07-11-10

Mijnbouw baalt van linkse verkiezingsoverwinning in Peruaans Eldorado

Mijnbouwbedrijven in Peru reageren knarsetandend op de verkiezingsoverwinning van Gregorio Santos, een van hun felste tegenstanders in de mijnbouwregio Cajamarca. Ze vrezen dat investeerders zullen wegblijven als de streek een linkse regering krijgt.

Van de stemmen die bij de regionale verkiezingen op 3 oktober werden uitgebracht, is in Cajamarca inmiddels bijna 97 procent geteld. Van de kandidaten voor het voorzitterschap voor de regionale regering heeft Santos voorlopig 31 procent van de stemmen achter zijn naam; zijn naaste concurrente Beltina González maar 12,8 procent. Als Santos hoger dan 30 procent scoort, is er geen tweede ronde nodig.

Communist

"Dat is heel slecht nieuws", zegt Hans Flury, voorzitter van het machtige ondernemersverband SNMPE. "Santos staat bekend als een tegenstander van de mijnbouw. En hij is een overtuigde communist." Santos is de leider van de Beweging van Sociale Bevestiging (MAS), een partij die sociale bewegingen, boerenorganisaties en actiegroepen verenigt en onder meer ook onderdak biedt aan de Peruaanse communisten. Volgens Flury is Santos ook lid van die communistische partij, Patria Roja.  

Santos is een van de volksleiders die de afgelopen jaren in Cajamarca het verzet organiseerden tegen mijnbouwprojecten die niet op instemming van de plaatselijke bevolking konden rekenen. Wettelijk gezien kunnen mijnbouwbedrijven maar aan de slag als ze het akkoord hebben van de omwonenden, maar de regering in Lima is daar heel soepel in om geen investeerders af te schrikken. Daardoor komt het vaak tot plaatselijke conflicten.

"Als de bedrijven de wet respecteren, moeten ze geen angst hebben", zegt Santos. "De mensen hebben voor ons gestemd omdat ze erop vertrouwen dat we hun belangen zullen doen respecteren. Als dat niet zo was, hadden ze wel gestemd voor de kandidaten die aan de kant van de mijnbouwbedrijven staan."

Yanacocha

Cajamarca is onder meer bekend door de Yanacocha-ader, de grootste goudader in heel Zuid-Amerika. Dat goud wordt vooral bovengehaald door het Amerikaanse Newmont Mining Corporation, dat al verwikkeld was in talloze conflicten met de mensen die in de omgeving van haar mijnen leven.

Het kwam onder meer tot hevige protesten tegen plannen die Newmont in 2004 bekend maakte om de rijke goudvoorraden onder de Quilish te exploiteren, een heuvel in de buurt van de stad Cajamarca,. De omwonenden maakten zich zorgen dat de mijnbouwactiviteiten de waterlopen in de streek zouden vervuilen. Santos was één van de leiders van het protest. Uiteindelijk moest Newmont de plannen afblazen.

Naast Newmont zijn ook andere grote mijnbouwbedrijven als het Zuid-Afrikaanse Gold Fields en het Britse Anglo American Michiquillay actief in Cajamarca. De Peruaanse grondstoffenregio's worden wel degelijk beter van al de mijnbouwactiviteiten op hun territorium. Via een nationaal mechanisme dat de opbrengsten van licenties en belastingen in de mijnbouwsector verdeelt, kreeg Cajamarca de voorbije jaren tot 82 miljoen euro per jaar. "Maar de verdeling van die middelen gebeurt slecht en het geld komt niet ten goede van de bevolking", zegt Santos. De armoede in de regio blijft heel groot. "Er is ook geen capaciteit om veel met dat geld te doen. Het probleem is dat alles in Cajamarca draait om wat de mijnbouwbedrijven doen of laten. Maar daar zal gauw een einde aan komen."

"We zijn voor investeringen in de mijnbouw, maar dan zonder de bevolking te vertrappen en het milieu te vervuilen, en met respect voor de plaatselijke boeren", zegt Santos. (Auteur: Ángel Páez)

bron : De Wereld Morgen

11:25 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Inheemse groepen eisen duidelijkheid over verkoop Amazonewoud

De laatste veiling van Peruaans Amazonegebied wordt aangevochten door inheemse groepen nadat het naar buiten is gekomen dat de inheemse bevolking vermoedelijk niet is geraadpleegd voordat hun land vorige week werd verkocht aan buitenlandse oliemaatschappijen.

In een open brief, die is ondertekend door de inheemse belangenorganisatie
AIDESEP
en het Peruaanse instituut voor juridische verdediging (IDL), wordt het Ministerie van Energie gevraagd of ze geprobeerd heeft de inheemse bevolking te raadplegen alvorens veertien nieuwe contracten te gunnen voor de exploratie van gas en olie op hun land.

Aanvankelijk wilde
Perupetro, de overheidsorganisatie die met oliemaatschappijen onderhandelt over de contracten, de veiling
in augustus 2009 houden. Deze werd echter uitgesteld nadat inheemse protestdemonstraties tegen landroof uitliepen op gewelddadigheden waarbij 30 doden vielen.

Het meest controversiële bedrijf dat voordeel zal hebben van de veiling is de Spaanse oliemaatschappij
Repsol-YPF. Dit bedrijf heeft concessierechten verworven van vier van de in totaal vijfentwintig kavels. De werkzaamheden van Repsol in kavel 39 in het noordelijke Amazonegebied hebben aanleiding gegeven tot zware kritiek van zowel Peruaanse als internationale organisaties omdat vaststaat dat daar tenminste twee stammen geïsoleerd leven
.

De sterk toegenomen exploratieactiviteiten van olie- en gasmaatschappijen, waardoor 70% van het Amazonegebied voor hen toegankelijk is gemaakt,
vormen een steeds grotere bedreiging voor de geïsoleerd levende stammen in Peru
.

Vorige maand, nadat AIDESEP een formele klacht had ingediend, gelastte het Constitutionele Hof van Peru de regering om verbeteringen aan te brengen in de overlegprocedures met de inheemse gemeenschappen.

In gebieden waar het niet mogelijk is om de inheemse bevolking te raadplegen - zoals in gebieden waar zich geïsoleerd levende stammen bevinden - roept Survival op om onmiddellijk alle olie- en gaswerkzaamheden te beëindigen.

De directeur van
Survival International, Stephen Corry, verklaarde vandaag: "Als het aan bedrijven als Repsol wordt toegestaan om te werken op het land van geïsoleerd levende stammen, dan bestaat het reële gevaar dat bijzonder kwetsbare volken zullen verdwijnen. In gebieden waar het niet mogelijk is om de vrijwillige, voorafgaande en geïnformeerde toestemming te vragen van de inheemse bevolking, moeten bedrijven weg blijven."


bron : Survival International

 

11:24 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voer sleutelwoorden in |  Facebook |

Obama, stop steun aan schenders van mensenrechten Papoea's

In een brief vraagt mensenrechtenorganisatie Survival International president Obama, die volgende week een bezoek brengt aan Indonesië, om de Amerikaanse militaire steun aan Jakarta te beëindigen. Dit totdat het Indonesische leger stopt met het moorden en martelen van de bevolking van West Papoea.

Voor Obama, die zelf een gedeelte van zijn jeugd in Indonesië heeft gewoond, is dit zijn eerste officiële bezoek aan het land sinds hij president is. Het bezoek komt kort na de openbaarmaking van
schokkende videobeelden waar te zien is hoe Indonesische soldaten twee inwoners van de hooglanden van West Papoea martelen. De Indonesische overheid geeft toe dat de martelaars van het Indonesische leger zijn
.

In juli dit jaar heeft de regering van Obama het verbod ingetrokken op het verlenen van steun aan het beruchte Indonesische elitekorps Kopassus. Kopassus kreeg al meer dan een decennium lang geen militaire steun van de VS wegens mensenrechtenschendingen, waaronder moord, marteling en verdwijningen.

Survival International stuurde een kopie van de recente videobeelden naar Obama. Het filmpje was één van de vele filmpjes en foto’s die door Indonesische soldaten gemaakt worden om ‘op te scheppen’ over hun misdaden. Het Indonesische leger kent een lange geschiedenis van schendingen van de mensenrechten van de Papoea’s.

De directeur van de VS-afdeling van Survival International, Tess Thackara, heeft in een brief president Obama verzocht om te staken met de militaire samenwerking zolang het ongestraft moorden en martelen van Papoea’s aanhoudt. Survival doet een beroep op Obama om Jakarta aan te sporen de zeer ernstige mensenrechtenschendingen in de regio te beëindigen en de verantwoordelijken te straffen.

Tess Thackara zei vandaag: ‘Decennialang lijdt de inheemse bevolking van West Papoea onder het verschrikkelijke geweld van het Indonesische leger. In plaats van meer Amerikaanse steun te geven, zou president Obama zijn invloed moeten gebruiken om de misdaden te stoppen.’
 
Download Survivals brief aan Obama


 

 

11:23 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Akkoord van Nagoya zal biodiversiteit niet redden

Dat er een akkoord werd bereikt op de biodiversiteitstop van de VN in Nagoya is wellicht het enige goede nieuws. Het is een opsteker na de mislukking van Kopenhagen en bemoedigend in de aanloop naar de klimaatconferentie in Cancun. Het akkoord zelf is echter helemaal niet zo'n succes als de kranten ons deden geloven.

De internationale en Vlaamse pers reageerden enthousiast op het akkoord over biodiversiteit dat eind vorige week gesloten werd in de Japanse stad Nagoya. De Standaard spreekt over een 'broodnodig succes' en een 'opsteker voor klimaatonderhandelingen'. De Tijd heeft het over een 'cruciaal akkoord'.

“We werden bij de neus genomen”, reageert de Britse journalist George Monbiot in The Guardian. Hij checkte het bij alle (Britse) journalisten die hij kon bereiken. Hun enthousiasme bleek gebaseerd op het vrij inhoudsloze persbericht van de VN-top. Geen enkele journalist had inzage gekregen in de akkoorden.

In het persbericht is sprake van enkele doelstellingen om de biodiversiteit te vrijwaren. De snelheid waarmee natuurlijke habitats verloren gaan moet gehalveerd worden en 17 procent van het landoppervlakte en binnenlandse wateren en 10 procent van de zee- en kustgebieden moeten beschermd worden. Regeringen moeten ook minstens 15 procent van de gedegradeerde gebieden herstellen.

Monbiot wijst er op dat de VN-landen in 2002 een gelijkaardig akkoord sloten. Tegen 2010 moet de snelheid waarmee de biodiversiteit verloren gaat, aanzienlijk verminderd worden, zo klonk het toen. Maar er gebeurde niets. De snelheid waarmee soorten verloren gaan is nog altijd 100 tot 1000 keer groter dan het historisch gemiddelde.

Milieuorganisaties zeggen dat er niet alleen doelstellingen nodig zijn, maar ook sancties voor landen die de targets niet halen. Doordat er deze keer 20 subdoelstellingen zijn zou het nu wel makkelijker zijn om de vooruitgang op de voet op te volgen.

Om de biodiversiteit te vrijwaren zal er ook geld nodig zijn. WWF zegt dat de meeste rijke landen met lege zakken naar Nagoya kwamen. Bijkomende financiering en de verdeling van de fondsen zijn onderwerpen die pas op de volgende conferentie in 2012 aan bod komen.

Naast de doelstellingen over biodiversiteit komt er ook een anti-biopiraterijprotocol. Dat moet er voor zorgen dat arme landen en volkeren ook een graantje kunnen meepikken van de exploitatie van hun natuurlijke rijkdommen. Zowel milieuorganisaties als journalisten reageren enthousiast over dat protocol.

De Britse journalist Simon Crompton, gespecialiseerd in het doen en laten van de farma-industrie, tempert het enthousiasme. De industrie kon niet helemaal beletten dat ook derivaten in het vizier komen van dit protocol. Chemische en farmaceutische bedrijven nemen meestal geen patent op de natuurlijke rijkdom zelf, maar op afgeleide producten.

Maar de definitie van een derivaat is zo omschreven dat de biotechnologische industrie er zal van profiteren, schrijft Crompton. Derivaten moeten “natuurlijk voorkomen”, zo staat het in het protocol. Alles wat chemisch bewerkt werd, valt dus niet onder die definitie. Bovendien hebben de VS waar een groot aantal farmaceutische en biotechnologische bedrijven gevestigd zijn, het oorspronkelijke biodiversiteitsverdrag uit 1992 nog niet geratificeerd.

Wellicht menen veel waarnemers dat het niet eens zo belangrijk is wat er in het akkoord staat. Feit is dat er een akkoord is en dat is een opsteker na de chaos waarin de klimaatconferentie van Kopenhagen eindigde.
Bron : De Wereld Morgen 4/11/2010

11:21 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-10-10

Historische hoorzitting US Congres over mensenrechtenschendingen tegen de Papoea’s

In het Amerikaanse Congres vond een openbare hoorzitting plaats waarin geluisterd kon worden naar getuigenissen van Papoea’s en wetenschappelijke deskundigen over mensenrechtenschendingen in West Papoea. De hoorzitting met de titel ‘Misdaden tegen de menselijkheid: Wanneer zal het Indonesische leger verantwoordelijk worden gesteld voor opzettelijke en systematische mishandelingen in West Papoea?’ was georganiseerd was door de Subcommissie voor Azië, de Stille Oceaan en het Wereldmilieu.

Voor het eerst kregen Papoea’s de gelegenheid om in het Amerikaanse Congres te getuigen over de gruweldaden die tegen hen werden begaan door het Indonesische leger. Papoea Henkie Rumbewas legde uit dat de arrestatie van zijn vader, de verdwijning van twee ooms en de moord van een neef door Indonesische militairen hem er uiteindelijk toe bracht om zich openlijk uit te spreken tegen de mensenrechtenschendingen en de politieke onderdrukking in West Papoea.

De cultureel antropoloog en West Papoea deskundige Eben Kirksey vertelde aan de commissie dat hij in 1998 op het eiland Biak getuige was van een bloedbad. Vanuit zijn hotel kon hij horen hoe de politie en het leger het vuur opende op een menigte van mannen, vrouwen en kinderen die de verboden vlag van West Papoea hadden opgehesen.

 

Een ooggetuige had Kirksey verteld dat militairen de lichamen van gedode en stervende demonstranten in vrachtwagens laadden. Overlevenden werden vanaf marineschepen in zee gegooid. In de weken die daarop volgden spoelden 32 lichamen aan op de kust. Sommigen daarvan hadden geen hoofd, handen of geslachtsdelen. Indertijd berichtte Survival over dit bloedbad maar de overige media toonden weinig belangstelling. Ondanks internationale oproepen tot gerechtigheid werd er geen officieel onderzoek ingesteld en is er geen enkele militair strafrechtelijk vervolgd.

Congreslid Eni Faleomavaega die voorzitter was van de hoorzitting, verklaarde: “Het staat onomstotelijk vast dat Indonesië opzettelijk en systematisch misdaden heeft begaan tegen de menselijkheid maar zich daar tot op heden nog niet voor hoefde te verantwoorden.”

Afgelopen juli schreven 50 leden van het Congres aan President Obama dat er sterke aanwijzingen zijn dat de Indonesische regering genocide had gepleegd tegen de Papoea’s. Ze riepen de President op “om aan West Papoea de hoogste regeringsprioriteit toe te kennen.”

Bron : Survival International 

 

16:16 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

VN gewaarschuwd voor oliepijplijn in Peru

Survival International heeft de Verenigde Naties gewaarschuwd dat grootschalige projecten voor de winning van olie in de noordelijke Peruaanse Amazone een bedreiging vormen voor het voortbestaan van geïsoleerd levende stammen in dat gebied.

De
brief van Survival International aan de speciale VN-rapporteur voor inheemse volken, prof. James Anaya
, bevat een indringende waarschuwing: "De regering van Peru schendt op flagrante wijze het internationaal recht door bedrijven in dit gebied toe te laten. Survival acht het van het grootste belang om op zo kort mogelijke termijn deze situatie nader te onderzoeken. De Peruaanse regering moet bedrijven verbieden om in dit gebied werkzaamheden te verrichten. Als dat niet gebeurt is er een grote kans dat de meest kwetsbare mensen op aarde worden uitgeroeid."

Een van deze bedrijven, de oliemaatschappij
Perenco, heeft onlangs toegegeven dat het 50.000 ton materiaal en verbruiksgoederen, 'in omvang gelijk aan zeven Eiffeltorens'
, naar het gebied heeft getransporteerd. Perenco wacht op toestemming van het Peruaanse Ministerie van Energie om een oliepijplijn aan te leggen die het regenwoud zal aantasten over een lengte van 207 kilometer en een breedte van 1 kilometer.

Twee andere oliemaatschappijen,
Repsol-YPF en ConocoPhillips, hebben toestemming gevraagd om bos te kappen voor het leggen van 454 kilometer seismische kabels
, waarmee nieuwe oliebronnen kunnen worden opgespoord. Volgens wetenschappers vindt dit plaats in een van de gebieden in Zuid-Amerika waar de biodiversiteit het grootst is.

Op hetzelfde moment dat Survival een beroep doet op de Verenigde Naties,
probeert de Peruaanse overheid een Britse milieuactivist, Paul McAuley, het land uit te zetten
omdat hij zich openlijk heeft uitgesproken tegen de schending van mensen- en milieurechten in het noorden van Peru.

De directeur van Survival, Stephen Corry: "Dit is een heel ernstige zaak voor de  inheemse bevolking in dit gebied. Men maakt plannen voor de winning van olie op een enorme schaal, waardoor het regenwoud zal worden vernietigd en waardoor twee stammen zullen worden gedecimeerd."
Bron : Survival International
 

16:15 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-10-10

'Suu Kyi na verkiezingen vrij'

Oppositieleider Aung San Suu Kyi zal in november worden vrijgelaten, enkele dagen na de verkiezingen in Myanmar. Dat hebben regeringsfunctionarissen in het Zuid-Aziatische land die anoniem wilden blijven, donderdag gezegd.

Sinds de verkiezingen van 1990, die door het militaire bewind werden geannuleerd, zijn de Myanmarezen niet meer naar de stembus geroepen. Suu Kyi, die die verkiezingen won, heeft de twintig jaar sindsdien grotendeels in gevangenschap of onder huisarrest doorgebracht. 

November

Haar huisarrest is op 13 november voorbij. ''November zal voor ons een belangrijke en drukke maand zijn door de verkiezingen en de vrijlating van Aung San Suu Kyi'', zei een regeringsfunctionaris donderdag.

De straf die Suu Kyi straf nu uitzit, werd haar vorig jaar opgelegd. Ze had een Amerikaan, die naar haar huis was gegaan, onderdak geboden. Daarmee had ze bezoek van buitenaf gekregen, in strijd met de regels van haar huisarrest, oordeelde de junta. 

Boycotten

Aan de verkiezingen doet Suu Kyi’s Nationale Liga voor Democratie (NLD) niet mee. De partij besloot de verkiezingen te boycotten en werd daarom ontbonden door de autoriteiten. Om dezelfde reden werden ook negen andere partijen opgeheven. Suu Kyi heeft haar aanhangers opgeroepen niet te gaan stemmen.

De oppositieleidster kreeg in 1991 voor haar geweldloze strijd tegen het militaire regime de Nobelprijs voor de Vrede.

© ANP bron : NU Nederland

 

18:54 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Erfgenamen nazi's en christelijke sekte branden "laatste paradijs" plat

In Paraguay wordt één van 's werelds laatste paradijzen aan een recordtempo verwoest door systematische ontbossing. De daders: een agrarische gemeenschap samengesteld uit een christelijke sekte (de mennonieten) en uit Brazilië gevluchte afstammelingen van nazi's. Ze hebben de jongste vier jaar een miljoen hectare - 10 procent van het Chacowoud - afgebrand om er koeien op te zetten. Het vlees daarvan belandt ondermeer op onze borden.

Terwijl het behoorlijk goed gaat met de ontbossing in het Amazonewoud - de Brazilianen hebben die flink teruggeschroefd - is er elders in Zuid-Amerika een waar drama aan het plaatsvinden. De Chaco, na de Amazone het grootste bosgebied op het continent, wordt aan een recordtempo verwoest door ranchers. Voornamelijk om er dieren op te zetten waarvan het vlees voornamelijk naar Europa wordt geëxporteerd en ook om er gewassen te telen om biobrandstof van te maken.

Hitler
De Chaco, verspreid over Bolivië, Argentinië en vooral Paraguay, is een een mythische plaats: de Spaanse conquistadors slaagden er niet in het gebied te penetreren, en er leeft nog altijd de enige Zuid-Amerikaanse stam buiten het Amazonewoud die geen contact met de buitenwereld heeft. De Paraguayaanse Chaco is bij aanhangers van de theorie dat Hitler geen zelfmoord pleegde maar vluchtte ook de favoriete plaats waar de fuhrer zou zijn terechtgekomen. De Engel des Doods, Auschwitzkamparts Joseph Mengele, dook er in 1960 onder toen de Mossad hem op de hielen zat in Argentinië.

Paradijs voor dieren en planten
De Chaco in Paraguay is acht keer groter dan België en één van de meest biodiverse gebieden ter wereld met 3.400 plantsoorten, 500 soorten vogels, 150 verschillende zoogdieren, 120 soorten reptielen en 100 soorten amfibieën. Het is ook de laatste plaats in de wereld waar nog behoorlijk wat jaguars, poema's en enorme miereneters zitten.

Nederland
In de jaren dertig werd het onherbergzame gebied gekoloniseerd door mennonieten, een oorspronkelijk uit Nederland afkomstige doopsgezinde sekte die volgens hun leer "streven naar een geweldloze wereld". Ze moordden in enkel jaren tijd de ongeveer 20.000 indianen uit die op het land woonden, claimden het voor zichzelf en begonnen er te boeren. Ze settelden zich over de jaren in 19 verschillende dorpen, bleven "plautdietsch" praten en richtten landbouwcoöperatieven op.

"Gods wil"
Heinrich Dyck, aan het hoofd van één van die coöperatieven is erg eerlijk en duidelijk: "Onze bedoeling is de Chaco zoveel mogelijk om te vormen tot productief landbouwgebied. God heeft het in de bijbel duidelijk gemaakt dat we het land moeten ontginnen. Dit is gewoon Gods wil. We hebben een tandje hoger geschakeld in de ontbossing omdat we schrik hebben dat ze ons beperkingen zullen gaan opleggen in de toekomst." Een missie waarin ook een paar honderd ranchers zich kunnen vinden die uit Zuid-Brazilië zijn gekomen. Het zijn bijna allemaal kinderen van Duitsers die na de oorlog op de loop moesten, en het klikt blijkbaar erg goed met de mennonieten. Er is trouwens een reden waarom ze naar de Chaco zijn afgezakt: hun bussiness, ontbossing, werd door de Braziliaanse overheid steeds moeilijker gemaakt.

Geld
De landrush van de jongste jaren heeft deze plautdietsche gemeenschap rijk en machtig gemaakt. Ze heeft haar eigen schoolsysteem, politie en betaalt pas sinds kort (een beetje) belastingen. Door de export van het vlees en de stijging van de grondprijzen van 10 naar 200 dollar per hectare heeft de sekte ondertussen naar schatting meer dan een half miljard gespaard. En terwijl een aantal jaar geleden de vergelijking nog viel te maken met hun Amische geloofsgenoten in de States, rijden de mennonieten nu rond in enorme pick up-trucks, shoppen ze in hypermarkten en zijn er zelfs restaurants in de Chaco.

David Attenborough
De overheid zegt dat ze er niks kan aan doen. Volgens de wet moeten de boeren in de Chaco 25 procent van de bomen op het land laten staan, maar niemand controleert dat. David Attenborough, die zich het lot van de Chaco heeft aangetrokken, zegt dat dit leidt tot een "groeiende ecologische ramp. Erosie en verwoestijning in één van 's werelds meest diverse en fragiele omgevingen, één van de laatste wildernissen. Aan dit tempo zal 75 procent van de Chaco verdwenen zijn binnen één generatie."

Avatar
De Ayoreo-Totobiegosode, de enige stam buiten de Amazone die nog totaal geïsoleerd leeft, dreigt ook ten prooi te vallen van de ontbossing. Het doet denken aan het scenario van de film Avatar: eerder dit jaar begonnen mennonieten met bulldozers het beschermde leefgebied van de indianen te verwoesten. Het is de laatste fase in een "entlösung" om die mensen weg te krijgen: tot 1986 organiseerden de mennonieten (en andere fundamentalistische christelijke kerken) heuse mensenjachten in Paraguay. Duizenden Totobiegosode werden zo uit het woud gejaagd om "bekeerd" te worden. (mvl)

Bron : De Morgen

18:52 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

02-10-10

Chileense indianen stoppen met hongerstaking

SANTIAGO - Ruim twintig Mapuche-indianen in Chili hebben vrijdag een einde gemaakt aan hun wekenlange hongerstaking, nadat de regering in Santiago de beschuldigingen van terrorisme tegen hen had ingetrokken.

 

Dat heeft aartsbisschop Ricardo Ezzati van Concepción in het zuiden van het Latijns-Amerikaanse land gezegd. Hij heeft tussen de indianen en de regering bemiddeld.

 

De 23 indianen die de actie staken, zitten vast in de Angol gevangenis in het zuiden van Chili. Elf andere hongerstakers zijn over het besluit van hun medeactievoerders geïnformeerd, maar hebben nog niet gezegd of ook zij weer gaan eten. De eerste indianen begonnen op 12 juli met hun actie.

 

Veel actievoerders werden aangehouden tijdens een campagne waarin zij in de regio Araucania land opeisten dat zij als het eigendom van de Mapuches beschouwen.

 

Particulieren

 

Zij hadden grond van particulieren bezet, landbouwmachines in brand gestoken en met de politie gevochten. Zij gingen in hongerstaking, omdat de regering naar hun mening de antiterrorismewetten ten onrechte tegen hen gebruikte. De Chileense volksvertegenwoordiging ging donderdag akkoord met een wijziging van die wetten, die dateren uit de tijd van de militaire dictatuur (1973-1990).

 

De Mapuches zijn met ongeveer 650.000 mensen de grootste indianenstam in Chili, waar circa zeventien miljoen mensen wonen. Zij verloren het land in de negentiende eeuw. President Sebastian Piñera kondigde in september aan dat de regering zo'n 3 miljard euro zal uittrekken voor de bouw van scholen en ziekenhuizen en het bevorderen van de werkgelegenheid in Araucania.

______________________________________

Mapuche Foundation | FOLIL - Nederland

16:23 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-10-10

Zwak resultaat op VN-top Millenniumdoelstellingen"

Sterke Belgische tussenkomst, maar te zwak resultaat. Zo evolueert 11.11.11 de VN-top rond de Millenniumdoelstellingen in New York

Bogdan Vanden Berghe, algemeen secretaris van 11.11.11 is verheugd dat zoveel hoge politieke leiders de top bijwoonden. “Een teken dat de Millenniumdoelstellingen op de agenda staan”, klinkt het.

Alleen vallen de resultaten van de top tegen. “Wereldleiders moeten meer ambitie tonen om armoede de wereld uit te helpen”, zegt Vanden Berghe. “De slottekst is zeer vaag. De politici bevestigen nog eens dat ze de Millenniumdoelstellingen belangrijk vinden, maar we zien dat ze te weinig concrete stappen in de tekst om ze ook daadwerkelijk te halen tegen 2015.”

Volgens 11.11.11 is de beloofde 40 miljard dollar voor moeder- en kindersterfte wel een lichtpunt. Vanden Berghe: “Als die er komen, kan er enorme vooruitgang geboekt worden. Maar de traditie leert dat bedragen die je op zo’n top hoort zelden echt op tafel komen. Bovendien zijn de Millenniumdoelstellingen een totaalpakket. Om ze te halen, is jaarlijks 180 miljard nodig. We hopen dus vooral dat de rijke landen eerst eens een zeer oude belofte nakomen: 0,7 procent van hun BNI aan ontwikkelingshulp besteden. Minstens even belangrijk is dat ze een beleid voeren dat ontwikkelingsvriendelijk is op alle vlakken, zoals klimaat, handel, defensie en financiën.”

De Belgische Noord-Zuidbeweging bracht op 11 september nog 15.000 mensen bij elkaar om aan te dringen op meer politieke daadkracht om de Millenniumdoelstellingen te halen. “Onze Wacht Mee-campagne heeft een groot effect gehad”, aldus Bogdan Vanden Berghe. “De leden van de Belgische delegatie hebben hun best gedaan om een voortrekkersrol te spelen, in het bijzonder rond een belasting op financiële transacties. Grote afwezige was Europa, dat er niet in slaagde om met één stem te spreken.”

Bron : De Wereld Morgen 23/9/2010

11:29 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Werelds meest geïsoleerde stam bedreigd door stropers.

Stropers die het gemunt hebben op de visrijke wateren rondom de Indiase Andaman eilanden vormen een gevaar voor de meest geïsoleerde volksstam in de wereld.

In de afgelopen weken zijn meer dan honderd illegale vissers uit Birma gearresteerd. Veertien van hen visten voor de kust van het eiland Noord-Sentinel, waar de Sentinelezen leven. Deze volksstam jaagt iedereen weg die hun eiland probeert te benaderen. In 2006 hebben zij twee vissers om het leven gebracht.

Stropers uit de omgeving en uit Birma brengen ook het voortbestaan van de Jarawa in gevaar. Deze volksstam onderhoudt pas sinds 1998 contacten met buitenstaanders. In 2008 kwamen een Indiase stroper en een Jarawa-man om het leven tijdens
een gewelddadig incident in het reservaat van de Jarawa
.

De kustwacht van India heeft aangekondigd dat ze sinds augustus meer dan honderd Birmese stropers die zich ophielden in de buurt van het
Jarawa-reservaat heeft gearresteerd. Indiase stropers worden echter zelden aangepakt.


Stropers vangen schildpadden en duiken naar zeekomkommers die vooral op de Chinese markt veel opbrengen. Ook jagen ze op wild in het reservaat van de Jarawa. Stropers uit de omgeving komen meestal binnen via een illegale weg die dwars door het reservaat loopt. Ondanks herhaalde verzoeken van Survival International om de weg af te sluiten, blijft deze geopend.

Volgens plaatselijke bronnen is het probleem veel grootschaliger dan de recente aanhoudingen doen vermoeden, omdat de meeste stropers niet worden opgemerkt.

De Jarawa en de Sentinelezen zijn jager-verzamelaars en diefstal van vis en wild op hun grondgebied vormt een bedreiging voor hun voedselvoorraden. Met de aanwezigheid van stropers neemt ook de kans toe dat algemeen voorkomende ziektes worden overgedragen aan de inheemse bevolking. Vooral de Sentinelezen lopen hierbij groot gevaar omdat ze door hun volledige isolement waarschijnlijk geen weerstandsvermogen hebben opgebouwd tegen ziektes als griep en mazelen.

Campagneleider Sophie Grig van Survival verklaarde vandaag: "De harde aanpak van de Indiase kustwacht toont aan dat ze stropen beschouwen als een ernstig probleem. Het laat echter ook zien hoe groot het gevaar is. De Jarawa en de Sentinelezen hebben 55.000 jaar op de Andaman-eilanden geleefd, maar er kan een eind komen aan hun voortbestaan als de invasie van hun grondgebied zo doorgaat."

U kunt hier een
exclusief interview zien met een Jarawa-man over de stropers op zijn land
bron: Survival International
 

11:28 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

SOS-kreet uit Paraguay: laat onze stamgenoten niet uitsterven.

Inheemse leiders van een geïsoleerd levende stam in Zuid-Amerika luiden wanhopig de noodklok namens hun stamgenoten die zich diep in het bos verschuilen en ernstig bedreigd worden door veeboeren.

Enkele leden van deze geïsoleerd levende
Ayoreo-Totobiegosode
stam zijn in de laatste decennia het bos uitgedreven, maar een groot aantal van hen verblijft nog altijd diep in het bos en vermijdt contact met de buitenwereld. Het gebied waar zij leven, in west-Paraguay, wordt echter in rap tempo ontbost.

De Ayoreo-Totobiegosode zijn voortdurend op de vlucht voor
de bulldozers die hun laatste schuilplaats binnendringen
. Hun achtergelaten huizen zijn gevonden in het bos.

Een deel van het gebied is opgekocht door het omvangrijke Braziliaanse rundveebedrijf, Yaguarete Pora. In
mei werd het bedrijf door de Paraguayaanse overheid op het matje geroepen. Het bedrijf zou de aanwezigheid van de kwetsbare groep geïsoleerd levende Indianen in het gebied hebben verzwegen. Op het moment dat de bulldozers stilgelegd werden had Yaguarete Pora al 3000 hectaren woud gerooid.

 

 

Het rundveebedrijf zet alles op alles om het gebied weer in gebruik te kunnen nemen. In een dringende oproep zeggen de twee Ayoreo-leiders, Gabide Etacori en Porai Picanerai: “We maken ons grote zorgen. Yaguarete Pora wil noch met ons, noch met de regering van Paraguay onderhandelen over het teruggeven van… het land dat voor onze mensen het allerbelangrijkst is.

“Wij vragen om hulp… help ons dit land te beschermen en de bulldozers buiten te houden, help ons voorkomen dat zij vergunningen krijgen om ons
bos te vernietigen
.”

De Ayoreo proberen al sinds 1993 de eigendomsrechten te bemachtigen van hun voorouderlijk land.

Survival International heeft een brief gestuurd naar het Inheems Instituut van Paraguay, INDI, waarin zij oproept tot onmiddellijke actie om verdere ontbossing tegen te houden. Daarnaast is zij een internationale advertentiecampagne
gestart om aandacht te vragen voor de ernstige situatie van de Ayoreo, een van de laatste stammen in Zuid Amerika die geen contact hebben met de buitenwereld.

De directeur van Survival, Stephen Corry, zei vandaag: “Yaguarete heeft keer op keer de verzoeken van de Ayoreo om van hun land af te blijven, genegeerd. Het wordt hoog tijd dat Paraguay stappen neemt om haar meest kwetsbare staatsburgers te beschermen. Deze mensen willen gewoon met rust gelaten worden. De stam wacht nu al 17 jaar op erkenning van hun rechten op land dat rechtmatig van hen is – maar straks is er geen land meer over om voor te vechten.”


bron  Survival International

 

11:26 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Shell in opspraak vanwege landroof inheems grondgebied

Vorige maand tekende Shell met Cosan - een van de grootste ethanolproducenten in Brazilië - een overeenkomst ter waarde van $12 miljard voor de productie van biobrandstof uit suikerriet. Een deel van het suikerriet van Cosan wordt echter verbouwd op land dat officieel toebehoort aan de ernstig verpauperde Guarani.

De Braziliaanse autoriteiten hebben bij Shell hun grote bezorgdheid geuit over de activiteiten van het Braziliaanse bedrijf Cosan.

Een speciale openbare aanklager, die is aangesteld om de grondwettelijke rechten van de inheemse bevolking in Brazilië te verdedigen, heeft Shell gewaarschuwd dat diens betrokkenheid bij de joint-venture ‘afbreuk doet aan de verplichtingen die Shell heeft ten opzichte van duurzaamheid en biodiversiteit’.

De speelfilm
‘Birdwatchers’
, die in 2008 ook in Nederlandse en Belgische bioscopen draaide, bracht het grote publiek op de hoogte van de schrijnende situatie van de Guarani. De gemeenschap van een van de hoofdrolspelers in deze film, Ambrosio Vilhalva, wordt rechtstreeks getroffen door de activiteiten van Cosan.

Vilhalva, over de suikerrietplantages die een groot deel van het land van zijn stam hebben opgeslokt: "De suikerrietplantages betekenen het einde voor de Indianen. Ons land wordt steeds kleiner. De plantages zijn dodelijk voor de Indianen."

Eerder deze maand bracht de voornaamste deskundige van de Verenigde Naties op het gebied van de inheemse rechten een rapport uit aan de VN Mensenrechtenraad. Hierin gaf hij uitdrukking aan zijn ‘ernstige bezorgdheid over beweringen dat grof geweld wordt gebruikt tegen de Guarani en over de ingrijpende gevolgen voor de Guarani-gemeenschappen van het agressieve regeringsbeleid in het verleden, waarbij grote stukken inheems grondgebied werden verkocht aan niet-inheemse boeren’.

Vrijwel al het land van de Guarani
is hen al ontnomen om plaats te maken voor rundveebedrijven, soja- en suikerrietplantages. Als de Guarani proberen terug te keren naar hun voorouderlijk grondgebied worden ze keer op keer geconfronteerd met gewelddadige aanvallen. Hun leiders zijn regelmatig het doelwit van huurmoordenaars en tientallen zijn al vermoord. Bij de Guarani is sprake van één van de hoogste zelfmoordpercentages ter wereld
en baby’s sterven aan ondervoeding omdat de stam geen land heeft om gewassen te verbouwen of om op te jagen.

Stephen Corry, directeur van
Survival International
: "Door Shell dreigt de situatie van de volksstam, die toch al kritiek is, nog verder te verslechteren. Nu Shell weet wat de intenties zijn van diens Braziliaanse partner, hopen we dat het bedrijf niet betrokken wil worden bij de diefstal van het land van de Guarani."

Download het rapport van Survival aan de VN over de kritieke situatie waarin de Guarani in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso do Sul zich bevinden.11:25 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Meer geld alleen kan Millenniumbeloften niet inlossen"

NEW YORK -- José Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie, zegt vandaag (20 september) in New York waarschijnlijk 1 miljard euro toe voor de Millenniumdoelen. Maar volgens critici is er meer nodig dan alleen maar meer geld om armoede, honger en andere fundamentele ontwikkelingsproblemen in de wereld echt aan te pakken.

De VN-Millenniumtop die vandaag in New York van start gaat, draait vooral om geld, of nauwkeurig uitgedrukt om nieuwe toezeggingen. Die nieuwe hulpbeloften zijn nodig, al was het maar omdat de rijke landen nogal vergeetachtig blijken. In 2005 beloofden de rijke landen op de G8-top in Gleneagles en op de Millenniumtop van dat jaar hun ontwikkelingshulp tegen 2010 met 48 miljard dollar (37 miljard euro) op te trekken in vergelijking met 2004. Volgens de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) halen de rijke landen dit jaar echter maar 27 miljard dollar (21 miljard euro) extra.

Achteruitgang

Maar belangrijker is waaraan die hulp wordt uitgegeven. In 2008 ging bijvoorbeeld maar 5,7 procent van alle hulp van de Europese Unie naar basisgezondheidszorg en onderwijs, twee sectoren waarin absoluut moet worden geïnvesteerd om de Millenniumdoelen te halen. Dat is veel slechter dan de 11 procent van 2005, schrijven de auteurs van een nieuw rapport van Social Watch, een internationaal onderzoeks- en lobbynetwerk dat onder meer nagaat wat ontwikkelingshulp oplevert. "Dit doet zorgwekkende vragen rijzen", zegt Mirjam van Reisen, een van de auteurs van het rapport. "Waar gaat de rest van het geld heen, als het niet aan de Millenniumdoelstellingen wordt uitgegeven"?

Volgens van Reisen is er ook op deze top weer "een overweldigende kloof tussen retoriek en realiteit" te verwachten. Roberto Bissio, een andere auteur van het rapport, heeft ook geen goed oog in de bijeenkomst. "Wie de Millenniumdoelstellingen ernstig neemt, kan niet bij business as usual blijven zweren", zegt Bissio.

Het rapport van Social Watch bewijst dat. In veel landen is de daling van de armoede zelfs vertraagd sinds het vastleggen van de Millenniumdoelstellingen in 2000. Volgens Social Watch kan daar alleen verandering in komen door een beleid dat meer gericht is op gelijke kansen, meer aandacht besteedt aan de verschillen tussen mannen en vrouwen en duidelijker kiest voor de armste bevolkingslagen.

Mensenrechten

Naast de EU goochelen ook andere donoren op de top met grote bedragen. Naar alle verwachting zal de Wereldbank 750 miljoen dollar toezeggen voor basisonderwijs. Dinsdag wordt waarschijnlijk aangekondigd hoeveel extra geld er naar het Mondiaal Fonds voor de Strijd tegen Aids, Malaria en Tuberculose gaat.

"De nadruk ligt op geld", zegt Pollyanna Truscott van Amnesty International. "Maar geld alleen zal de fundamentele oorzaken van de armoede niet aanpakken. Die hebben veel te maken met mensenrechtenschendingen."

Amnesty International, Social Watch en andere niet-gouvernementele organisaties dringen al jaren aan op een benadering die de rechten van arme burgers centraal stelt. Dat levert volgens hen veel meer op bij de strijd tegen armoede, honger, analfabetisme, vrouwendiscriminatie, kinder- en moedersterfte, ziekten als aids en malaria en de achteruitgang van het milieu.

Actieplan

In het actieplan dat op 22 september, de laatste dag van de top, moet worden ondertekend, staat dat mensenrechten fundamenteel zijn voor het uitroeien van de honger en voor economische en sociale ontwikkeling. Maar volgens de critici is de rest van het document, waarover maandenlang is onderhandeld, een afknapper.

"Als je de tekst leest, kan je alleen zwaar teleurgesteld zijn", zegt Barbara Adams, een stafmedewerker van de Amerikaanse ontwikkelingsdenktank Global Policy Forum en een bestuurslid van Social Watch. "Er staan helemaal geen nieuwe engagementen in."

Vorige week liet VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon weten dat het actieplan nog gewijzigd kan worden tijdens de conferentie, als de staatshoofden en regeringsleiders er nieuwe toezeggingen doen. "Maar dat is niet wat er gebeurt op topontmoetingen", zegt Truscott van Amnesty International. "Er wordt veel gepraat maar niets ondernomen."

IPS (PD, RP)

 

11:23 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Inheemse volkeren hebben het overal ter wereld moeilijk

 Inheemse volkeren, zoals de Maori en de Inuit, hebben het overal ter wereld hard te verduren. Dat blijkt uit het VN-rapport 'State of the World's Indigenous People', opgesteld door zeven onafhankelijke experts. Op heel wat domeinen, zoals gezondheid, onderwijs, armoede en mensenrechten, hebben inheemse volkeren het moeilijk.

 

Terwijl ze slechts zo'n 5 procent uitmaken van de wereldbevolking, zijn de inheemse volkeren wel goed voor 15 procent van de armen ter wereld. Wereldwijd zijn er ongeveer 900 miljoen extreem arme mensen op het platteland. De inheemse volkeren zijn goed voor liefst een derde van die groep.

Korter leven
De situatie is ernstig, en niet alleen in ontwikkelingslanden. Ook in ontwikkelde landen leeft de inheemse bevolking korter, heeft ze een beperktere toegang tot gezondheidszorg en onderwijs en geraakt ze sneller verzeild in de werkloosheid. Wereldwijd lijdt meer dan de helft van de inheemse volwassenen aan diabetes van het type 2, een percentage dat nog zal stijgen.

Doemdenken
Lars-Anders Baer, lid van het United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues en voorzitter van het Sami parlement in Zweden, weigerde vandaag op een persconferentie in Brussel te vervallen in doemdenken. Volgens hem hebben de VN en het Europees Parlement er de laatste jaren al voor gezorgd dat de inheemse volkeren zichtbaarder geworden zijn. Het rapport nu moet die visibiliteit nog verbeteren. (afp/adb)

Bron : Het Laatste Nieuws

 

 

11:21 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Europees Hof van Justitie schort verbod op invoer zeehondenproducten op

Luxemburg, 20 augustus 2010. Producten van zeehonden kunnen voorlopig verhandeld worden in de Europese Unie. Het Europese Hof van Justitie in Luxemburg heeft een verbod dat vandaag in moest gaan, opgeschort.

 

Het hof nam die beslissing na klachten van vijftien bontproducenten en -handelaars. Die zijn voornamelijk afkomstig uit Canada, maar ook uit Groenland en Noorwegen. Ze menen dat het verbod ingaat tegen internationale handelsafspraken.

 

De EU besloot in 2009 dat alle commerciële producten gemaakt van zeehonden niet meer verkocht mogen worden. Een uitzondering geldt voor de traditionele jacht door de Inuit, de oorspronkelijke bevolking van Noord-Canada en Groenland.

 

Volgens de Europese Commissie gaat het slechts om tijdelijk uitstel van het verbod. Het hof beslist waarschijnlijk in september, nadat het de commissie en EU-lidstaten opnieuw heeft gehoord. Ook Nederland, waar de handel al langer verboden is, mag dan zijn standpunt geven.

De handel in zeehondenproducten - naast bont ook omega-3 olie – bedraagt in de hele EU enkele miljoenen euro’s per jaar. Onder meer Inuit worden voorlopig niet getroffen door een Europees importverbod voor zeehondenproducten. Dat is het gevolg van een voorlopige uitspraak van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg donderdag, een dag voordat het Europese verbod op de handel van zeehondenproducten van kracht werd.

Bron: ANP + www.europa-nu.nl

http://uk.nanoq.gl/Emner/News/News_from_Government/2010/09/Jointstatemnet_Nammco.aspx
Bron : Govert De Groot

 

 

11:20 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Crisis doet ngo's Latijns-Amerika sneuvelen

Op enkele uitzonderingen na hebben de Latijns-Amerikaanse landen de gevolgen van de wereldwijde recessie goed doorstaan. Maar veel niet-gouvernementele organisaties (ngo's) komen de klappen niet te boven.

In de eerste jaren van de democratische heropbouw, na het einde van dictaturen en andere autoritaire regimes, kregen de Latijns-Amerikaanse ngo's nog ruime financiële steun uit binnen- en buitenland. Maar die geldstroom is nu opgedroogd. Veel organisaties dreigen te verdwijnen, zegt Cándido Grzybowski, directeur-generaal van het Braziliaans Instituut voor Sociale en Economische Analyse (Ibase).

Een van de fundamentele oorzaken, merken koepelorganisaties van Latijns-Amerikaanse ngo's op, is dat veel buitenlandse hulpagentschappen, vooral de Europese, de laatste jaren prioriteit geven aan Afrika. Ten onrechte, vindt Martín Pascual, voorzitter van de Chileense verenging van ngo's (Acción), die tegelijk het overlegorgaan van Latijns-Amerikaanse ngo's vertegenwoordigt. "Het belangrijkste probleem van Latijns-Amerika is misschien niet de armoede maar wel de ongelijkheid."

Een van de zwaarst getroffen landen is Mexico, dat naar schatting 30.000 ngo's telt, de meeste van religieuze aard. Een groot aantal daarvan kampt met financiële problemen als gevolg van de economische crisis, zegt Lorena Cortés, onderzoekscoördinator van het Mexicaanse Centrum voor Filantropie. Door de nauwe economische banden met de VS kreeg Mexico het meer dan andere Latijns-Amerikaanse landen hard te verduren door de crisis. Dat merken ook de ngo's, zegt Cortés.

In Colombia spelen ook politieke argumenten, zegt Lilia Solano, directeur van Proyecto Justicia y Vida. Mensenrechtenorganisaties en sociale bewegingen zien de meeste donoren wegtrekken omdat die een neutralere agenda verkiezen.

Brazilië

De economische en democratische opgang van Brazilië heeft niet geleid tot de creatie van overheidsmechanismen om ngo's te financieren. Buitenlandse hulp werd daardoor steeds crucialer. Gedeeltelijke gegevens over Brazilië wijzen wel op een stijging van internationale hulp van 2007 tot 2009 maar een daling van 50 procent in de som die voor 2010 is beloofd.

Een onderzoek door Diálogo, Derechos y Democracia (D3) en het Instituto Fonte bij 41 donoren uit Europa en de VS wees uit dat één donor zijn hulp aan Brazilië al heeft stopgezet en dat zes andere dat van plan zijn in 2015. Uit het onderzoek bleek ook dat buitenlandse hulp zich op steeds meer op grotere ngo's richt.

De crisis in de sector verergert nog door de afwaardering van de nationale munteenheden in Latijns-Amerika. Vooral Brazilië lijdt daar onder: de laatste tien jaar verloor de Braziliaanse real 30 procent ten opzichte van de dollar.

Ngo-vertegenwoordigers in verschillende landen pleiten onder meer voor een regulering die de organisaties meer zekerheid biedt en fiscale stimuli die het voor burgers interessant maakt om giften te doen aan ngo's.

bron : De Wereld Morgen

 

11:19 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-09-10

VN beleid Inheemse Volken 'werkt niet'

Verdreven van hun land, verboden hun taal te gebruiken, gestraft worden als terroristen. Inheemse volken klagen dat hun rechten worden geschonden en dat hun culturen verloren gaan. Drie jaar geleden hebben

de Verenigde Naties de Verklaring van de Rechten van de Inheemse Volkeren aangenomen. Sindsdien is er nog steeds weinig gebeurd om de situatie te verbeteren, zeggen de volken.

 

'Niet als we de Papua-dans uitvoeren, maar wel als we onze eigen taal spreken. Dan worden we opgepakt,' zegt een jongeman uit West-Papua, tegenwoordig Indonesisch gebied.

 

'Mijn eigen taal kan ik niet spreken,' aldus de Oeigoer Gerrit-Jan Rosie. 'Op de scholen, van de basisschool tot de universiteit, moeten we allemaal Chinees spreken. Dat is echt zwaar voor ons.'

 

'Onze grond is allemaal afgepakt. Multinationals bouwen daar bedrijven of er worden wegen op aangelegd. Het is een hele lastige kwestie om te bewijzen dat het jouw grond is, omdat er niets op papier is vastgelegd. Terwijl je er al eeuwen hebt gewoond,' vertelt Mapuche-indiaan Maria Railaf Zuñiga uit Chili. Alledrie zijn ze aanwezig bij een protestmanifestatie in Den Haag.

 

Petitie

 

Op de hele wereld, verspreid over alle continenten, zijn er zo'n 370 miljoen mensen die tot de inheemse volken behoren. Al die volken bij elkaar spreken ergens tussen de 4.000 en 7.000 talen.

 

Vertegenwoordigers van een aantal van deze volken boden de Tweede Kamer maandag een petitie aan. Ze willen dat Nederland zich inspant om 'de VN-verklaring over de Rechten van Inheemse Volken te implementeren in het Nederlands beleid'. Om hun protest kracht bij te zetten, voeren twee groepen Molukkers een Tjakalele uit, een inheemse krijgsdans.

 

'Door de geschiedenis zijn indianen en eskimo's -die we zo niet meer noemen- heel bekend geworden, maar er zijn ook volken die niet zo bekend zijn. Wat hen overkomt, komt niet in het nieuws,' vertelt Josee van der Velde van het Nederlands Centrum voor Inheemse Volken NCIV, dat de manifestatie manifestatie in Den Haag mede organiseerde.

 

Een probleem bij inheemse volken is onder andere dat zij vanuit hun cultuur niet gewend zijn zich grond toe te eigenen. Zij vinden dat het land voor iedereen is. Als iemand hout willen kappen of soja wil

verbouwen op het land waar zo'n volk al honderden jaren woont, is het vrij makkelijk die mensen weg te sturen en hun leefgebied te ontnemen of te veranderen, zegt Josee van de Velde.

 

Naam veranderen

 

Inheemse volken hebben nog meer problemen: ze mogen vaak hun taal niet meer spreken, laat staan onderwijs krijgen in hun taal; ze worden gediscrimineerd op hun afkomst en worden vaak gedwongen hun naam te veranderen. Het wordt ze soms onmogelijk gemaakt voor hun levensonderhoud te zorgen, omdat het gebied waar ze wonen ingrijpend wordt aangetast of omdat ze moeten verhuizen.

 

Op 13 september 2007 namen de Verenigde Naties een speciale verklaring aan, om de rechten van de inheemse volken te waarborgen. De NCIV constateert dat er vervolgens nog weinig is gebeurd. 'Geld gaat vaak voor, als het aankomt op belangen. Als je bossen kapt waar koeien kunnen grazen, kun je op korte termijn vaak meer verdienen. In eerste instantie levert dat meer geld op dan mensen daar te laten leven met hun eigen ideeën en tradities,' Josee van der Velde.

 

Internationale druk

 

De verschillende organisaties van inheemse volken in Nederland vragen opnieuw aandacht voor hun positie. De regering zou meer druk moeten uitoefenen op andere landen om de rechten van inheemse volken te respecteren en te verbeteren.

 

De man uit West-Papua woont al lang in Nederland. Hij maakt zich grote zorgen over de Papua's die nog in hun eigen gebied wonen. 'We zullen altijd gediscrimineerd worden, omdat we onze taal niet mogen spreken. Langzamerhand sterft onze taal uit. En dat is zeer belangrijk, want onze cultuur is het enige dat we hebben.'

 

Bron : Mapuche Foundation | FOLIL

10:18 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Van Rompuy reageert op videoboodschap Millenniumdoelstellingen

11.11.11 presenteerde woensdag de videoboodschap over de Millenniumdoelstellingen aan EU-president Herman Van Rompuy. De organisatie hoopt dat de EU, als grootste ontwikkelingsdonor, volgende week tijdens de Algemene Vergadering van de VN in New York werk maakt van haar belofte om de armoede effectief te bestrijden.

Herman Van Rompuy bekijkt de videoboodschap over de Millenniumdoelstellingen

“De 15.000 mensen op de videoboodschap tonen aan dat er een groot draagvlak is in België voor ontwikkelingssamenwerking en dat de mensen willen dat er echt iets gebeurt aan het probleem van de armoede in de wereld”, zegt Bogdan Vanden Berghe, algemeen secretaris van 11.11.11, de koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging.

Hij verwijst naar de troeven van Herman Van Rompuy als president van Europa om de acht Millenniumeisen extra kracht bij te zetten tijdens de Algemene Vergadering van de VN in New York.

“Europa is met haar 49 miljard euro ontwikkelingssteun de grootste donor ter wereld. Dit geeft Europa heel veel moreel gezag en het recht om te eisen dat de beloftes worden waargemaakt”, aldus Vanden Berghe.

Bij de introductie van de videoboodschap, die zaterdag tijdens de Wachtnacht in Gent werd opgenomen, legt Vanden Berghe de nadruk op drie belangrijke doelstellingen.

Eerst en vooral, zegt hij, is er nood aan extra middelen. Hoewel Europa de grootste donor is, staat de EU nog altijd achter op haar belofte om de armoede in de wereld te halveren tegen 2015.

Ook zijn dringend actiemaatregelen nodig om de klimaatverandering tegen te gaan. “De Verenigde Naties hebben een rapport uitgebracht waaruit blijkt dat de Millenniumdoelstellingen niet zullen worden gehaald, tenzij er ook iets fundamenteels gebeurt aan de klimaatproblematiek. We hopen dat ook op dat vlak een aantal knopen worden doorgehakt”, aldus Vanden Berghe.

België kan volgens de algemeen secretaris van 11.11.11 ook een specifieke rol spelen in het verhaal van de Tobintaks. Dit is een belasting op financiële transacties die extra middelen voor ontwikkeling kan opbrengen en die ook regulerend kan werken op de markt.

"De gevolgen van de economische crisis in het Zuiden zijn tragisch. Mensen worden daar nog veel meer getroffen door de financiële crisis dan bij ons, terwijl ze eigenlijk niet veel verantwoordelijkheid dragen voor het uitbreken ervan”, aldus nog Vanden Berghe.

Van Rompuy verklaarde dat de Europese Raad van juni nogmaals heeft bevestigd dat ze, ondanks de opgelopen vertraging, de VN-Millenniumdoelstellingen wil bereiken. Zo stelt hij dat de 27 EU-lidstaten hun middelen hebben verdubbeld tussen 2000 en 2009.

Wat België betreft, heeft de regering vorig jaar in haar begroting uitdrukkelijk gesteld dat ze 0,7 procent van het bruto nationaal product (BNP) uittrekt voor ontwikkelingssamenwerking. “Die doelstelling zal dit jaar worden gehaald”, aldus Van Rompuy.

De president van Europa vermeldt eveneens de positieve resultaten die Europa heeft geboekt. Zo zegt hij dat hoewel het probleem groot blijft, er zowel inzake kindersterfte en de bestrijding van aids, vooruitgang is geboekt.

"Ook inzake de armoedebestrijding waren we op de goede weg, tot de financiële crisis ons overviel in 2008. Als Europese Raad doen we reeds veel, maar we nemen ons voor om nog meer te doen.”

Van Rompuy erkent dat 2015 niet ver meer af is, maar zegt dat het verdubbelen van de middelen in het voorbije decennium een bewijs is dat de EU haar taak ernstig neemt.

Van Rompuy verzekert dat het besteden van 0,7 procent van het BNP een concreet engagement is waarmee Europa volgende week naar New York zal gaan. 
Bron : De Wereld Morgen

 

10:17 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Inheemse gemeenschap in Brazilië belegerd door gewapende bende
Inheemse gemeenschap in Brazilië belegerd door gewapende bende

 

 

Een omvangrijke groep Guarani Indianen worden in Brazilië gevangen gehouden door gewapende huurlingen in dienst van veeboeren. De gewapende bende heeft de inheemse gemeenschap Ypo’i omsingeld en de aanvoer van voedsel, water en gezondheidszorg afgesneden.

De gewapende mannen begonnen de Guarani te bedreigen toen ze een maand geleden naar hun voorouderlijk land terugkeerden. Dit land wordt bezet en geëxploiteerd door de Triunfo veeboerderij.

De Guarani hebben de politie dringend verzocht hen te helpen en hebben spoedeisende medische zorg nodig. Volgens berichten heeft een team gezondheidswerkers van het federale ministerie van gezondheid geweigerd de belegerde gemeenschap binnen te gaan, naar eigen zeggen wegens ‘veiligheidsproblemen’.  

De enige overheidsfunctionarissen die wel toestemming kregen van de gewapende bende om voedselpakketten naar binnen te brengen, waren medewerkers van
FUNAI
, het Braziliaanse overheidsorgaan voor inheemse zaken.


Survival International
heeft een brief geschreven aan de Braziliaanse overheid waarin wij onmiddellijke actie van de politie eisen om de belegering op te heffen.

De Guarani van de Ypo’i gemeenschap maakten in oktober 2009 een eerdere poging om hun land terug te nemen. Ze werden aangevallen en beschoten. Het lichaam van een van de leden van de gemeenschap, Genivaldo Verá,
werd later dood en ernstig toegetakeld aangetroffen in een rivier vlak bij zijn voorouderlijk land 

10:16 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Ecotoeristisch bedrijf negeert Bosjesmannen maar ontvangt desondanks milieuprijs

Het omstreden Botswaanse toeristenbedrijf Wilderness Safaris heeft een prestigieuze milieuprijs gewonnen, ook al heeft het onlangs een luxe hotel met zwembad gevestigd op het land van de Bosjesmannen. De Bosjesmannen zelf lijden aan chronisch watertekort.

In 2009 opende Wilderness Safaris het Kalahari Plains Camp binnen de grenzen van het Centraal Kalahari Natuurreservaat, het voorouderlijk grondgebied van de Bosjesmannen. Dit gebeurde zonder enige vorm van consultatie met de Bosjesmannen. Het hotel is geaccommodeerd met een bar en een zwembad, exclusief voor de toeristen, terwijl de Bosjesmannen in het reservaat
de toegang wordt ontzegd tot de enige bruikbare drinkwaterput
.

Wilderness Safaris verweert zich tegen de beschuldigingen van Survival met de stelling dat ze de Bosjesmannen in het reservaat niet kan voorzien van water ‘omdat ze geen openbaar nutsbedrijf is en omdat haar bedrijfsmodel niet voldoet om deze taak op een verantwoorde wijze uit te voeren’. Het bedrijf heeft onlangs echter op een concessieterrein in Zimbabwe windmolens geplaatst om water op te pompen voor het wild. Hierbij werd opgemerkt: "We zien met groot genoegen hoe ze hun dorst lessen met het vers opgepompte water."

De regering van Botswana heeft de Bosjesmannen vanaf 2002, toen zij hen uit het reservaat verwijderde en de enige waterput verzegelde, de toegang ontzegd tot drinkwater. Mede dank zij de steun van Survival wonnen de Bosjesmannen
een geding bij het Hooggerechtshof die aan hen het recht toekende om in het reservaat te leven. De regering geeft hen echter geen toestemming om de waterput opnieuw in gebruik te nemen
. Hierdoor zijn de Bosjesmannen gedwongen om hun drinkwater te betrekken buiten het reservaat. De tochten die ze hiervoor moeten maken zijn lang en bijzonder zwaar.

Zowel de neef van de Botswaanse president als zijn persoonlijke advocaat zitten in de bestuursraad van Wilderness Safaris.

Wilderness Safaris won de World Savers ‘
gezondheidsprijs
’ en zal in oktober een eervolle vermelding krijgen tijdens het 'Condé Nast Traveler World Savers Congress' in Singapore.

De directeur van
Survival International
, Stephen Corry, zei: "Het moet niet langer mogelijk zijn voor toeristenbedrijven om de rechten opzij te schuiven van de inheemse volksstammen op wier land zij hun hotels en ‘lodges’ plaatsen. Het is niet voldoende om te zeggen dat dit een overheidsaangelegenheid is en dat het bedrijf er niets mee te maken heeft. Dat zijn argumenten die al tientallen jaren gebruikt worden om de onteigening van inheemse volksstammen mogelijk te maken. Zolang men de Bosjesmannen probeert te verdrijven is er in het reservaat van de Bosjesmannen in Botswana geen plaats voor toerisme."
bron : Survival International

 

10:15 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Chili politici en artiesten voegen zich bij de hongerstaking van de Mapuches

Talrijke politieke leiders en groeperingen in Chili die solidair zijn met de zaak van de Mapuches en een einde aan het politiegeweld en de toepassing van de antiterrorismewet eisen, zijn in hongerstaking gegaan.

Op deze manier willen zij hun steun betuigen aan de politieke Mapuche gevangenen die in hongerstaking zijn. De schrijver Pedro Lemebel, de kandidaat voor de Nobel Prijs Nicanor Parra en de acteur Daniel Alcaíno, hebben zich aangesloten bij de hongerstaking die de politieke Mapuche gevangenen al sinds meer dan 65 dagen voeren.

 

Een paar dagen nadat hij 96 jaar is geworden, verbrak de broer van Violeta Parra zijn stilzwijgen van de laatste maanden en kondigde aan dat hij zich zal voegen bij de hongerstaking van de Mapuches, pleitend

voor de demilitarisatie van het Mapuche gebied en voor het niet toepassen van de antiterrorismewet. Deze nieuwe steunbetuiging voor de Mapuche zaak voegt zich bij de drie parlementsleden die vorige week ook

in hongerstaking zijn gegaan. Tegelijkertijd zijn er op verschillende plekken in de wereld protest demonstraties bij Chileense ambassades.

 

In Santiago is Monseñor Ezzati, van de katholieke kerk, door de regering benaderd om op te treden als mediator tussen de regering en de 34 Mapuche gevangenen die in hongerstaking zijn.

 

bron:www.noticias.nl

Mapuche mailinglist

 

10:14 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-09-10

Bosjesmannen gaan in beroep tegen 'waterrechtenvonnis'

De Bosjesmannen in Botswana hebben beroep aangetekend tegen het recente vonnis van het Hooggerechtshof dat hen de toegang ontzegt tot een waterbron op hun voorouderlijk grondgebied in het Centraal Kalahari Natuurreservaat.

De aanvraag van de Bosjesmannen voor een vergunning om de waterput op hun land weer in gebruik te nemen,
werd in juli door rechter Walia afgewezen
. Met dit vonnis toonde hij begrip voor het regeringsstandpunt dat ‘[de Bosjesmannen] al het ongemak dat ze moeten ondergaan te wijten hebben aan hun eigen besluit om zich te vestigen op een afgelegen locatie’.

De rechterlijke uitspraak kwam een week nadat de Verenigde Naties het recht op water hadden aangemerkt als een fundamenteel mensenrecht. Ook de Afrikaanse Commissie voor de rechten van Mensen en Volkeren, het belangrijkste mensenrechtenorgaan in Afrika, veroordeelde het vonnis omdat hierin ‘het recht op leven’, zoals dat is vervat in het Afrikaanse Handvest, wordt miskend.

In 2002 werden de Bosjesmannen door de Botswaanse regering uit hun land gezet.
Het Hooggerechtshof verklaarde daarop dat dit een illegale actie betrof
die in strijd was met de grondwet. Ondanks dit vonnis bleef de regering, door hen de toegang tot een waterbron te ontzeggen, volharden in haar poging om te voorkomen dat de Bosjesmannen naar huis konden terugkeren. Omdat ze geen bron hebben moeten ze uiterst moeizame tochten ondernemen voor de aanvoer van water van buiten het reservaat.

De Bosjesmannen hebben juridische procedures aangespannen
om toegang te krijgen tot de waterput
die in 2002 door de regering werd verzegeld en voorzien van een overkapping. Ze hebben zelfs aangeboden om zelf de kosten voor het beheer van de put te dragen, maar de regering houdt vol dat zij hiervoor een vergunning nodig hebben en weigert deze te verlenen.         
                        
Ondertussen heeft de overheid nieuwe waterputten aangeboord voor het wild in het reservaat en heeft ze toestemming gegeven aan de reisorganisatie
Wilderness Safaris om een luxe safarihotel met zwembad te exploiteren op het land van de Bosjesmannen. Binnenkort geeft ze het groene licht voor de exploitatie van een diamantmijn
op het grondgebied van een van de Bosjesmannen-gemeenschappen.       

Jumanda Gakelebone, de woordvoerder van de Bosjesmannen, uitte de volgende hartenkreet: "Zoals alle mensen kunnen we niet overleven zonder water. De hele wereld kan zien dat wij Bosjesmannen niet anders kunnen doen dan ons te beroepen op onze fundamentele mensenrechten”.

bron : survival international


 

09:59 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

30-08-10

Brussel Betogers eisen vrijlating Indianen voor Chileense ambassade

Een veertigtal mensen heeft vandaag aan het eind van de middag voor de ambassade van Chili in Brussel betoogd. Ze eisten de onmiddellijke vrijlating van 31 Mapuche-indianen die sinds 12 juli in hongerstaking

zijn. De indianen menen dat hen onrecht werd aangedaan in hun strijd voor emancipatie in Chili.

 

Twee jaar voorarrest

 

De hongerstakers zitten in verschillende gevangenissen in Chili. Hun toestand is naar verluidt zorgwekkend op de 46ste dag van hun hongerstaking. De Mapuche eisen de opheffing van een antiterreurwet die onder de dictatuur van Augusto Pinochet tot stand kwam en die het

voorarrest van zes maanden tot twee jaar verlengde. De wet krijgt regelmatig kritiek van de Verenigde Naties.

 

Folterpraktijken

 

De gevangenen vragen ook dat een beklaagde niet langer twee keer voor hetzelfde feit berecht kan worden door een burgerlijke en militaire rechtbank. Ze eisen voorts een demilitarisering van de Mapuche-gebieden en de toepassing van hun politieke en terroritoriale rechten. Ook stellen ze de folterpraktijken in de Chileense gevangenissen aan de kaak.

 

Volgens Coordination d'Organisations Populaires, de organisator van de manifestatie, bezat elke Mapuche-familie gemiddeld 9,2 hectare grond in 1960. Naarmate de bosbedrijven en waterkrachtcentrales met de zegen van de opeenvolgende regeringen oprukten, "daalde deze oppervlakte tot 3 hectare, waardoor de armoede en de emigratie toenamen." (belga/ep)27/08/10 21u00

bron : Mapuche mailinglist

17:09 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-08-10

Indiase volksstam behaalt 'verbluffende' overwinning op mijnbouwreus

Een inheemse volksstam in India heeft een verbluffende overwinning behaald op een van 's werelds grootste mijnbouwbedrijven. De Indiase minister van milieu, Jairam Ramesh, heeft het uitzonderlijke besluit genomen om het omstreden plan van Vedanta Resources voor de exploitatie van een bauxietmijn op de heilige heuvels van de Dongria Kondh te blokkeren.

De heer Ramesh verklaarde dat Vedanta blijk had gegeven van een 'schokkend' en 'schaamteloos' gebrek aan respect voor de inheemse bevolking. De minister zette ook vraagtekens bij de rechtsgeldigheid van de enorme raffinaderij die Vedanta al heeft gebouwd aan de voet van de heuvels.

Dit nieuws is een verpletterende nederlaag voor de Indiase miljardair
Anil Agarwal
die Vedanta heeft opgericht en het meerderheidsaandeel van dit bedrijf bezit.
 
Het project is in de afgelopen jaren het onderwerp geworden van uitzonderlijk zware kritiek. Het Nederlandse pensioenfonds PGGM heeft onlangs haar aandelen in het bedrijf ter waarde van 13 miljoen euro verkocht met de mededeling dat Vedanta onvoldoende vorderingen
had gemaakt op het gebied van de mensenrechten. Maar ook de regeringen van Noorwegen en Groot Brittannië, de Anglicaanse Kerk, mensenrechtenorganisaties als Survival International en zelfs de verzekeringsreus Aviva (moederbedrijf van Delta Lloyd) hebben kritiek geleverd op het bedrijf en haar dubieuze bedrijfsethiek.
 
Survival International heeft een vooraanstaande rol gespeeld in
de campagne die al enkele jaren wereldwijd tegen de mijn wordt gevoerd. Bekende persoonlijkheden als Michael Palin en Joanna Lumley hebben op verzoek van Survival hun steun betuigd aan de Dongria Kondh; medestanders en sympathisanten hebben meer dan 10.000 protestbrieven  gestuurd naar de Indiase regering en meer dan 600.000 mensen hebben gekeken naar de film 'Mine – Story of a Sacred Mountain'
van Survival. Zelfs James Cameron, de regiseur van de speelfim 'Avatar' besteedde aandacht aan de kritieke situatie waarin deze volksstam was terechtkomen zodat zij in sommige media wel wordt aangeduid als "de echte Avatar stam".

In dit conflict heeft de volksstam, die 8000 zielen telt waarvan de meerderheid kan lezen noch schrijven, het opgenomen tegen de macht van een bedrijf die het afgelopen jaar een winst maakte van 8 miljard dollar en tegen diens oprichter, die zelf 6 miljard dollar bezit. De Dongria Kondh hebben talloze protesten georganiseerd en in de steeds gewelddadiger sfeer
werden twee van haar leiders onlangs ontvoerd
en voor hun vrijlating ernstig mishandeld.

Onlangs werd door een onderzoekscommissie van milieuminister Ramesh aanbevolen dat
de mijn wordt tegengehouden
, met als argument dat Vedanta onrechtmatig en met "totale minachting voor de wet" had gehandeld.

Dr. Jo Woodman, die campagne voert voor
Survival International
en de sfeer van intimidatie die heerst in de heuvels van de Dongria aan den lijve heeft ondervonden, verklaarde vandaag: "Dit is een overwinning die niemand voor mogelijk hield. De campagne van de Dongria werd een lakmoesproef voor het verzet van een kleine in de marge gedrukte stam tegen een enorme multinational die gesteund wordt door een leger van lobbyisten en reclamebedrijven en een bereidwillige overheid. Het is ongelofelijk dat de moed en de standvastigheid van de Dongria, met de steun van veel mensen in India en van talloze medestanders van Survival in alle delen van de wereld, hebben gezegevierd."

De directeur van Survival, Stephen Corry, verklaarde vandaag: "De tijd dat mijnbedrijven straffeloos iedereen die ze op hun pad tegenkwamen konden vernietigen loopt gelukkig op zijn eind, hoewel het opmerkelijk is dat Vedanta tot het eind bleef vechten voor haar plannen en bij herhaling alles ontkende wat de Dongria vertelden. Het publiek dat zich hierbij betrokken voelt moet waakzaam blijven ten aanzien van deze zogenaamde ontwikkelingsprojecten – het kan bedrijven eenvoudigweg niet worden toevertrouwd dat ze zich vrijwillig houden aan de maatstaven die gelden voor mensenrechten. Dit geldt in het bijzonder voor hun omgang met volksstammen waarvan de leden geen idee hebben tegen wie ze het moeten opnemen".
Survival International (NL)
 

17:25 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

CATAPA bezorgd over toenemend geweld in Guatemala

Guatemalteekse regering verantwoordelijk voor toename van geweld tegen lokale bevolking

CATAPA vraagt met hoogste aandrang om over te gaan tot de schorsing van Marlin-mijn en het toepassen van andere ‘bewarende maatregelen’ die de Interamerikaanse Commissie voor Mensenrechten heeft gevraagd aan de Guatemalteekse regering.

Op 20 mei riep de Interamerikaanse Commissie voor Mensenrechten de Guatemalteekse regering op om de Marlin-goudmijn in San Miguel Ixtahuacán, in het westelijke departement San Marcos, te schorsen, om verdere milieu– en gezondheidsproblemen te voorkomen. Ze vroeg deze en andere ‘bewarende maatregelen’ te treffen zolang het onderzoek naar de klacht van 18 lokale gemeenschappen loopt. De Commissie gaf de Guatemalteekse regering 20 dagen om op deze oproep te reageren. Na lang aarzelen besliste de regering te voldoen aan de aanbevelingen, maar ze ondernam tot op heden geen concrete stappen om de maatregelen ook daadwerkelijk uit te voeren.

De Inter-Amerikaanse Commissie verwachtte dat haar beslissing om de mijn te schorsen tot meer onveiligheid zou zorgen. Daarom vroeg ze naast de schorsing ook maatregelen ter bescherming van de inwoners. De Guatemalteekse regering heeft ook hier nagelaten om actie te ondernemen, met ernstige mensenrechtenschendingen tot gevolg.

Op 7 juli 2010 werd Theodora Antonia Hernandez Cinto om 7 uur ’s ochtends voor haar deur in San Miguel Ixtahuacán neergeschoten. Twee onbekende mannen klopten bij haar aan om een kop koffie. Toen Doña Teodora hen een kopje bracht, kreeg ze een geweerschot ter hoogte van haar rechteroog.

Het bleef daar echter niet bij: in de nacht van 14 juli, werd een andere lokale leider, bekend om zijn protest tegen de mijnbouw, het slachtoffer van een gewapende aanval in het dorp Siete Platos, San Miguel Ixtahuacán. Om veiligheidsredenen kunnen we hier niet de naam van het slachtoffer vermelden. Ook hier slaagden de aanvallers er gelukkig niet in het slachtoffer te doden.

Het toenemende geweld is de directe verantwoordelijkheid van de Guatemalteekse regering, die de waarschuwingen van de Interamerikaanse Commissie voor Mensenrechten naast zich neerlegde, en niets ondernam om de lokale bevolking te beschermen wetende dat in de regio intimidaties en onveiligheid schering en inslag zijn.

CATAPA vraagt de Guatemalteekse regering tot de onmiddellijke schorsing van de activiteiten van de Marlin-mijn. Er zijn immers sterke aanwijzingen dat deze zowel de huisvesting, het milieu en de gezondheid van de lokale bevolking rondom de mijn in gevaar brengt, naast de conflicten die het nog doet toenemen in de regio. De regering moet adequate en effectieve maatregelen ter bescherming van de lokale bevolking nemen. Ten slotte, eist CATAPA een grondig onderzoek en de volledige opheldering van de bedreigingen en aanslagen gepleegd tegenover Theodora Antonia Hernandez Cinto en andere lokale leiders uit San Miguel Ixtahuacán.

CATAPA vraagt internationale mensenrechtenorganisaties de recente aanslagen en bedreigingen aan het adres van lokale bewoners te veroordelen, waakzaam te zijn omtrent de gebeurtenissen in San Marcos en mogelijke toekomstige schendingen van de mensenrechten.

Aan internationale instanties en regeringen vraagt CATAPA om hun invloed te gebruiken zodat de Guatemalteekse regering haar verplichtingen op vlak van mensenrechten en internationaal recht nakomt.

 

Bron : CATAPA vzw

 

 

 

 

17:24 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Brazilië werkt aan "perfecte" volkstelling

Eind dit jaar willen de VS, Rusland, China en nog 65 andere landen klaar zijn met hun volkstelling, een oefening die traditioneel om de tien jaar gebeurt. Brazilië begon op 1 augustus aan een volledig digitale telling, een primeur.

Brazilië is het enige grote land dat helemaal geen papieren enquêteformulieren gebruikt. Volgens het VN-bevolkingsfonds (UNFPA) kozen verder ook Oman, Kaapverdië, Uruguay en Colombia voor een papierloze telling.

Niet gehinderd door valse bescheidenheid maken de Brazilianen maken zich sterk dat hun telling "de meest accurate, omvattende en technologisch geavanceerde oefening wordt sinds de eerste telling in Brazilië in 1872 en waarschijnlijk ook van de wereldgeschiedenis."

GPS

Volgens de laatste cijfers telt Brazilië ruim 194 miljoen mensen, verspreid over een oppervlakte van 8,5 miljoen vierkante kilometer, of 278 keer België. De overheid stuurt dan ook 240.000 tellers op pad om alle inwoners van de 5565 dorpen in het land te bezoeken. Ze hebben bijna allemaal PDA's bij zich, zakcomputertjes waarin ze alle antwoorden ingeven. Er worden ook notebooks en laptops ingezet die met GPS zijn uitgerust. De resultaten worden digitaal doorgestuurd naar zowat zevenduizend centra over heel het land waar alle gegevens verzameld worden.

De Brazilianen die dat willen, kunnen de vragenlijst ook zelf invullen via het internet. Maar dat kan maar na het bezoek van een teller die een code meebrengt die persoonlijke toegang biedt tot de beveiligde website.

De vragenlijst bevat ook enkele minder traditionele vragen. De Braziliaanse overheid wil onder meer ook weten wie een gsm heeft, hoeveel inwoners het internet gebruiken en wie er met iemand van hetzelfde geslacht getrouwd is. Wie weigert te antwoorden, kan veroordeeld worden tot een boete van tien keer het Braziliaanse minimumloon.

Duur

De vier maanden durende onderneming is op 712 miljoen euro begroot. Voorlopige resultaten zouden al op 27 november beschikbaar zijn, de definitieve cijfers worden volgend jaar gepubliceerd.

De VN bieden armere landen technische ondersteuning om hun volkstellingen tot een goed einde te brengen. Landen als Afghanistan, Cambodja, Noord-Korea Vietnam, Soedan, Palestina en Irak zijn ingegaan op dat aanbod. De Brazilianen, die eigen software hebben ontwikkeld voor de telling, helpen de Portugeestalige landen Angola, Kaapverdië en Sao Tome en Principe.

Bij de volkstellingen van dit jaar wordt bijna de helft van de 6,7 miljard mensen op aarde onderzocht. In Nederland en België zijn volkstellingen afgeschaft omdat ze privacyproblemen met zich meebrengen. Door middel van statistisch onderzoek op steekproeven weten de twee landen toch bijna even veel over hun inwoners.

IPS(PD)

 

 

 

 

17:22 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Filippijnse vissers protesteren tegen Belgische “ontwikkelingshulp

Vorige woensdag werd in het Filippijnse parlement een resolutie ingediend om een onderzoek te openen naar een contract waarbij twee Belgische bedrijven betrokken zijn: Baggerwerken Decloedt & Zn en Fortis Bank NV. Het gaat om een baggerproject in Laguna Lake, een gigantisch meer van 94.000 hectaren in de buurt van de Filippijnse hoofdstad Manilla.

Verdacht contract

Om de baggerwerken te betalen sloot de Filippijnse overheid een lening van 272 miljoen euro af bij Fortis, met een Belgische overheidsgarantie via de Delcrederedienst. De lening was één van de laatste contracten die werden afgesloten door de regering van Gloria Macapagal-Arroyo, die geen al te beste reputatie heeft op het vlak van corruptie. De nieuwe president, Ninoy Aquino, heeft beloofd dat alle verdachte contracten van de vorige regering door een 'waarheidscommissie' onderzocht zullen worden.

Wat het contract verdacht maakt is dat het direct aan Decloedt werd toegewezen, zonder dat er een openbare aanbesteding werd uitgeschreven. Dat wordt gerechtvaardigd door een uitzondering in de Filippijnse wetgeving die zegt dat openbare aanbestedingen niet nodig zijn als het gaat om contracten in het kader van officiële ontwikkelingssamenwerking. Hoewel de Filippijnen geen partnerland zijn voor de officiële Belgische ontwikkelingssamenwerking en er geen Belgisch overheidsgeld in het spel schijnt te zijn, is de garantie van de Delcrederedienst voor de Filippijnse overheid voldoende om het hele project als ontwikkelingssamenwerking te beschouwen.

Het is niet moeilijk te begrijpen waarom dit contract vragen oproept. Een Belgische bank financiert op deze manier rechtstreeks een Belgisch bedrijf om een project uit te voeren op de Filippijnen. Uiteindelijk is het natuurlijk de Filippijnse overheid die de rekening betaalt door de terugbetaling van de lening aan Fortis.

Ernstige gevolgen voor lokale bevolking en milieu

Het project lokt echter niet alleen protest uit omwille van mogelijke corruptie. Ook de gevolgen voor het milieu en de lokale bevolking staan ter discussie. De resolutie in het Filippijnse parlement werd ingediend door boerenleider en volksvertegenwoordiger Rafael “Ka Paeng” Mariano op aangeven van Pamalakaya, een organisatie van kleine vissers, die ook actief is in de Save Laguna Lake Movement.

De vissers van Pamalakaya waarschuwen al sinds vorig jaar tegen dit project omdat ze vrezen dat het geen rekening zal houden met de lokale vissers die hun inkomsten dreigen te verliezen. Erger nog, ze vrezen dat zo'n 400.000 armen die nu aan de oevers van het meer wonen zullen moeten verhuizen. Pamalakaya vermoedt dat de overheid met het project investeerders wil aantrekken voor toeristische uitbating. Het project voorziet immers ferrydiensten en ontwikkelingsprojecten op de oevers van het meer.

De lokale bevolking werd nooit geconsulteerd over de toekomst van het meer. Ook verschillende lokale gezagsdragers, waaronder de gouverneur van de provincie Rizal, spreken zich nu uit tegen het project.
Bron : Intal

 

17:21 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-08-10

Chileense ambassade in Brussel bezet ivm.Mapuche inhongerstaking

Politieke Mapuchegevangenen al maand in hongerstaking

Een twintigtal activisten heeft vanmiddag de Chileense ambassade in Brussel bezet. In meer dan twintig landen betuigen mensen vandaag hun steun aan de Mapuche, en meerbepaald aan de 32 politieke gevangenen die al een maand in hongerstaking zijn.

De Mapuches worden gevangen gehouden op grond van de antiterrorismewetgeving van ex-dictator Pinochet. Ze vinden dat zij het slachtoffer zijn van een onrechtvaardige vervolging op grond van een
politieke agenda.

De hongerstaking werd eerst gevoerd door 15 personen in drie verschillende gevangenissen: Temuco, Concepción en Valdivia, drie steden in het zuiden van Chili. Zij zijn ondertussen bijgestaan door andere
Mapuche-gevangenen uit de gevangenis van Angol, eveneens een stad in het zuiden van Chili. Sommigen zitten al meer dan anderhalf jaar in hechtenis.

Het ziet ernaar uit dat binnenkort zich?nog meer Mapuches aansluiten bij de hongerstaking. Zij hopen zo de aandacht voor hun situatie zowel nationaal als internationaal aan te scherpen.

De Mapuchegevangenen zijn vastbesloten om hun hongerstaking zo lang?mogelijk vol te houden, ondanks dat deze bemoeilijkt wordt door de strengste winter in jaren in de regio. Daarnaast klagen vele gevangenen
ook over psychologische druk vanwege de Chileense staat.

Zo worden vele gevangenen opgesloten in gevangenissen ver van hun familie. De verspreiding van de gevangenen over heel het nationale grondgebied zou deel uitmaken van een bredere tactiek om alle banden te verbreken tussen de Mapuchegemeenschappen en hun vertegenwoordigende
organisaties.

Verschillende drijfveren

De politieke gevangenen willen met de hongerstaking zowel de aandacht vestigen op als een einde maken aan verscheidene wantoestanden waarvan zij het slachtoffer zijn. “De directe aanleiding voor deze drastische en uiterste vastbeslotenheid om over te gaan tot deze hongerstaking ligt in de onrechtvaardige politieke en gerechtelijke vervolgingen, de psychologische en fysieke martelingen en de vernederende behandeling en omstandigheden in de gevangenissen”, aldus de hongerstakers in een gezamenlijk communiqué.

Maar de diepere drijfveren van hun hongerstaking gaan veel verder dan de situatie binnen de gevangenismuren. In hetzelfde communiqué stellen zij: “In het verlangen de Mapuche-beweging te vernietigen, hebben jullie (De Chileense staat, nvdr) de rechtvaardige strijd van onze gemeenschappen
gecriminaliseerd, ons gevangen gezet en wrede dictatoriale en fascistische wetten opgelegd.”

De politieke Mapuchegevangenen verklaarden enkel bereid te zijn te stoppen met hun hongerstaking wanneer op hun eisen zou worden ingegaan. En deze eisen zijn veelerlei.

Eerst en vooral is voor de Mapuchegevangenen een dubbel gerechtelijk proces van kracht. Het dubbele proces, enerzijds door het openbare ministerie en anderzijds door de militaire rechtbank, vormt in vele
gevallen een schending van de internationale rechtsverdragen. De hongerstakers eisen de onmiddellijke stopzetting van gerechtelijke vervolgingen binnen militaire rechtbanken in rechtszaken tegen het
Mapuchevolk.

Ook vragen zij het onmiddellijk stopzetten van de ‘Ley antiterrorista’, de antiterreurwet die afstamt uit het tijdperk van de dictatuur. Deze wet is sinds het einde van de dictatuur uitsluitend toegepast op de
Mapuchebevolking. Hierdoor kunnen zij veel langer in hechtenis worden gehouden zonder?enige vorm van proces. De Mapuchebevolking ziet deze wet als een instrument van repressie en discriminatie, en als middel tot criminalisering van hun sociale strijd.

Daarnaast eisen zij de vrijlating van alle politieke Mapuchegevangenen die nu worden vastgehouden, de demilitarisering van de gebieden van de Mapuchegemeenschappen en erkenning van hun politieke en territoriale rechten.

Nationale en internationale druk

“Met mijn hongerstaking wil ik de Chileense regering confronteren. Ik eis dat zij het probleem van de politieke Mapuchegevangenen op dezelfde manier benaderen als zij gedaan hebben tegenover de dissidente Cubaanse politieke gevangenen”, stelde Andrés Gutiérrez Coña, een 20-jarige hongerstaker.

Vanuit dezelfde gedachtengang begaf zich vorige week ook een Mapuchedelegatie richting de Spaanse ambassade in Santiago om een zelfde inspanning te eisen als hun inspanningen tegenover de Cubaanse politieke gevangenen. De Mapuchebevolking kan het immers niet vatten dat de Chileense staat haar bezorgdheid uitspreekt over de politieke gevangenen in Cuba, en over het verlenen van gratie aan schenders van de mensenrechten tijdens het dictatoriale tijdperk, terwijl zij de situatie van politieke Mapuchegevangenen in de doofpot stopt.

Ook klopte vorige week een kleine delegatie van Mapuches aan bij het Mechanisme van Experts over de Rechten van Inheemse Volkeren van de Verenigde Naties, in Genève. Zij legden daar de toepassing voor van de antiterrorismewet, het bestaan van folteringen van kinderen en vrouwen, het bestaan van tweevoudige processen en de moord op Mapuches in het kader van de strijd voor grondgebied als bewijzen van allerhande wantoestanden. Zij eisten dat deze wantoestanden onderzocht zouden
worden als inbreuk op de rechten gesteld binnen het Verdrag van de Inheemse Volkeren en binnen het Verdrag 169 over inheemse volkeren van de Internationale ArbeidsOrganisatie (IAO), beiden geratificeerd door de Chileense regering.

Op 21 juli kregen de politiek gevangenen in de gevangenis El Manzano, Concepcion, het bezoek van Alejandro Navarro, de senator voor deze zone. Kort daarna deed de senator een oproep aan het Chileense parlement om aandacht te verschaffen aan deze situatie, en hij waarschuwde de regering om deze feiten te kaderen en te handelen alvorens de effecten van de hongerstaking groter zouden worden.

“Dit is geen politieke beweging, maar wel een beweging die opkomt voor het behoud en de terugwinning van hun grondgebied, binnen een zaak die ik als legitiem beschouw. Deze strijd stelt een absoluut
antidemocratisch en onrechtvaardige procedure in vraag tegen de 106 politieke Mapuchegevangenen, waarvan er 36 veroordeeld werden met de antiterroristische wet”, aldus senator Navarro. Hij stelde voor een dialoog te organiseren tussen de regering en de Mapuchebevolking.

Zowel nationaal als internationaal lijken de hongerstakers met hun actie erin te slagen hun situatie in de schijnwerpers te zetten en zo hun regering onder druk te zetten. Toch heeft de Chileense overheid 15 dagen na het begin van de hongerstaking nog steeds niet?gereageerd op de eisen van de Mapuchegevangenen om een einde te maken aan?de wantoestanden waar de Mapuche-indianen het slachtoffer van zijn.

Bron : Mapuche mailinglist

09:09 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-08-10

VN-Resolutie ‘Recht op drinkbaar water’, een stap vooruit

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties keurde op 28 juli 2010 een resolutie goed die het recht op veilig en schoon water en op sanitaire voorzieningen als een mensenrecht erkent. Hoewel de resolutie niet bindend is, heeft ze toch een grote politieke betekenis. Het soms heftige debat over het recht op water woedt immers al meer dan 15 jaar binnen de internationale gemeenschap en voor het eerst stemde niemand tegen een ingediende resolutie om drinkwater en basissanitair als een mensenrecht te beschouwen.

Vandaag hebben nog steeds 900 miljoen mensen geen veilig drinkwater in hun nabijheid, en leven er 2,6 miljard mensen zonder fatsoenlijke sanitaire infrastructuur. Watergebonden ziektes zoals diarree kosten jaarlijks het leven aan meer dan 3 miljoen mensen, voor het grootste deel kinderen onder de 5 jaar. Die ziektes zorgen er ook voor dat kinderen niet naar school kunnen gaan.

De Millenniumdoelstelling (MDG) om het aantal mensen dat geen toegang heeft tot drinkbaar water tegen 2015 te halveren, zou gehaald kunnen worden. Wel blijven er grote regionale verschillen; zo is de situatie voor Sub-saharaan Afrika allesbehalve rooskleurig.
Voor de MDG met betrekking tot sanitaire voorzieningen ziet het er slechter uit. Deze MDG streeft eveneens naar een halvering van het aantal mensen zonder sanitaire basisvoorzieningen, maar zou aan het huidige tempo voor 1 miljard mensen gemist worden.

122 landen vóór
De VN-resolutie was ingediend door Bolivia, met Yemen als co-sponsor,  en kreeg de steun van 122 landen, waaronder China, Rusland, Egypte, Frankrijk, Spanje, Duitsland en België.  Er waren geen tegenstemmen.
41 landen, waaronder de Verenigde Staten, Canada, Turkije, Israël, Groot-Brittannië en Nederland, onthielden zich van de stemming.
Veel van de zich onthoudende landen argumenteren dat deze resolutie het voorbereidende werk binnen de VN-Mensenrechtenraad in Genève ondermijnt. Daar werkt de VN-experte Catarina de Albuquerque aan een rapport over water en sanitaire voorzieningen. Dit rapport wordt in 2011 verwacht en zal de basis moeten vormen om tot een bindende beslissing omtrent het recht op water te komen.
Ook wijzen verschillende landen er op dat de tekst van de resolutie te vaag is, dat de resolutie onvoldoende verantwoordelijkheid bij de nationale overheden legt en dat er (nog) geen internationale wetgeving bestaat die dit recht op water ondersteunt. 

Duitsland – binnen de EU samen met Spanje één van de grote voorvechters van het recht op water - steunde de resolutie maar had een krachtiger boodschap verwacht die de landen op hun verantwoordelijkheid wijst om de mensenrechten voor àl hun inwoners waar te maken. Duitsland riep de landen ook op om actief mee te werken aan de ontwikkelingen binnen de VN-Mensenrechtenraad.
België stemde eveneens vóór, maar betreurde zoals vele landen dat geen consensus kon worden bereikt, zodat men tot een stemming moest overgaan. Ook het feit dat de suggesties vanuit de Europese Unie niet waren opgenomen in de tekst werd betreurd. In maart 2010 erkenden de 27 lidstaten van de Europese Unie impliciet het recht op water.

Hoewel ze niet bindend is, betekent de aangenomen resolutie toch een krachtige aansporing voor de internationale gemeenschap. Ontwikkelde landen en internationale organisaties zouden (meer) financiële en technologische bijstand moeten verlenen aan de ontwikkelingslanden, zodat deze hun inspanningen kunnen verhogen om de toegang tot drinkbaar water en sanitaire basisvoorzieningen te verzekeren.

Bij het debat rond het recht op water spelen ook verborgen agenda’s een rol…  Zo zijn er enkele rijke landen die overwegen om hun watervoorraden als een basisgrondstof tegen betaling aan te bieden, wat binnen een context van water als mensenrecht natuurlijk vrij contradictoir is.  Andere landen vrezen dan weer de reacties van hun eigen bevolking die de overheden op hun plichten kan wijzen.
PROTOS pleit al sinds zijn ontstaan bij de Belgische overheden voor de erkenning van drinkwater als mensenrecht. Alhoewel iedereen in België over drinkwater beschikt, zou het niet misstaan om dit basisrecht in de grondwet op te nemen. België zou hiermee een goed voorbeeld zijn voor andere landen.

Bronnen: Protos
www.un.org/News/Press/docs/2010/ga10967.doc.htm

http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-10797988


17:03 Gepost door Martina Roels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |