verstoren’.

Indien het consortium zich niet houdt aan het rechterlijke bevel, staat het een boete te wachten van meer dan 100.000 Amerikaanse dollars per dag.

Bij voltooiing zou de Belo Monte de op twee na grootste stuwdam ter wereld zijn. Niet alleen de visstand zou hierdoor ingrijpend worden aangetast, maar tevens zouden enorme bosgebieden worden vernietigd. Deze gebieden zijn onmisbaar voor het welzijn van de inheemse bevolking waartoe ook ongecontacteerde Indianen behoren.

Survival internationaal

19:20 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Belangrijke overwinning voor inheemse bevolking in Peru

Dinsdag 22 augustus was een historische dag voor de inheemse gemeenschappen van Peru. Hoewel zij een groot deel van de Peruaanse bevolking uitmaken zijn zij al eeuwenlang slachtoffer van uitsluiting, verwaarlozing en discriminatie.

Na een lange en moeizame strijd keurde het parlement eindelijk een wet goed die het 'recht op consultatie' bekrachtigt. Door deze wet moeten overheid en bedrijven eerst tot een akkoord komen met de inheemse gemeenschappen, vóór ze activiteiten kunnen ontwikkelen in hun gebieden.
Bij hun inspanning om hun rechten op te eisen wisten de organisaties van de inheemse bevolking zich gesteund door internationale verdragen. Toch was het moeilijk om hun rechten in de praktijk af te dwingen.

De Internationale Arbeidsorganisatie bepaalt dat inheemse volkeren moeten geraadpleegd worden als een staat maatregelen wil nemen die hun rechten in gevaar kunnen brengen. Dit befaamde verdrag 169 werd in 1993 door de Peruaanse staat ondertekend, maar dit werd nooit vertaald in een wet die ook effectief bescherming bood.

Het belang van de consultatie valt niet te onderschatten.
In deze tijd van hoge grondstoffenprijzen zoeken de mijnbedrijven en oliemaatschappijen permanent nieuwe ontginningsgebieden. De nieuwe projecten om mineralen en olie te exploiteren bevinden zich meestal in gebieden die traditioneel toebehoren aan inheemse gemeenschappen.

Tot nu toe gaf de centrale regering de bedrijven vlot toestemming tot ontginning, zonder reële dialoog met de gemeenschappen. Hierdoor zijn de conflicten tussen bedrijven en gemeenschappen de afgelopen jaren exponentieel gegroeid. De nationale ombudsdienst telde in april 233 belangrijke conflicten, waarvan meer dan de helft verbonden was met deze problematiek.

Dankzij de nieuwe wet zullen de overheid en de bedrijven vooraleer ze aan de slag kunnen tot een akkoord moeten komen met de gemeenschappen. Dat zal een enorm verschil maken, al was het maar omdat ze alleszins een evenwichtige dialoog zullen moeten aangaan, met respect voor de culturele eigenheid van de gemeenschappen en met de toezegging om hen in de opbrengsten te laten delen.

Verschillende partnerorganisaties van 11.11.11 hebben zich de afgelopen jaren heel sterk hebben ingezet om de rechten van de inheemse gemeenschappen beter te beschermen. De nieuwe wet betekent dan ook een grote overwinning na jaren van tegenkanting.
 
Er zijn zeer pijnlijke momenten geweest, zoals de gebeurtenissen in Bagua in juni 2009. Daar vielen tientallen doden bij een confrontatie tussen de politie en amazonevolkeren, die toen al twee maanden aan het protesteren waren tegen de toenemende roofbouw op hun territoria en de niet-erkenning van het recht op consultatie. Hierna leek het er op dat de beleidsmakers de les geleerd hadden. In juni 2010 werd nipt een wet die het recht op consultatie garandeerde nipt goedgekeurd door het parlement. De dag nadien werd hij echter tegengehouden door toenmalige president Alan Garcia. Garcia stond helemaal aan de kant van de mijn- en oliebedrijven.

Sinds 28 juli dit jaar heeft Peru een nieuw parlement, en een nieuwe president. Tijdens zijn verkiezingscampagne beloofde president Humala dat de rechten van de inheemsen voortaan gerespecteerd zouden worden. Die belofte heeft hij nu toch al een eerste concrete invulling gegeven.

Een goede start, die ons laat hopen dat er in deze nieuwe periode eindelijk ruimte is voor een betere ontwikkeling, met meer respect voor de bevolking en de natuur!

Bron : Minga Informativa de Movimientos Sociales: Persbericht van de Coordinadora Andina de OrganizacionesIndígenas - CAOI

19:19 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-09-11

Vrachtladingen vol mannen' plegen gewelddadige aanvallen op inheemse Brazilianen

Survival International heeft uit berichten vernomen dat vrachtwagens vol met gewapende mannen op gewelddadige wijze Braziliaanse Guarani-Indianen van hun land verdrijven. De ontheemde Guarani vrezen voor hun leven. Ze omschrijven hoe ze moesten vluchten nadat hun hutten in brand waren gestoken, hun kleren verbrand en hun familieleden bedreigd.

Guarani antropoloog Tonico Benites vertelde aan Survival: "Het leven van de mensen wordt acuut bedreigd. Ieder moment kan een kind sterven." Benites vertelde dat zijn oom blind aan een oog was geraakt bij een recente aanval op de Guarani-gemeenschappen Pyelito Kuê en M’barakai ten zuiden van het Braziliaanse Amazonegebied.

bron : Survival International Nl

11:52 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Pijnstillers en balpennen om geïsoleerde Peruaanse Indianen om te kopen

Geïsoleerd levende Indianen in het zuidoosten van Peru worden 'omgekocht' met pijnstillers en pennen om de weg te effenen voor energiebedrijven die op hun land naar gas willen zoeken.

Survival International
heeft vernomen dat zelfs medewerkers van INDEPA - de Peruaanse overheidsinstelling die de inheemse bevolking moet beschermen – de gemeenschappen onder druk heeft gezet om het verrichten van bodemonderzoek op hun land toe te laten.

Medewerkers van het mega-gasbedrijf Pluspetrol uit Argentinië zijn in het Kugapakori-Nahua-reservaat geweest om milieutests uit te voeren die moeten bepalen of het land geschikt is voor gasexploitatie. Dit reservaat werd in de jaren ’90 van de vorige eeuw ingesteld om de landrechten van kwetsbare inheemse stammen te beschermen.

Nahua-leider Enrique Dixpopidiba Shocoroa vertelde dat zijn stam naast medische hulpmiddelen en kantoorbenodigdheden ook beloftes kreeg over tijdelijk werk.

Bron : Survival International Nl

11:51 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Kaping ambulanceboot brengt levens Indianen in gevaar

De eerste poging om per boot medische hulp te verschaffen aan de Nukak, een nomadisch levende en bijna uitgestorven stam in Colombia, is belemmerd door een roofoverval van gewapende guerrilla’s.

Survival International
heeft vernomen dat de medische staf gedwongen werd om hun gehele voorraad, waaronder stretchers, chirurgische hulpmiddelen en computers, uit handen te geven.

De boot was eigendom van de Colombiaanse inheemse organisatie ONIC. Een medewerker vertelde aan Survival hoe ze werden aangevallen door leden van het FARC en twintig minuten tijd kregen om te vluchten.

Het voorval is een ernstige tegenslag voor de kwetsbare Nukak, die weinig of in het geheel geen toegang hebben tot gezondheidszorg. De Nukak zijn een van de
35 bevolkingsgroepen die volgens de Verenigde Naties acuut worden bedreigd met uitsterven
.
 

Bron : Survival International NL

11:50 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-09-11

Snelweg verdeelt inheems grondgebied in Bolivië

In Bolivia zijn inheemse volkeren maandag een protestmars begonnen tegen de aanleg van een snelweg in Isiboro Securé, nationaal park en inheems gebied. Een bekend verhaal in Latijns-Amerika: de strijd voor inheemse rechten en natuurbehoud versus internationale belangen en de ´vooruitgang´. Maar was het niet juist de regering van Evo Morales die 'Moeder Aarde' en de inheemse rechten verdedigde?

De overkoepelende inheemse organisatie CIDOB, waar 34 inheemse volkeren bij aangesloten zijn, vraagt al maanden om een dialoog met de regering over de snelweg. Volgens de nieuwe grondwet hebben zij recht op inspraak voordat plannen voor een weg door hun gebied goedgekeurd worden. Over deze snelweg, die de departementen Cochabamba en Beni met elkaar moet verbinden, is de bevolking echter niet naar behoren geraadpleegd terwijl de aanleg al is begonnen. Daarom vertrokken op 15 augustus zo´n vijfhonderd inheemse mannen, vrouwen en kinderen vanuit Trinidad om te voet de 640 kilometer naar hoofdstad La Paz af te leggen.

Inheemse rechten en internationale belangen
Het Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Securé (TIPNIS) ligt in het hart van Bolivia en is naast een belangrijk nationaal natuurpark een erkend inheems territorium. De belangrijkste toegangswegen zijn rivieren. Drie inheemse volkeren, Moxeño, Yuracaré y Chimán, leven er op relatief traditionele wijze. Een deel van hun leefgebied is gekoloniseerd door coca boeren die sinds de jaren zeventig naar het gebied migreren.

In 2009 overhandigde Evo Morales de inheemse volken de collectieve eigendomsbewijzen van het park dat ruim een miljoen hectares telt. Zij kregen bovendien de toezegging dat er geen nieuwe nederzettingen in het park zouden komen. Maar de druk is groot. De TIPNIS ligt ten noorden van de Chapare, de streek waar de meeste coca van Bolivia verbouwd wordt. De cocaboeren hebben steeds meer land nodig voor hun teelt en omdat de TIPNIS een uitgestrekt en moeilijk begaanbaar gebied is, is controle op naleving van de afspraken lastig.

De geplande weg tussen Trinidad (Beni) en Villa Tunari (Cochabamba) vormt onderdeel van het Zuid-Amerikaanse integratie project IIRSA (Infraestructura Regional Suramericana). Een uitgebreid infrastructureel netwerk moet de Atlantische en Pacifische kust met elkaar verbinden. Deze infrastructurele projecten, waar vooral door reus Brazilië en grote multinationale bedrijven op wordt gehamerd, doorkruisen de Amazone en zijn in verschillende landen bron van conflicten. Brazilië voorzag in een lening voor Bolivia om de snelweg aan te kunnen leggen .

De inheemse inwoners zijn echter minder enthousiast. De snelweg zou dwars door de TIPNIS heen lopen en funest zijn voor de flora en fauna in het park. Bovendien vrezen zij dat de komst van de snelweg ruim baan zal geven aan de cocaboeren en de illegale houtkap waardoor de bescherming van het gebied in gevaar komt. Er zijn bovendien weinig aanwijzingen dat de snelweg voordelen zou opleveren voor de inheemse bevolking. Het departement Beni produceert nauwelijks en de producten gaan vooral richting het departement Santa Cruz, waar al een snelweg naar toe loopt.

Inheemse vrouwen versieren
Bewust van het conflict dat deze snelweg op zou leveren in TIPNIS, deelde de regering van Evo Morales de aanleg van de snelweg op in drie delen. Voor deel één en deel drie, die het park niet doorkruisen werd snel een milieuvergunning geregeld en deze delen zijn al voor een groot deel af. Door deze manoeuvre maakte de regering het bewust moeilijk om het tussenliggende gedeelte, dat recht door de TIPNIS loopt, nog tegen te houden.

Maar volgens de grondwet hebben de inheemse bevolkingsgroepen recht op inspraak bij geplande projecten op hun grondgebied en die eis begon steeds luider te klinken. Toen koos de regering voor een nieuwe strategie. In de media ondermijnen ze de legitimiteit van de inheemse organisaties, met de beschuldiging dat ze marionetten zijn van NGO´s en oppositiepartijen die de ontwikkeling en de vooruitgang van Bolivia willen tegengaan.

Eind juli probeerde Evo Morales ook de cocaboeren in de Chapare in te zetten voor zijn zaak: “Jullie hebben instructies van de president om de Yuracaré en Trinaria vrouwen te veroveren zodat ze zich niet verzetten tegen de aanleg van de snelweg. Akkoord?”, aldus Morales waarop een applaus losbarstte van de coca boeren.

Deze uitspraken tonen de steeds groter wordende breuk tussen deze regering en de sociale organisaties die haar in het zadel hielpen. De economische en politieke keuzes die deze regering maakt, voldoen steeds minder aan de verwachtingen die inheemse, urbane, boeren- en milieuorganisaties hadden toen Morales aan de macht kwam.

Maar in dit conflict is de openlijke agressieve houding van Evo Morales wel erg opvallend. Waarom blijft hij zo star vasthouden aan deze snelweg? Volgens Raul Prada, politiek analist en tot vorig jaar werkzaam voor de regering, zijn verschillende verklaringen mogelijk. Evo Morales zou onder druk kunnen staan van de cocaboeren. Aangezien deze zijn belangrijkste politieke basis vormen, is het aannemelijk dat hij de uitbreiding van de cocaplantages richting TIPNIS verdedigt.

Ook kan het zo zijn dat Evo Morales dusdanig onder druk staat van Brazilië en bedrijf Petrobras dat hij hun belangen niet kan schenden, aldus Prada. 'Of misschien is deze snelweg een resultaat van de recente allianties die deze regering aanging met de agro-industriële sector, de bankiers en andere traditionele elites in het land', zo speculeert Prada.
Tot slot zijn er aanwijzingen dat er gas en olie in de grond zit in het gebied. Met slinkende voorraden in andere gebieden en een grote druk om aan de vraag van de buurlanden te voldoen, is Bolivia op zoek naar nieuwe reserves. Hoe het ook zij en de internationale toespraken van Evo Morales over het belang van 'Moeder Aarde' en inheemse rechten ten spijt, ook in Bolivia leggen natuurparken en inheemse rechten het af tegen andere belangen.

Of toch niet? Zullen de inheemse volkeren van Bolivia nog eenmaal hun kracht laten zien, zoals zij dat deden in de eerste mars voor landrechten in 1990, toen zij ook van Trinidad naar La Paz liepen? Veel zal afhangen van de steun van de bevolking. En de omvang daarvan valt nog te bezien want hoewel er wat solidariteitsprotesten zijn geweest in La Paz, is het behoud van de inheemse gebieden niet direct een prioriteit voor de urbane meerderheid in Bolivia.
Volgens Adolfo Chavez, de voorzitter van de CIDOB, is de enige oplossing dat Evo Morales zelf een alternatieve route presenteert voor de snelweg en die gelijk wettelijk vastlegt. Hij gaf toe dat de protestmars niet makkelijk zal zijn, maar “het is beter dertig dagen te lijden, dan de rest van ons leven'. 'En daarom zijn wij hier: om de toekomst te beschermen”, aldus Chavez.

Bron : La Ruta

16:22 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Brazilië Oudste mens – inheemse vrouw viert 121ste verjaardag

De inheemse Braziliaanse Maria Lucimar Pereira is mogelijk de oudste mens op aarde. Zij viert op 3 september haar 121ste verjaardag.

De inheemse vrouw behoort tot de Kaxinawá-stam die in het westelijke gedeelte van de Braziliaanse Amazone leeft.
Haar geboorteakte, waarin staat dat zij in 1890 is geboren, werd in 1985 officieel erkend.

Maria heeft nooit in een stad gewoond en zegt dat ze haar lange leven te danken heeft aan een gezonde levensstijl. Ze eet alleen natuurlijk voedsel uit het bos: gegrild vlees, apenvlees, vis, maniok (een wortelgewas) en bananenpap. Ze eet geen zout, suiker of geraffineerd voedsel. Ze gaat haar verjaardag samen met haar familie doorbrengen.

Download meer informatie over de Kaxinawá-stam(pdf, 37 KB)

Lees het volledige nieuwsbericht op de Engelstalige website van Survival International
http://www.survivalinternational.org/news/7635


 

16:20 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Doorbraak voor de Kalahari Bosjesmannen

De Kalahari Bosjesmannen in Botswana vieren dat ze voor het eerst in 9 jaar weer water uit de boorput in Mothomelo kunnen drinken.

Na de historische uitspraak van het Botswaanse hooggerechtshof in 2006, waarin de rechters oordeelden dat de Bosjesmannen uit het Centrale Kalahari Natuurreservaat het recht hebben om binnen het reservaat te leven, is dit een veelbetekenende stap richting de volledige terugkeer naar hun voorouderlijk land.
 
Ondanks het winnen van deze rechtszaak in 2006, de langstlopende rechtszaak in de geschiedenis van Botswana, heeft het gerechtshof pas in januari 2011
het fundamentele recht op water aan de Bosjesmannen toegekend. Nu, met behulp van de NGO Vox United
is de boorput in Mothomelo weer aangeboord en is er een pomp op zonne-energie aangelegd.


Lees het volledige nieuwsbericht op de Engelstalige website van Survival International
http://www.survivalinternational.org/news/7662


Lees meer op de Nederlandstalige website van Survival International
http://www.survivalinternational.nl/nieuws/7671

16:19 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Braziliaanse Indianen eisen dat Shell hun grondgebied verlaat

Indianen van de Guarani-stam in Brazilië hebben geëist dat Shell niet langer hun voorouderlijk land gebruikt om daarop ethanol te produceren.

Ambrosio Vilhalva, een Guarani-man uit een van de getroffen gemeenschappen, zei tegen een medewerker van
Survival International: "Shell moet vertrekken van ons land... de bedrijven mogen niet langer gebruik maken van inheems grondgebied. We willen rechtvaardigheid, we willen dat ons land in kaart wordt gebracht en beschermd wordt."

Shell is met het Braziliaanse ethanolbedrijf Cosan
een joint-venture aangegaan onder de naam Raizen. Het ethanol dat Raizen verkoopt als biobrandstof wordt deels geproduceerd uit suikerriet dat verbouwd wordt op het voorouderlijke land van de Guarani.

In een brief aan de bedrijven waarschuwen de Indianen voor de gevolgen van de ethanolproductie: "Meteen nadat de fabriek begon te draaien ging het bergafwaarts met onze gezondheid, zowel van de kinderen, de volwassenen en de dieren."

Download de brief van de Guarani (pdf, 266 kb)

Download het rapport dat Survival International aan de Verenigde Naties stuurde over de kritieke situatie van de Guarani (pdf, 2.4 MB)
16:16 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |