23-04-10

Inheemse volken willen hoofdrol in strijd tegen klimaatwijziging

Op de top voor Moeder Aarde, die deze week in het Boliviaanse Cochabamba plaatsvindt, eisen de inheemse volken een hoofdrol op in de strijd tegen de klimaatwijziging. De duizenden deelnemers willen een ander geluid laten horen dan dat van de mislukte VN-klimaattop in Kopenhagen.

De top heet officieel de Wereldconferentie der Volkeren over Klimaatverandering en de Rechten van Moeder Aarde. De Boliviaanse president Evo Morales heeft duizenden inheemse leiders, vakbondsmensen en milieubeschermers uit alle delen van de wereld uitgenodigd. Ze willen de violen gelijk stemmen met het oog op de nieuwe VN-klimaatconferentie die eind dit jaar in Mexico plaatsvindt.

De organisaties van en voor inheemse volken zijn nadrukkelijk aanwezig. Ze komen onder meer uit Colombia. In dat land, een van de groene longen de wereld, is een groot deel van de biodiversiteit verloren gegaan als gevolg van een ongebreidelde exploitatie van de natuur, zegt Lyda Fernanda Forero van het Colombiaande ngo-netwerk Recalca (Colombiaans Netwerk van Actie tegen Vrije Handel).

Multinationals
Forero wijst vooral de multinationals met de vinger, die "bij hun nieuwe investeringen de natuurlijke bronnen vernietigen en bossen laten verdwijnen, wat tot de klimaatwijziging leidt." Dat proces werd nog versneld met het aantreden van de rechtse regering van Álvaro Uribe in 2002, zegt ze.

"President Uribe nodigt multinationals nadrukkelijk uit om de Orinoquia te veroveren", zegt ook Héctor Gañán, een van de leiders van Nationale Inheemse Organisatie van Colombia (ONIC). De Orinoquia is het uitgestrekte gebied rond de rivier Orinoco in Colombia en Venezuela. "In december 2003 bood de president 600.000 hectare van de Orinoquia aan, 350.000 hectare woud en 250.000 hectare savanne."

Een jaar later kondigde de Colombiaanse overheid de verkoop van 250.000 hectare aan. De operatie was aantrekkelijk want de kostprijs bedroeg 50 dollar per hectare, het belastingregime was gunstig en het gebruik van water was onbeperkt.  "Het is zeer onverantwoordelijk om een einde te maken aan meer dan 70.000 soorten fauna en flora en een enorme hoeveelheid waterbronnen, alleen maar om buitenlandse investeringen te garanderen", zegt Gañán.

Mijnen
Elders in Colombia doen zich gelijkaardige situaties voor. In de Macizo Colombiano, een belangrijke regio in de Andes, waar de rivieren Cauca en La Magdalena ontspringen, betekenen "de mijnconcessies een zware aanslag op het ecosysteem aangezien het om een strategische plaats gaat", zegt Andrés González van het VN-programma voor de aanpassing van de Macizo Colombiano aan de klimaatwijziging. "De situatie van de mijnen in Colombia, vooral in de Macizo, is een ramp."

De top voor Moeder Aarde vindt in Cochabamba plaats omdat de stad in 2000 het wereldnieuws haalde met een vierdaagse "wateroorlog" tegen de privatisering van de watervoorziening en de astronomische tariefstijgingen die daarmee gepaard gingen. (IPS/adb)

Bron : De Morgen

 

10:37 Gepost door Martina Roels in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-04-10

Start klimaattop in Cochabamba

In Cochabamba in Bolivia komen de deelnemers aan voor de 'wereldconferentie der volkeren over de klimaatverandering en de rechten van Moeder Aarde'. Die loopt van 20 tot 22 april en zoekt naar de geschikte maatregelen na de mislukte Klimaattop in Kopenhagen eind 2009. 

Heel wat Europeanen zullen er door het fel gestoorde luchtverkeer niet of maar heel moeilijk geraken. Plaats van afspraak is in elk geval de Boliviaanse stad Cochabamba, bekend van het protest in 2000 tegen het privatiseren van de watervoorziening.

Armsten meest getroffen

In zijn oproep voor deze wereldconferentie beklemtoont Evo Morales, president van Bolivia, "dat de klimaatverandering een ernstige bedreiging is." De recent opgelaaide mediadiscussie over de nauwgezetheid waarmee enkele leden van het VN-klimaatpanel tewerk zijn gegaan - voor alle duidelijkheid: ze moeten hun werk goed doen - dreigt die essentie uit beeld te duwen.

"Meest van al zullen de armsten worden getroffen. En de broeikasgassen die hun leefmilieu vernietigen, komen voor drie kwart uit de industrielanden. Om de mensenrechten te waarborgen, is het daarom meer dan ooit nodig ook de rechten van de aarde te erkennen."

De conferentie in Cochabamba zou maatregelen moeten opleveren om de klimaatverandering grondig aan te pakken. Ja, zelfs een Universele Verklaring van de Rechten van Moeder Aarde behoort tot de ambities.

Zeventien werkgroepen, even zo veel thema's

Er wordt in zeventien werkgroepen overlegd. Sommige hebben een heel breed thema zoals structurele oorzaken van klimaatverandering of de rechten van onze planeet. Andere concentreren zich op een meer specifieke invalshoek, bv. de gevaren van de emissiemarkt, landbouw of klimaatvluchtelingen.

Veel aandacht zal ook gaan naar de gevolgen voor inheemse volkeren, en naar de rol die zij kunnen spelen in de strijd tegen klimaatverandering.

Conferentie van Cancun

Goed om weten, de officiële opvolger van Kopenhagen zal de VN-klimaatconferentie zijn in het Mexicaanse Cancun van 29 november tot 10 december 2010.

(met dank aan Nele Mariën)

 

Externe links

De oproep van Evo Morales http://pwccc.wordpress.com/2010/01/08/oproep/  

"Klimaat- rapport blijft overeind"    
                                                          

 

17:39 Gepost door Martina Roels in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-04-10

Dringend verzoek aan Puma om investering terug te trekken uit controversieel safarihotel op land van Bosjesmannen

Survival International doet een beroep op sportgigant Puma om zijn investering terug te trekken uit het safarihotel van Wilderness Safaris, dat in Botswana op het land van de Bosjesmannen staat.

Vlak voordat Wilderness Safaris zich op 8 april liet registreren op de
aandelenbeurzen van Botswana en Johannesburg
kocht Puma onderhands een belang van 20% in dit bedrijf.

Wilderness Safaris
noemt zichzelf "een organisatie ten behoeve van natuurbehoud en een ecotoeristisch bedrijf die zich inzet voor verantwoordelijke vormen van toerisme...zodat ook in de toekomst het spectaculaire natuurlijke erfgoed van Afrika wordt beschermd en de opbrengsten van het toerisme gedeeld worden met de plaatselijke gemeenschappen."

Ondanks deze beloftes heeft Wilderness Safaris in 2009 het Kalahari Plains Camp geopend zonder de Gana Bosjesmannen te raadplegen, terwijl het safarihotel op hun land staat. Het bedrijf heeft de overeenkomst hierover met de regering van Botswana getekend; dezelfde regering die de Bosjesmannen de toegang ontzegt tot water op hun eigen land.

Puma laat zich erop voorstaan dat ze zich heeft verplicht tot maatschappelijk verantwoord ondernemen en zodoende “bijdraagt aan een betere wereld voor de toekomstige generaties.”

Ondanks de
uitspraak in 2006 van het Hooggerechtshof van Botswana, dat de grondwet de Bosjesmannen het recht geeft om in het Centrale Kalahari Natuurreservaat te wonen, heeft de regering hen de toegang tot de waterput verboden
waarvan ze afhankelijk zijn voor hun water; zonder deze put moeten ze 480 kilometer omlopen voor hun water. De Bosjesmannen hebben een geding aangespannen tegen de regering. Op 9 juni is de hoorzitting van het hof.

Recente rapporten van de VN en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken
veroordelen de regering voor de behandeling van de Bosjesmannen.

Terwijl de Bosjesmannen zwoegen zonder toegang tot water, iets wat door de Wilderness Safaris ‘het kostbaarste goed van de woestijn’ genoemd wordt, onthaalt het Kalahari Plains Camp de toeristen op een bar, een zwembad en een ‘Bushman walk’.

De directeur van
Survival International
, Stephen Corry, zei vandaag: “Het is behoorlijk weerzinwekkend om luxetoerisme te bevorderen op het land van de Bosjesmannen in het Centrale Kalahari Natuurreservaat, terwijl de Bosjesmannen zelf zo onmenselijk behandeld worden. Zolang de Bosjesmannen geen toegang tot hun eigen water hebben, zouden toeristen gewoon niet naar het reservaat moeten gaan en zouden investeerders bedrijven moeten mijden die daar actief zijn.”

Een woordvoerder van de Bosjesmannen, Jumanda Gakelebone, zei: “Wij Bosjesmannen vragen bedrijven om geen aandelen te kopen in een safarihotel totdat wij onze rechten en vrijheid hebben. Er is niets pijnlijker dan een zwembad vlakbij ons in de woestijn te zien waar mensen kunnen zwemmen, terwijl wijzelf helemaal geen water hebben.” 

11:18 Gepost door Martina Roels in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-04-10

Vedanta schoffeert opnieuw Britse regering

Vedanta Resources heeft opnieuw op hooghartige wijze een onderzoek van de Britse regering naar haar voornemen om in de Indiase deelstaat Orissa een mijn te exploiteren, van de hand gewezen. De oproep van de regering om haar ondernemingsgedrag te veranderen zou "eenzijdig” zijn en aangedrongen werd om "de zaak verder met rust te laten".

In september 2009 nam de Britse regering de aanklacht van
Survival International
over tegen het op de Londense beurs genoteerde bedrijf Vedanta. Het Britse Nationaal Contact Punt (NCP), dat de OESO richtlijnen voor multinationale bedrijven implementeert, stelde vast dat Vedanta ‘de mensenrechten niet heeft gerespecteerd’ van de Dongria Kondh, op wiens heilige berg ze mijnbouw wil bedrijven. Het NCP kwam tot de slotsom dat een gedragsverandering van het bedrijf "noodzakelijk" was.

De Britse regering heeft vandaag
het eindverslag van haar onderzoek gepubliceerd
. Dit onderzoek is gebaseerd op rapporten van zowel Survival als Vedanta. Er is gekeken naar de mate waarin het bedrijf de veranderingen heeft ingevoerd zoals die afgelopen september door de regering  gevorderd zijn
.

Het oordeel van Survival, dat gebaseerd is op uitgebreid veldonderzoek, luidt als volgt: "We hebben geen enkele aanwijzing gevonden waaruit blijkt dat [Vedanta] ook maar iets heeft ondernomen. Integendeel, het bedrijf lijkt alle  aanbevelingen van de NCP te hebben genegeerd.”

Vedanta echter beweert: "Vedanta wil heel duidelijk stellen dat ze de conclusies van de Britse NCP niet aanvaardt (…) Vedanta beschouwt de kritiek van de Britse NCP als onjuist en misplaatst" omdat "de groep van bedrijven die bij Vedanta is aangesloten een overwegend Indiase organisatie is, zowel qua eigenaarschap als bestuursvorm.” Hieraan wordt toegevoegd: "We verwachten van de Britse NCP eerder een opbouwende en consultatieve benadering, dan dat ze de eenzijdige zienswijze overneemt van een NGO met hun agressieve mediacampagnes waarin betrekkelijk weinig recht wordt gedaan aan de reële feiten." En het eindigt met de oproep: "heb alstublieft begrip voor onze situatie en laat de zaak met rust."

Vedanta is, in weerwil van deze verklaring, wel degelijk een Britse onderneming. Zij is in het Verenigd Koninkrijk opgericht met als doel het verwerven van kapitaal door middel van transacties op de Londense effectenbeurs. Het bedrijf is daarom onderworpen aan het Britse ondernemingsrecht en er kan van haar verwacht worden dat ze zich houdt aan de richtlijnen voor grote Britse bedrijven.

Het mijnbouwplan van Vedanta heeft een
golf van kritiek
teweeggebracht, van de Anglicaanse kerk en het Joseph Rowntree Fonds, tot aan Amnesty International en de regering van Noorwegen.

De directeur van Survival International, Stephen Corry, zei vandaag: "De reactie van Vedanta komt, voor wie al eens te maken heeft gehad met het bedrijf, niet als een verrassing. Ze hebben keihard geweigerd om ook maar iets te veranderen aan hun werkwijze, die het best kan worden omschreven als intimiderend en obstructief. Het laat zich aanzien dat alleen druk van de publieke opinie, die iedere dag toeneemt, een verandering in hun gedrag kan teweegbrengen."


 

 

19:06 Gepost door Martina Roels in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Kritiek op safarihotel in Botswana vanwege miskenning van belang Bosjesmannen

Een safarihotel dat geëxploiteerd wordt op het traditionele grondgebied van de Gana Bosjesmannen in Botswana is, enkele dagen voordat het bedrijf genoteerd zou worden op de aandelenbeurzen van Botswana en Johannesburg, het onderwerp geworden van zware kritiek van Survival International.

Het Kalahari Plains Camp van
Wilderness Safaris
werd in 2009 in bedrijf genomen op het land van de Bosjesmannen in het Centrale Kalahari Natuurreservaat, hoewel het bedrijf geen enkele poging had ondernomen om vooraf toestemming te verkrijgen van de nabij gelegen gemeenschap van Bosjesmannen.

De Bosjesmannen
zijn het inheemse volk van zuidelijk Afrika en hebben hier tienduizenden jaren, sinds ijskappen nog een groot deel van de aarde bedekten, geleefd als rondtrekkende jager-verzamelaars. Het natuurreservaat werd gesticht in 1961 om het traditionele grondgebied van de 5000 Gana, Gwi en Tsila Bosjesmannen, en het wild waarvan ze afhankelijk zijn, te beschermen.

In 2002 werden de Bosjesmannen echter met geweld uit het reservaat verwijderd, wat vier jaar later door het Hooggerechtshof van Botswana werd aangemerkt als een
onrechtmatige en ongrondwettelijke daad
. Ondanks het rechterlijke vonnis is de regering blijven doorgaan met de Bosjesmannen te vervolgen; zo wordt hen de toegang ontzegd tot een put op hun grondgebied, waarvan ze voor hun watervoorziening afhankelijk zijn. Ten minste één vrouw is overleden als gevolg van uitdroging.
 
De speciale rapporteur voor inheemse volken van de Verenigde Naties, James Anaya,
heeft onlangs de regering veroordeeld
omdat ze ernstig tekort schoot bij de eerbiediging van de ‘internationale aanvaarde mensenrechten.’ Tevens verklaarde hij dat de Bosjesmannen in het reservaat “geconfronteerd worden met hardvochtige en gevaarlijke omstandigheden omdat ze te weinig toegang hebben tot waterbronnen." De Bosjesmannen zijn een geding begonnen tegen de regering  om toch toegang tot de waterput te krijgen, en 9 juni a.s. zal er een hoorzitting worden gehouden van het hof.

Terwijl de Bosjesmannen verwoede pogingen doen om
toegang te krijgen tot water
, welke substantie door Wilderness Safaris zelf omschreven wordt als het kostbaarste goed in de woestijn, worden toeristen die een bezoek brengen aan het Kalahari Plains Camp getrakteerd op een bar met zwembad en op een zogenaamde 'Bushman walk.'

Op 8 april 2010 zal Wilderness Safaris, in wat door haar CEO Andrew Payne omschreven is als een ''belangrijke stap in de ontwikkeling van het bedrijf", genoteerd worden op de aandelenbeurzen van Botswana en Johannesburg.

De directeur van Survival, Stephen Corry, verklaarde vandaag: "Het reservaat is voor het grootste deel traditioneel grondgebied van de Bosjesmannen, en toeristen zouden er helemaal niet heen moeten gaan voordat de Bosjesmannen fatsoenlijk behandeld worden".


Enkele feiten over de Bosjesmannen:

In Botswana, Namibië, Zuid Afrika en Angola leven 100.000 Bosjesmannen die tot een  groot aantal verschillende volkeren behoren

In perioden van droogte sloegen de Bosjesmannen water op onder de grond in struisvogeleieren die verzegeld werden met bijenwas

Ze drinken het sap van in het wild groeiende tsamma meloenen

Bosjesmannen zijn uitstekende spoorzoekers en jagers, en ze maken jacht op koedoes, springbokken en antilopen.

Vrouwelijke Bosjesmannen verzamelen vruchten, wortels, knollen en bessen

Bosjesmannen spreken verschillende talen die allemaal 'klik' klanken bevatten die op schrift worden weergegeven met symbolen als ! of /

In de cultuur van de Bosjesmannen worden besluiten genomen na overleg en met unanieme instemming: ze hebben geen officieel benoemde leiders en 'stamhoofden' worden niet erkend.
 

18:55 Gepost door Martina Roels in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-04-10

‘Revolutionair plan’: zwembandjes voor Bosjesmannen bij opening safari hotel

In een toespraak reageerde de regering van Botswana vandaag op de critici van haar ‘immorele beleid’ om safari lodges met zwembad toe te staan in de Kalahari, terwijl de Bosjesmannen die daar wonen de toegang tot water geweigerd wordt.

Tijdens zijn toespraak in de nieuwe lodge van Wilderness Safari in het Centrale Kalahari Natuurreservaat kondigde minister Letthem Drinkbeer, de minister van Welzijn van de Bosjesmannen, een plan aan om alle Bosjesmannen zwembandjes te geven “voor het geval ze in het zwembad vallen, als ze proberen eruit te drinken.”

De heer Drinkbeer zei: “Dit plan laat zien hoezeer we betrokken zijn bij het welzijn van de Bosjesmannen. Tegen degenen die het om de één of andere reden immoreel vinden dat we lodges voor toeristen bouwen in de Kalahari terwijl we Bosjesmannen
niet toestaan om hun waterput te gebruiken
, zeg ik ‘ziet u dan liever dat uw toeristen er bezweet bij lopen?’. Uiteraard moeten ze zich kunnen opfrissen in een zwembad na een dag hard werken tijdens hun safari.

“Maar natuurlijk willen we niet dat dorstige Bosjesmannen die misschien proberen binnen te komen, erin vallen en verdrinken. Dus ons nieuwe plan is, om ze allemaal de benodigde zwembandjes te geven die ze altijd moeten dragen. En wat ze al lang door zouden moeten hebben, is dat ze beter terug kunnen gaan naar de herhuisvestingkampen, waar geen gebrek is aan zelfgestookte en andere alcoholische dranken om hun dorst te lessen, in plaats van dat ze op hun ‘voorouderlijk land’ in de Kalahari blijven wonen.”

De perssecretaris van de president, Jeff Ramsay, verklaarde: “Ik hoop dat al die buitenlanders die zeggen dat ze om de Bosjesmannen geven nu hun mond houden. En als we een Bosjesman zien die zonder zijn zwembandjes rondzwerft, dan pakken we hem op.”

De directeur van
Survival International
, Stephen Corry, zei vandaag:."Met deze aankondiging heeft de regering van Botswana, zoals we dat van haar gewend zijn, blijk gegeven van de edelmoedigheid van geest waarmee ze de eerste bewoners van het land doorgaans tegemoet treedt. De Bosjesmannen kunnen omkomen van dorst, maar ze kunnen in elk geval niet verdrinken.”

16:01 Gepost door Martina Roels in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-03-10

Dringend verzoek aan Ban Ki-moon om Braziliaanse veeboeren uit VN-organisatie te zetten

Survival International roept op om de Braziliaanse veeboeren die betrokken zijn bij een controversieel project waarbij ze het land van een geïsoleerd levende stam in Paraguay met de grond gelijk maken, uit de VN-organisatie Global Compact te zetten.

Het bedrijf van de veeboeren, Yaguarete Pora S.A., is lid van
Global Compact. Deze VN-organisatie wordt beschreven als ‘een strategisch beleidsinitiatief voor bedrijven die zich inzetten om hun activiteiten en strategieën af te stemmen op tien universeel geaccepteerde principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie.’ De raad van bestuur van Compact wordt benoemd en voorgezeten door de secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon.

Maar Yaguarete is bezig het land te verwoesten van de
Ayoreo-Totobiegosode. Hiermee overtreden ze op schandelijke wijze zowel de Paraguayaanse als de internationale wet. Het bedrijf bezit 785 km2 voorouderlijke grond van de Totobiegosode en is van plan niet meer dan 168 km2 aaneensluitend bos te laten staan.

Yaguarete is in januari 2008 lid geworden van Global Compact, slechts enkele maanden voordat ze begon met het platwalsen van het bos van de Totobiegosode. Hiermee houdt het bedrijf zich niet aan de eerste twee principes van Compact, namelijk: 1) ‘Bedrijven ondersteunen en respecteren de bescherming van de internationaal geproclameerde mensenrechten’, en 2) ‘Bedrijven maken zich niet medeschuldig aan schending van de mensenrechten.’

Leden van de Totobiegosode die al wel gecontacteerd zijn, hebben
herhaaldelijk kritiek uitgeoefend op het werk van Yaguarete op hun land. Zij hebben in 1993 al een vordering ingediend bij de rechtbank over de vernietiging van het bos.

De directeur van Survival, Stephen Corry, zei vandaag: “Je kunt van Yaguarete niet zeggen dat ze zich inzetten om ‘hun activiteiten af te stemmen op de mensenrechten’. We doen een dringend verzoek aan Compact om Yaguarete nu uit de organisatie te zetten – als ze dat niet doen dan lopen ze het risico hun integriteit te verliezen.”

21:56 Gepost door Martina Roels in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-03-10

Oliepijplijn bedreigt geïsoleerde volksstammen

De Brits-Franse oliemaatschappij Perenco heeft bekendgemaakt dat ze van plan is om een oliepijpleiding aan te leggen midden in het land van geïsoleerd levende volksstammen in het regenwoud van de Amazone.

De pijplijn moet zo’n drie honderd miljoen ton olie gaan vervoeren vanuit het hart van het Amazonegebied in het noorden van Peru. Het bedrijf maakt in haar rapport over mogelijke sociale en milieueffecten van de pijplijn geen gewag van de stammen, terwijl hun bevolking flink kan worden uitgedund door contact met de arbeiders van Perenco.

“Door niet te vermelden dat ze werken op het land van
geïsoleerd levende inheemse volksstammen
doen ze precies wat de Britten in Australië hebben gedaan: het onzichtbaar maken van de inheemse bevolking zodat ze zich het land kunnen toeëigenen”, zegt de directeur van Survival International, Stephen Corry.

Het rapport van Perenco werd onlangs op de website gezet van het Peruaanse ministerie van Energie. Er wordt nagelaten te vermelden dat de pijplijn dwars door een gepland reservaat voor
ongecontacteerde volksstammen
loopt.

Het ministerie heeft hierop gereageerd door het rapport van Perenco niet goed te keuren. Het bedrijf is gevraagd om een ‘antropologisch contingentieplan’ op te stellen, ervan uitgaand dat er ‘mogelijk’ ongecontacteerde volksstammen in het gebied leven.

De pijplijn wordt 207 km lang en wordt aangesloten op een andere pijplijn  die de olie helemaal naar de kust van Peru gaat vervoeren. Volgens het rapport van Perenco heeft de pijplijn invloed op 500 meter bos aan weerszijden van de buizen.

Hoge Peruaanse functionarissen hopen dat de pijplijn zal bijdragen aan het hervormen van de Peruaanse economie.
Survival International
en vele andere organisaties oefenen druk uit op de Peruaanse regering om geen toestemming te geven voor de aanleg van de pijplijn.

Volgens het rapport verwacht Perenco in 2013 met de olieproductie te starten. Het bedrijf, onder voorzitterschap van de aan de universiteit van Oxford afgestudeerde François Perrodo, heeft de aanwezigheid van ongecontacteerde inheemsen in dit gebied ontkend. En dat terwijl het bedrijf dat hier voorheen werkte heeft erkend dat contact met hen ‘zeer goed mogelijk’ was.


 

 

11:27 Gepost door Martina Roels in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-03-10

Reuzendam ruïneus voor 200.000 inheemse bewoners in Ethiopië

De mensenrechtenorganisatie Survival International verklaarde vandaag dat een enorm hydro-elektrisch damproject in de Omo rivier in Ethiopië het leven van tenminste 200.000 inheemse bewoners zal verwoesten.

Survival start een noodcampagne waarbij de Ethiopische regering wordt opgeroepen om te stoppen met de bouw van
de dam (die bekend staat als Gibe III)
en bij mogelijke internationale investeerders, zoals de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, de Europese Investeringsbank, de Wereldbank en de Italiaanse overheid, met klem wordt aangedrongen om het project niet te steunen.

Met het Italiaanse bedrijf Salini Costruttori is een contract gesloten voor de bouw van de dam. Dit zelfde bedrijf bouwde de kleinere Gibe II dam die tien dagen nadat ze in januari in bedrijf werd gesteld deels instortte.

De dam zal een eind maken aan de jaarlijkse overstroming van de Omo waarbij vruchtbaar slib op de rivieroevers wordt afgezet. Op deze rivieroevers verbouwen de
inheemse volksstammen gewassen
als het rivierwater zich heeft teruggetrokken. In een gebied waar doorgaans droogte heerst, zal dit verwoestende gevolgen hebben voor de voedselvoorziening van de volksstammen.

De kleine Kwegu stam van jager-verzamelaars, bijvoorbeeld, zal naar de rand van de ondergang worden gedreven als de visstand terugloopt. Zes leden van de Kwegu, waaronder twee kinderen,
stierven onlangs door honger
omdat de regens en de overstroming uitbleven.

De Ethiopische regering is van plan om enorme stukken land van de inheemse bevolking in de Omo vallei te verpachten aan buitenlandse bedrijven en regeringen
voor de grootschalige teelt van onder andere biobrandstofgewassen, die bevloeid zullen worden met water van de dam.

De meeste volksstammen die getroffen zullen worden door de dam
hebben in het geheel geen weet van het project
. De Ethiopische regering probeert de inheemse belangenorganisaties te treffen met beperkende maatregelen. Vorig jaar maakte ze een eind aan 41 plaatselijke 'gemeenschapsverbanden' waarmee ze het de gemeenschappen onmogelijk maakt om vergaderingen te beleggen over de dam.

De Omo rivier is de belangrijkste bron van het beroemde Turkana meer in Kenia. Dit meer is van levensbelang voor
300.000 mensen
die hier vis vangen en op haar oevers vee weiden. De dam vormt ook voor hun voortbestaan een bedreiging. Zowel de Neder-Omo Vallei als het Turkana meer staan op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO.

De directeur van
Survival International
, Stephen Corry, verklaarde vandaag: "De Gibe III dam zal voor de inheemse stammen van de Omo Vallei een ramp zijn van cataclysmische omvang. Hun land en hun bestaansmiddelen zullen worden vernietigd maar slechts enkele van hen weten wat hun te wachten staat. De regering heeft tijdens het verwervingsproces zowel de grondwet van Ethiopië als het Internationale Recht geschonden. Geen enkele fatsoenlijke instelling in het buitenland zou dit weerzinwekkende project mogen financieren."

Survival International heeft samen met de Campagne voor de Hervorming van de Wereldbank, de Counter Balance coalition, de Vrienden van het Turkana meer en International Rivers een
petitie opgezet om de dam tegen te houden
.


Onderteken de petitieEnkele feiten over de Gibe III dam:

1. De damwand wordt 240 meter hoog - de hoogste in Afrika
2. Het meer dat door het reservoir wordt gevormd zal 150 km lang zijn
3. Geschatte kosten: 1.4 miljoen Euro (US $ 1.7 miljard bij begin van de bouw)
4. De bouw van de dam begon in 2006 en zal naar verwachting doorgaan tot 2012
5. De dam zal 1800 megawatt elektriciteit opwekken 

11:54 Gepost door Martina Roels in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-03-10

Onthullend rapport aan VN over ernstige situatie van Guarani in Brazilië

De omstandigheden waarin leden van de Guarani stam in het zuiden van Brazilië verkeren, behoren volgens een nieuw rapport van Survival International aan de VN tot de slechtste in geheel Amerika.

De publicatie van
het rapport
valt samen met de Internationale Dag voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie op 21 maart.

Het zelfmoordcijfer is hoog bij de Guarani. Zij hebben te maken met ondervoeding, onwettige opsluiting en alcoholisme en ze zijn regelmatig het slachtoffer van
gewapende overvallen
, soms met dodelijke afloop. De overvallers worden ingehuurd door de boeren die het land van de Guarani in bezit hebben genomen.

Miskenning van het landeigendomsrecht van de Guarani wordt door het rapport als de hoofdoorzaak van deze explosieve situatie genoemd.

Het rapport waarschuwt voor de
gevolgen van de toenemende vraag naar ethanol
als alternatief voor benzine. Hierdoor zal nog meer land van de Guarani afhandig gemaakt worden wat de situatie verder zal doen verslechteren.

Alhoewel de Guarani in één van de rijkste deelstaten wonen in één van  's werelds grootste opkomende economieën, leven velen van hen in trieste armoede. Sommigen wonen onder een dekzijl langs een drukke hoofdweg, anderen in
chronisch overbevolkte reservaten
waar ze afhankelijk zijn van giften van de overheid.

Een Guarani-gemeenschap die langs de weg woont en gezien heeft hoe drie van haar leiders gedood werden door gewapende mannen in dienst van veeboeren, liet weten: “We worden ongeduldig omdat de afbakening van ons land  in een extreme mate wordt uitgesteld. Het doodt ons langzaam en stelt ons bloot aan volkerenmoord.

De directeur van Survival, Stephen Corry, zei vandaag: “Dit rapport legt de buitengewoon slechte situatie van de Guarani bloot. Het is de morele en wettelijke verantwoordelijkheid van de regering om de schending van de mensenrechten en de rassendiscriminatie van de Guarani te laten ophouden. Als er niet snel en doeltreffend wordt opgetreden dan zullen er meer Guarani lijden en sterven.


Enkele feiten

1. Geweld: de Guarani lijden onder gewelddadige aanvallen en vele van hun leiders zijn vermoord. Er zijn 42 Guarani gedood in Mato Grosso do Sul in 2008 als gevolg van interne en externe conflicten.

2. Zelfmoord: het zelfmoordcijfer bij de Guarani is een van de hoogste ter wereld. Meer dan 625 Guarani hebben zelfmoord gepleegd vanaf 1981 (bijna 1.5% van alle Guarani), en in 2005 was het zelfmoordcijfer bij de Guarani 19 keer zo hoog als het nationale cijfer. Zelfs kinderen van negen jaar hebben zichzelf van het leven beroofd.

3. Ondervoeding en slechte gezondheid: veel Guarani lijden aan ondervoeding en het sterftecijfer van baby's is meer dan het dubbele van het nationaal gemiddelde, terwijl de levensverwachting meer dan 20 jaar lager ligt dan het nationaal gemiddelde.

4. Onwettige opsluiting: Guarani worden vaak gevangengezet waarbij ze weinig tot geen toegang hebben tot juridische bijstand en tolken. Ze zitten onevenredig zware straffen uit voor kleine vergrijpen.

5. Uitbuiting van handarbeiders: veel Guarani worden gedwongen om suikerriet te snijden voor de ethanolfabrieken die nu op hun land staan. Ze verdienen daarmee een erbarmelijk loon en worden blootgesteld aan onmenselijke arbeidsomstandigheden.


 

17:17 Gepost door Martina Roels in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Bosjesmannen herdenken acht jaren 'watersnood'

Als maandag overal Wereld Waterdag wordt gevierd, dan zullen de Gana en Gwi Bosjesmannen in Botswana herdenken dat hen al acht jaar de toegang wordt ontzegd tot een vaste watervoorraad in het Centrale Kalahari Natuurreservaat.

In 2002 liet de regering van Botswana een waterput, die onmisbaar was voor de watervoorziening van de Bosjesmannen, afsluiten en verzegelen in een poging om hen uit het reservaat te verdrijven. Ondanks de
uitspraak in 2006 van het Hooggerechtshof van Botswana
, dat de grondwet de Bosjesmannen het recht geeft om in het reservaat te leven, heeft de regering het hen verboden om de waterput weer in bedrijf te stellen, ook al boden ze aan om dit zelf te bekostigen.

En op hetzelfde moment dat de Bosjesmannen gedwongen worden om
480 kilometer om te lopen voor hun water
, heeft de regering toestemming gegeven voor de exploitatie van een safarihotel in het reservaat, compleet met een zwembad voor de toeristen, en heeft ze nieuwe waterputten geboord die exclusief bestemd zijn voor de plaatselijke wildstand.

De manier waarop de regering de Bosjesmannen behandelt is onlangs
veroordeeld door de speciale rapporteur van de VN voor inheemse volken
, die deze ervan beschuldigde dat ze niet voldeed aan de 'desbetreffende internationale mensenrechtennormen'. Ook veroordeelde de rapporteur het feit dat de Bosjesmannen die zijn teruggekeerd in het reservaat 'geconfronteerd worden met hardvochtige en gevaarlijke omstandigheden die ontstaan omdat ze onvoldoende toegang tot water hebben' en drong hij er bij de regering op aan om 'binnen de kortst mogelijke termijn prioriteit te geven' aan het opnieuw in bedrijf stellen van de waterput van de Bosjesmannen.

Vele Bosjesmannen zijn na de rechtelijke uitspraak teruggekeerd naar hun voorouderlijke grondgebied in het reservaat. Zonder toegang tot hun waterput hebben ze echter regelmatig te kampen met een ernstig tekort aan water; tenminste één vrouw overleed door uitdroging nadat de waterput was afgesloten. En een veel groter aantal van hen verkommert in de opvangkampen waar ze door de regering aan hun lot zijn overgelaten. Ze durven niet terug te keren naar hun land omdat ze er geen toegang krijgen tot de vaste watervoorraad.

Nu er meer dan 2000 dagen zijn verlopen sinds ze werden afgesneden van hun watervoorraad, hebben de Bosjesmannen gerechtelijke acties ondernomen tegen de regering om vooralsnog toegang te krijgen tot hun waterput.

De directeur van
Survival International
, Stephen Corry, verklaarde vandaag: "De hardnekkige weigering van de regering om de Bosjesmannen de toegang te geven tot hun waterput is ronduit boosaardig. Het enige wat de Bosjesmannen willen is de mogelijkheid om gebruik te maken van de waterput, zoals ze dat al deden voordat ze op onwettige wijze van hun land werden verwijderd. Hoe kan Botswana zichzelf betitelen als 'een lichtend voorbeeld' van democratie als ze haar oudste bewoners hun grondrecht op water ontzegd?" 

16:57 Gepost door Martina Roels in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-03-10

SCHERPE KRITIEK OP MIJN VAN VEDANTA DOOR TEAM VAN INDIASE REGERING

Een team deskundigen van de Indiase regering heeft een vernietigend rapport uitgebracht over de activiteiten van het beursgenoteerde bedrijf Vedanta Resources en haar plannen om bauxiet te gaan exploiteren op land van een inheemse volksstam in de Indiase deelstaat Orissa.

Volgens
het rapport
heeft Vedanta de wet overtreden en naar het schijnt zelfs een rechterlijk bevel. De conclusie van het rapport is dat de voorgenomen bauxietmijn “kan leiden tot de vernietiging van de Dongria Kondh gemeenschap, en het waarschuwt dat “deze consequentie te ernstig is om te negeren.”

Het rapport beveelt aan dat de overheid “geen verdere veranderingen aan het bosland toestaat.” Het maakt duidelijk dat de
Dongria Kondh
nooit behoorlijk geraadpleegd zijn over de mijnbouwplannen en dat er ernstig onrecht wordt gedaan als hun rechten, die vastliggen in India’s Forest Right Act, niet erkend worden voordat een definitief besluit over de mijn genomen wordt.

Dit nieuws komt kort nadat het
Britse overheidsonderzoek naar het mijnbouwplan van Vedanta vorige week werd afgerond
. De Britse regering zei dat een gedragsverandering van Vedanta ‘noodzakelijk’  is. Maar Vedanta heeft de bevindingen verworpen omdat ze ‘eenzijdig’ zouden zijn en vindt dat ze neerkomen op “inmenging in de juridische en uitvoerende besluiten van (India).”

De
Anglicaanse Kerk en anderen
hebben hun aandelen in het bedrijf verkocht omdat ze bedenkingen hebben tegen het Niyamgiri mijnbouwproject.

Het team deskundigen van de Indiase regering heeft eerder dit jaar een bezoek gebracht aan de
Niyamgiriheuvels in Orissa
, het leefgebied van de Dongria Kondhstam. Dit bezoek was naar aanleiding van een reeks klachten aan het adres van het ministerie voor Milieu en Bos. Het ministerie overweegt momenteel of ze Vedanta een definitieve kapvergunning zullen afgeven, dit is de laatste, nog niet verleende vergunning die nodig is voordat met de exploitatie begonnen kan worden. Voordat het team naar Niyamgiri vertrok had de minister van Milieu al bevestigd dat deze vergunning niet verleend zou worden voordat de rechten van de Dongria onder de Forest Right Act in orde zijn.

Ondertussen zou de
milieuvergunning voor de mijn
, die vorig jaar is verleend, kunnen worden ingetrokken, afhankelijk van de uitkomst van een beroep dat in april in Delhi gehoord zal worden.

De mijn van Vedanta
, die door het bestuur van Orissa wordt gesteund, zou door middel van dagbouw de top van de heilige berg van de Dongria Kondhstam vernietigen. Het zal het leven van veel Dongria Kondh fundamenteel veranderen omdat het bos en de riviertjes, waar zij in jagen en vissen,  er gevaar door lopen.

De directeur van
Survival International
, Stephen Corry, zei vandaag: “Dit rapport is een bevestiging van wat veel mensen al jaren zeggen. De mijn van Vedanta zal een verwoestend effect hebben, het project mag niet doorgaan. Ik zou niet weten hoe de minister van Milieu zou kunnen ingaan tegen zo’n duidelijk rapport van zijn eigen team – minister Ramesh moet de rechten van de Dongria Kondh en de bescherming van deze unieke omgeving voorop stellen en deze controversiële mijn niet goedkeuren.”


 

16:51 Gepost door Martina Roels in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-03-10

VN rapport veroordeelt Botswana's aanpak van Bosjesmannen

Rapport dringt aan op onmiddellijk handelen van de overheid in de waterkwestie
 

De topfunctionaris voor inheemse rechten van de VN heeft Botswana's voortdurende vervolging van de Bosjesmannen in een nieuw rapport veroordeeld.

Professor James Anaya, de speciale rapporteur van de VN voor inheemse volkeren, wijst op de verregaande pesterijen door de overheid van de Bosjesmannen en de Bakgalagadi stammen in het Kalahari Game Reserve. Deze stammen zijn voortdurend het slachtoffer van wanbeleid, ondanks het feit dat
in 2006 het Hooggerechtshof heeft bepaald
dat hun verwijdering uit het reservaat onwettig was.

In
het rapport
schrijft professor Anaya dat “de ontzegging van diensten aan degenen die momenteel in het reservaat leven niet in overeenstemming lijkt te zijn met de geest, en de daaraan ten grondslag liggende redenering, van de uitspraak van het Hooggerechtshof in 2006, noch met de internationaal geldende normen voor mensenrechten.”

Verder stelt hij dat ”inheemsen die zijn achtergebleven in - of zijn teruggekeerd naar - het reservaat, blootgesteld worden aan hardvochtige en gevaarlijke omstandigheden omdat zij niet voldoende toegang hebben
tot water
. Een situatie die eenvoudig te regelen is door de waterputten in het reservaat opnieuw in werking te stellen. De regering zou prioriteit moeten geven aan het herstel van de waterputten of het op een andere manier veilig stellen van de toegang tot water voor de inwoners van het reservaat.”

Hij merkt ook op dat ”het regeringsstandpunt dat bewoning van het reservaat door de Basarwa [Bosjesmannen] en Bakgalagadi gemeenschappen onverenigbaar is met de status en de natuurbeschermingsdoelstellingen van het reservaat, in tegenspraak lijkt te zijn met de toestemming van de regering aan de Gem Diamonds/Gope Exploration Company (Pty) Ltd. om mijnbouwactiviteiten in het reservaat te verrichten; een onderneming die volgens het bedrijf enkele tientallen jaren zal duren en kan leiden tot een instroom van 500-1200 mensen naar het terrein.”

In zijn eindadvies beveelt hij aan dat de regering de uitspraak uit 2006 van het Hooggerechtshof “volledig en oprecht implementeert.” en dat zij de middelen verschaft “voor de vrijwillige terugkeer van allen die uit het reservaat verwijderd zijn en hen toestaat door middel van jagen en verzamelen in hun levensonderhoud te voorzien, overeenkomstig hun traditie.” Daarnaast beveelt hij aan “dat de regering hen dezelfde overheidsdiensten biedt als aan Botswanen in andere delen van het land, zoals toegang tot water.”

De directeur van
Survival International
, Stephen Corry, verklaarde vandaag: 'Er komt steeds meer kritiek op de voortdurende weigering van de regering om de Bosjesmannen toegang te verlenen tot water. Hier is sprake van bijzonder onaangenaam, intimiderend gedrag en het is schokkend voor ieder die er over hoort. Survival heeft momenteel direct toegang tot meer dan een miljoen mensen en we zullen hen zeker hiervan op de hoogte stellen. Het is verbazingwekkend dat de regering volhardt in dit soort gedrag. Zolang ze dit blijft doen zal de kwestie van de Bosjesmannen een lelijke smet blijven op de internationale reputatie van Botswana.' 

16:44 Gepost door Martina Roels in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Juridische tegenslag voor omstreden vakantieoord op Andamanen

Enkele weken nadat het laatste lid van het Bo-volk overleed op de Andaman eilanden heeft een Indiaas gerechtshof de eerste stap gezet om de naburige Jarawa stam te beschermen. Dit deed ze door de exploitatie van een omstreden vakantieoord op te schorten.

Maandag gelastte het hooggerechtshof van India dat
Barefoot India
haar vakantieoord, dat zich vlak bij het Jarawa reservaat bevindt, sluit in afwachting van een verdere behandeling door het hof.

Ondanks grote bezorgdheid over de toekomst van de Jarawa stam, betwist Barefoot de rechtsgeldigheid van een "veiligheidszone" rondom het reservaat. Deze zone was bedoeld om de Jarawa te beschermen tegen toeristische en commerciële activiteiten in de buurt van hun reservaat. Het vakantieoord
bevindt zich binnen de omstreden zone
.

Er blijft echter reden tot zorg vanwege een illegale verkeersweg die dwars door het inheemse reservaat loopt en dagelijks stropers, toeristen en andere buitenstaanders in contact brengt met de Jarawa. De Indiase regering heeft een uitspraak uit 2002 van het Hooggerechtshof, waarin de sluiting van de weg werd gelast, naast zich neergelegd.

De meeste mensen van het
Bo volk
, waarvan Boa senior als laatste overlevende in januari overleed, stierven door ziekten die in de negentiende eeuw geïmporteerd zijn door Britse kolonisten. De Jarawa, die zich tot 1998 verzetten tegen contact met buitenstaanders, hebben waarschijnlijk weinig weerstand tegen de vele infectieziektes van elders en kunnen geheel uitsterven als een epidemie uitbreekt.

De meeste toeristen die te gast zijn in Barefoot's vakantieoorden zijn net uitgestapt na een langeafstandsvlucht. Onderzoek heeft aangetoond dat zich bij ongeveer 20 procent van de luchtreizigers binnen enkele dagen na zo'n vlucht een verkoudheid of een andere virusinfectie ontwikkelt.

De directeur van
Survival International
, Stephen Corry, verklaarde vandaag: "Niemand wil meemaken dat de Jarawa dezelfde weg opgaan als het volk van Boa senior. De beslissing die het Hof deze week nam om Barefoot's vakantieoord op te schorten is een positief signaal. Maar als het de regering van India ernst is om de Jarawa te beschermen, dan moet ze de weg sluiten en voorkomen dat buitenstaanders hun land betreden."
16:42 Gepost door Martina Roels in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Britse Ministerie van Buitenlandse Zaken bekritiseerd vanwege misleidende informatie over Botswana

Een in Londen gevestigde strafpleiter heeft kritiek geuit op het Britse Ministerie van Buitenlandse Zaken omdat zij op haar website heeft nagelaten te vermelden dat de regering van Botswana de Gana en Gwi Bosjesmannen onwettig en op een gewelddadige wijze heeft verwijderd van hun voorouderlijke land.

Gordon Bennett vertegenwoordigde de Bosjesmannen in
hun vier jaar durende juridische strijd
tegen de Botswaanse regering, nadat deze hen uit het Central Kalahari Game Reserve had laten verwijderen. Deze zaak was de langste en kostbaarste die het land ooit had meegemaakt en bereikte zijn hoogtepunt in 2006 toen het Hooggerechtshof van Botswana besliste dat de uitzettingen illegaal en ongrondwettelijk waren en dat de Bosjesmannen het recht hadden om in het reservaat te leven.

Bennett evenwel, uitte zijn kritiek op het Ministerie van Buitenlandse Zaken omdat er in het  landenprofiel van Botswana niets wordt vermeld over deze nieuwe ontwikkeling: "De website verwijst wel naar de argumenten die de regering naar voren heeft gebracht om de verhuizing van de Bosjesmannen te rechtvaardigen, maar legt niet uit dat het Hof heeft beslist dat de verhuizing daadwerkelijk onwettig was." Bennett had ook bezwaar tegen de verwijzing van het Ministerie naar een "constructieve dialoog" die "nog gaande" zou zijn tussen de Bosjesmannen en de regering. "Ik kom regelmatig in contact met Bosjesmannen die naar het reservaat zijn teruggekeerd", vertelde hij, "maar ik geloof niet dat een van hen ooit heeft deelgenomen aan besprekingen met de regering."

Het Ministerie zegt ook niets over de niet aflatende poging van de regering om de terugkeer van de Bosjesmannen naar het reservaat te voorkomen door hen de
toegang te ontzeggen tot de waterput op hun land
, terwijl ze tegelijkertijd extra waterputten aanlegt voor het wild en luxe safari-onderkomens met zwembaden faciliteert op het land van de Bosjesmannen. Evenmin wordt melding gemaakt van het proces dat de Bosjesmannen onlangs hebben aangespannen in een poging om weer toegang te krijgen tot hun waterput.

Bennett: "Het Ministerie wil in dit conflict begrijpelijkerwijs onpartijdig  blijven, maar er is een grote kans dat haar website het publiek misleidt. Het verbaast mij dat er geen enkele melding wordt gemaakt van de problemen waarmee de Bosjesmannen te kampen hebben nu hen het fundamentele recht op water wordt onthouden."

Het profiel van Botswana dat is opgemaakt door het Britse ministerie is in tegenspraak met een
rapport uit 2008 van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse zaken
. Hierin wordt zware kritiek geleverd op de Botswaanse regering vanwege haar 'stelselmatig beperkte uitleg van een uitspraak van het Hooggerechtshof uit 2006.' Waar het Britse ministerie wijst op de bewering van de Botswaanse regering, dat de uitzetting van de Bosjesmannen 'noodzakelijk was om hen in staat te stellen mee te profiteren van de ontwikkeling van het land', erkent het Amerikaanse rapport dat ze 'op hardhandige wijze geherhuisvest' werden en worden de Bosjesmannen omschreven als 'economisch en politiek gemarginaliseerd' en zonder 'toegang tot hun traditionele grondgebied.'

Ook de 'Special Rapporteur’ voor inheemse volkeren van de Verenigde Naties,
professor James Anaya, veroordeelde onlangs de regering van Botswana
omdat deze de Bosjesmannen de toegang ontzegde tot water. Dit noemt hij niet in overeenstemming met de "geest, en de daaraan ten grondslag liggende redenering, van de uitspraak van het Hooggerechtshof in 2006, noch met de internationaal geldende normen voor mensenrechten.” Anaya riep de regering ook op om “met de hoogste prioriteit” de waterput opnieuw in werking te stellen

De directeur van
Survival International
, Stephen Corry, voegde hieraan toe: "Het Ministerie van Buitenlandse Zaken schiet tekort in haar plicht om het Britse publiek een waarheidsgetrouw beeld  te geven van de mensenrechtensituatie in Botswana. Wie overweegt om Botswana te bezoeken moet op de hoogte zijn van de voortdurende vervolging door de regering van de Bosjesmannen, zodat ze weloverwogen kunnen besluiten of ze dit land willen bezoeken.


 

16:41 Gepost door Martina Roels in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-02-10

In memoriam Viktor Kaisiëpo

In memoriam

Viktor Kaisiëpo

1948 - 2010

 

Met het heengaan van mijn vriend Viktor Kaisiëpo verliezen de volken op Papua, als ook alle inheemse volken, veel te jong een bevlogen, humoristische, doortastende, voor hun rechten opkomende strijder. Zijn vrouw, familie en vele met mij zullen zijn inspiratie missen.

Viktor was al enige tijd ernstig ziek en overleed op 31 januari 2010.

 

Viktor Kaisiëpo werd in 1948 geboren in het dorpje Korido op het eiland Biak en groeide op in Hollandia, de hoofdstad van toen nog de kolonie Nederlands Nieuw Guinea. Hij had het strijden voor zelfbeschikking niet van een vreemde, hij was de zoon van Marcus Kaisiëpo, die na de overdracht van zijn land aan de Indonesië naar Nederland uitweek en zich van hieruit beijverde voor de vrijheid van zijn land.

Viktor Kaisiëpo fungeerde als buitenlandvertegenwoordiger van de inheemse raad van Papoea's Dewan Adat Papoea en als de Europese vertegenwoordiger van het presidium van de Papua-raad. Beide organisaties beogen op vreedzame manier onafhankelijkheid voor West-Papua van Indonesië.

In 2002 kwam er een autonomiewet voor West-Papua na een groot Papua-congres waaraan ook Viktor Kaisiëpo deelnam. De Indonesische regering heeft delen van de wet nog niet uitgevoerd en de Papua's worden nog onderdrukt en achtergesteld.

Ik leerde Viktor in november 1980 kennen. Jan Viktor was waarnemer bij het IVde Russell Tribunaal over de rechten van de Indianen in Noord-, Midden- en Zuid Amerika in Rotterdam. Als we elkaar in een flits ergens tegenkwamen, zoals in de gangen van het ministerie van Buitenlandse Zaken beide opkomend voor inheemse volken, hield hij mij, altijd gekscherend, er even aan herinneren dat ik zijn leven aardig op zijn kop had gezet door hem als waarnemer namens de volken op Papua te betrekken bij het Russell Tribunaal. Vanaf dat moment werd zijn leven bepaald door de strijd voor zelfbeschikking van de volken op Papua.

Viktor nam deel aan vele VN-conferenties in Genève en New York, waarin ondermeer gewerkt werd aan de VN-verklaring voor inheemse volken en was actief in een wereldwijd netwerk van inheemse leiders. Vele malen woonde hij lokale inheemse activiteiten bij, zoals bij Inuit in Noordoost Siberië, Indigenous Olympic Games in Brazilië en Fonda Indigena in Chili. In Den Haag in 1991 was hij medeoprichter van de Unrepresented Nations and Peoples Organisation – UNPO en in 1992 in Penang van de International Alliance of Indigenous and Tribal Peoples of the Tropical Forests.

In de jaren '90 heeft hij drie jaar gewerkt bij de Nuclear-Free & Independent Pacific (NFIP) beweging op Fiji, maar kwam met meer ervaring toch terug naar Nederland om de rechtvaardige strijd voor zijn volk voort te zetten.

In 2003 werd hij voorzitter van de Grants Facility for Indigenous Peoples van de Wereldbank waar hij in 2005 mee moest stoppen vanwege politieke bezwaren van de Indonesische regering. Sinds 2006 is hij voorzitter van de First People Worldwide Fund, een fonds dat inheemse initiatieven ondersteunt voornamelijk op het gebied van bossen en hun leefomgeving.

Tussen de politieke strijd door was hij een gewilde ceremoniemeester bij feesten van de Papua gemeenschap in Nederland.

 

Govert de Groot

Arctic Peoples Alert

 

Viktor Kaisiëpo meninggal di rumahnya di Amersfoort, Belanda. Memang sudah sejak lama Kaisiëpo sakit. Selama hidup dia ikut membantu perjuangan memerdekakan Papua dari Indonesia. Dia juga dikenal sebagai jurubicara OPM, Organisasi Papua Merdeka. Selain itu dia juga dikenal sebagai pe-lobby organisasinya di PBB supaya rakyat Papua mendapatkan lebih banyak hak.

Kaisiëpo lahir di Papua sewaktu daerah itu masih merupakan bagian dari Belanda. Setelah Papua diserahkan pada Indonesia keluarganya pindah ke Belanda. Ayah Kaisiëpo juga terkenal sebagai pejuang kemerdekaan Papua. Viktor Kaisiëpo meninggal dalam usia 61 tahun.

 

15:33 Gepost door Martina Roels in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Europese protesten tegen bulldozers op land van geïsoleerd levende stam

Demonstranten verzamelden zich vandaag in Londen, Madrid en Parijs om zich te verzetten tegen de vernietiging van land dat toebehoort aan één van 's werelds laatste geïsoleerd levende inheemse volksstammen.

De demonstranten stonden voor de ambassades van Paraguay in Madrid en Londen met borden waarop geschreven stond: 'Red de Ayoreo.' De Ayoreo-Totobiegosode staan op het punt om al hun bos te verliezen aan een Braziliaans bedrijf dat het plat walst om vee te laten grazen voor de productie van vlees.

In Parijs werd een brief overhandigd op het hoofdbureau van
UNESCO waarin uitdrukking werd gegeven aan hun zorg voor de Totobiegosode. Het bos dat vernietigd wordt door de veeboeren maakt deel uit van een 'biosfeerreservaat' van de UNESCO. Hoewel de Totobiegosode al verscheidene malen een appèl hebben gedaan op UNESCO om een eind te maken aan de vernietiging is een reactie tot nu toe uitgebleven.

Het bedrijf, Yaguarete Pora S.A., won onlangs de door
Survival International uitgeloofde 'Groenwas Prijs 2010'. Ze kreeg deze prijs vanwege haar besluit om een 'natuurreservaat' te stichten op het land van de Totobiegosode terwijl ze tegelijkertijd bezig is met de vernietiging van duizenden hectaren van hun bos. Yaguarete ontkent dat haar activiteiten illegaal zijn en beweert dat het land dat ze vernietigt niet het eigendom is van de Totobiegosode. Deze bewering staat haaks op het feit dat diverse studies hebben aangetoond dat het land aan de volksstam toebehoort. De juridische aanspraak die de Totobiegosode op hun landbezit hebben gemaakt is dan ook gebaseerd op één van deze studies.

“Klik hier” voor de ontbossingsplannen van het bedrijf.

De directeur van Survival, Stephen Corry, verklaarde vandaag dat 'Mensen wereldwijd zich bewust beginnen te worden van wat momenteel gebeurt met de Totobiegosode. Dit drama kan Paraguay een faam bezorgen die al haar andere verdiensten in de schaduw stelt.'


 

15:29 Gepost door Martina Roels in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Bosjesmannen stemrecht geweigerd

Door vijf Bosjesmannengemeenschappen in het Centraal Kalahari Natuurreservaat niet in het verkiezingsregister op te nemen, werd aan meer dan 400 Bosjesmannen het stemrecht onthouden tijdens de algemene verkiezingen in Botswana in 2009.

In een
interview in het Botswaanse dagblad Mmegi
verklaarde de woordvoerder van de Bosjesmannen, Roy Sesana: 'Tijdens de verkiezingen leefden mensen in die nederzettingen. Zij brachten niet hun stem uit terwijl de rest van de bevolking wél naar de stembureaus ging.' Deze onthullingen werden bevestigd door het Districtshoofd en getuigen van de meest recente in een lange reeks van inbreuken op de rechten van de Bosjesmannen.

De president van Botswana, Ian Khama, die na de verkiezingen van vorig jaar was beëdigd als de vierde president van het land, heeft consequent een
uitspraak van het Hooggerechtshof in 2006, die het recht bevestigde van de Bosjesmannen om op hun land in het reservaat te leven, in de wind geslagen.

Khama heeft ook de levenswijze van de Bosjesmannen omschreven als een
'archaïsche fantasie', en een Zuid-Afrikaanse vrouw werd onlangs gearresteerd vanwege haar opmerking dat de president 'leek op een Bosjesman'.

In het
laatste mensenrechtenrapport, uit 2008, van het Ministerie van Buitenlandse zaken van de Verenigde Staten, waarin vermeld werd dat ze 'fatsoenlijke politieke vertegenwoordiging ontberen, en zich niet geheel bewust zijn van hun burgerrechten', werd de politieke marginalisering van de Bosjesmannen bevestigd.

Deze onthullingen doken op kort nadat Sesana aan hetzelfde dagblad had verteld dat pogingen om met de regering te onderhandelen op niets waren uitgelopen omdat men er niet in was geslaagd om steun te verschaffen aan een team van vertegenwoordigers. De Bosjesmannen hebben nu een geding aangespand tegen de regering om zo toegang te krijgen tot hun waterput.

De directeur van
Survival International, Stephen Corry verklaarde: “Het verrast ons niet dat de Bosjesmannen door de regering werden uitgesloten van de verkiezingen; ze worden al jaren behandeld als tweedeklas burgers. Waarom zou de regering stemrecht verlenen aan de Bosjesmannen als ze hen zelfs het recht op water ontzegt?”


 

15:28 Gepost door Martina Roels in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Bangladesh: Nog steeds onderdrukking en verkrachting ondanks vredesbeloften

Een jaar nadat de regering van Bangladesh de belofte uitsprak om eindelijk te stoppen met de vervolging van de inheemse bevolking, wordt opnieuw melding gemaakt van gevallen van mishandeling.

Met de ondertekening in 1997 van een ‘Vredesakkoord’ zou een eind moeten komen aan een al tientallen jaren durend conflict tussen de inheemse bevolking, bekend als de Jumma, Bengaalse kolonisten en het leger. Om aan de verdragsvoorwaarden te voldoen zou het leger haar talrijke garnizoenen in het bergachtige zuidoosten moeten sluiten; een gebied dat bevolkt wordt door de Jumma en bekend staat als de Chittagong Hill Tracts.

Het leger, en de kolonisten die zich met hun steun vestigden in de Chittagong heuvels, hadden ontelbare gruweldaden bedreven in het gebied, wat vervolgens gewapend verzet uitlokte van de Jumma.

Toen de twee partijen in 1997 een vredesovereenkomst ondertekenden, bestond goede hoop dat er een einde was gekomen aan de vervolging van de Jumma. Achtereenvolgende regeringen slaagden er echter niet in om zich aan de gemaakte afspraken te houden en veel Jumma’s die uit hun geboorteland naar India vluchtten wachten nog steeds op hun terugkeer.

In 2009 kwam de Awami Liga, de politieke partij die het vredesverdrag had getekend, weer aan de macht met de belofte om eindelijk te voldoen aan de voorwaarden van het vredesakkoord. Een jaar later lijkt er echter nog weinig te zijn veranderd. Veel militaire kampen blijven open en het leger dat alom angst en intimidatie verspreidt, beheerst nog steeds de ‘Hill Tracts’

Vorig jaar november probeerde een soldaat van de Ghilachari legerbasis een Jumma vrouw te verkrachten. Leden van de Jumma, voor het merendeel vrouwen, versperden de weg uit protest tegen de aanval. Hierbij stelden ze de eis dat een strafrechtvervolging zou worden ingediend tegen de soldaat en dat de legerbasis zou worden ontmanteld.

Zeven mensen raakten gewond, waarvan sommigen ernstig, toen militairen de demonstratie probeerden te ontbinden. Journalisten die een poging deden om de gewonde vrouwen te interviewen in het ziekenhuis, werd de toegang ontzegd. Ondanks schriftelijke toezeggingen van de autoriteiten om de militair te vervolgen is nog geen enkele actie ondernomen.

Sinds de overheid in de jaren ‘60 van de vorige eeuw begon met een programma om arme Bengali’s over te brengen naar het gebied, zijn honderden vrouwen en meisjes van de Jumma verkracht door militairen en kolonisten.

Een actievoerder van de Jumma, Subir Chakma, vertelde het volgende: ‘Onze meisjes en vrouwen zijn niet veilig. Ze kunnen niet naar school gaan, ze kunnen niet naar de rivieren gaan om water te halen of een bad te nemen, ze kunnen niet naar hun werk gaan, ze kunnen de tempels niet bezoeken, noch hun familieleden, ze kunnen niet naar de markt gaan of naar het nabij gelegen woud, ze kunnen niet werken in de rijstvelden en ze kunnen zelfs niet thuis blijven. Overal worden ze verkracht.’

Er zijn enkele aanwijzingen dat vooruitgang wordt geboekt bij de uitvoering van het akkoord. Een legerbrigade heeft zich teruggetrokken en enkele tijdelijke legerbases zijn opgeheven. Ook is er een commissie ingesteld die conflicten over land moet oplossen. Veel tijdelijke legerbases blijven echter bestaan en de voortdurende aanwezigheid van militairen en kolonisten (die gesteund en gevoed worden door het leger) betekent dat de Jumma nog steeds blootgesteld kunnen worden aan mishandelingen.

In het hele gebied wordt nog veelvuldig melding gedaan van marteling, verkrachting, landroof en intimidatie. Veel Jumma’s die in het verleden moesten vluchten voor het geweld hebben hun land nog niet teruggekregen.

Groepen van Jumma’s en hun steunverleners, in Bangladesh en elders op de wereld, hebben samengewerkt om een petitie op te stellen waarin de regering van Bangladesh wordt opgeroepen om het vredesakkoord van 1997 volledig uit te voeren.

U kunt hier uw naam toevoegen aan deze petitie.

15:26 Gepost door Martina Roels in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

'Avatar is echt', vinden vertegenwoordigers van inheemse volksstammen

Nadat de speelfilm 'Avatar' in de prijzen viel tijdens de uitreiking van de prestigieuze Golden Globes, hebben leden van inheemse volksstammen verklaard dat de film het ware verhaal vertelt van hun huidige bestaan.

Een man van de
Penan uit Sarawak, het Maleisische deel van Borneo, vertelde aan Survival International dat 'het Penan volk niet kan leven zonder het regenwoud. Het bos verzorgt ons, en wij verzorgen het bos. We begrijpen de planten en de dieren omdat we daar al vele, vele jaren leven, sinds de tijd van onze voorouders.

'Het Na'vi volk in 'Avatar' huilt omdat hun bos is vernietigd. Datzelfde geldt ook voor de Penan. Houtkapbedrijven vellen onze grote bomen en vervuilen onze rivieren, en de dieren waar we jacht op maken sterven uit.'

Jumanda Gakelebone, een
Bosjesman uit de Kalahari, vertelde: 'Wij Bosjesmannen zijn de eerste inwoners van zuidelijk Afrika. Het recht dat we hebben op ons land wordt ons ontzegd en we doen een klemmend beroep op de wereld om ons te helpen. 'Avatar' maakt me blij omdat het de wereld laat zien hoe het is om een Bosjesman te zijn, en wat ons land voor ons betekent. Land en Bosjesmannen zijn dezelfden'.

Davi Kopenawa
Yanomami die bekend staat als de Dalai Lama van het Regenwoud verklaarde: 'Mijn Yanomami volk heeft altijd in vrede geleefd met het woud. Onze voorouders hebben ons geleerd het land en de dieren te begrijpen. We hebben deze kennis zorgvuldig gebruikt omdat ons bestaan ervan afhangt. Mijnwerkers zijn mijn Yanomami land binnengedrongen. Een vijfde van onze mensen zijn gestorven door ziektes die we nooit hebben gekend.'

Vorige week nam regisseur David Cameron voor zijn film 'Avatar' twee Golden Globes prijzen in ontvangst waarbij hij zich uitsprak over een van de kernthema's van deze film. 'Avatar vraagt aan ons om in te zien dat alles onderling verbonden is' vertelde hij tijdens zijn ontvangstrede. 'Alle mensen met elkaar, en wij met de aarde.'

Toen Cameron de taal moest bedenken die door de Na’vi gesproken wordt, had hij zich laten inspireren door de taal van de Nieuw-Zeelandse Maori.

De directeur van Survival, Stephen Corry, verklaart: 'Zoals de Na'vi het bos van Pandora beschrijven als 'hun alles', zo geldt ook voor de meeste inheemse volksstammen dat land en leven innig met elkaar verbonden zijn.

‘In essentie - als je de kleurrijke lemuren, de langsnuitige paarden en de oorlogszuchtige androïden even weg denkt - speelt het echte verhaal van Avatar zich keer op keer af op onze eigen planeet.

'Zoals de Na'vi van 'Avatar' worden ook de laatste overgebleven inheemse volksstammen op onze wereld - van het Amazonegebied tot aan Siberië - bedreigd met uitsterven omdat hun land, omwille van winst opleverende activiteiten als houtkap en mijnbouw, door invloedrijke machten wordt toegeëigend.

Een van de beste manieren om het natuurlijke erfgoed van onze wereld te beschermen is verrassend eenvoudig; door te waarborgen dat de landeigendomsrechten van inheemse volksstammen worden gerespecteerd.
bron : Survival International
 


 

15:24 Gepost door Martina Roels in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-01-10

VN-rapport klaagt lot inheemse volken aan

Inheemse volken over de hele wereld zijn nog steeds het slachtoffer van discriminatie en misbruik door overheden en private bedrijven, zo blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties.

Het probleem situeert zich niet enkel in ontwikkelingsregio's, maar ook in landen als de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw Zeeland. Ondanks alle vooruitgang op het vlak van mensenrechten in de voorbije jaren, blijven inheemse bevolkingsgroepen kwetsbaar voor overheidsgeweld en intimidatie, die er vaak op gericht zijn hen van kostbaar land te verdrijven.
 
"Overheden en de VN moeten hier ernstig werk van maken", zegt Victoria Tauli-Corpus, voorzitter van het Permanente Forum voor Inheemse Thema's bij de VN. Uit het rapport blijkt dat ze maar 5 procent uitmaken van de wereldbevolking, maar wel 15 procent van alle mensen die in extreme armoede leven.

Volgens Myrna Cunningham, een van de auteurs, is dat een rechtstreeks gevolg van het verlies van hun land aan privébedrijven die vaak de steun van de overheid krijgen. Het land is nodig voor grote stuwmeren, toerisme, grootschalige mijnbouw of houtkap. In veel landen krijgen inheemse kinderen geen toegang tot onderwijs en moeten ze het zonder adequate gezondheidszorg stellen.
 
Cunningham wijst ook op de vele moorden op inheemse inwoners in sommige delen van de wereld. In Colombia en Peru bijvoorbeeld zijn er goed gedocumenteerde rapporten over geweld tegen inheemse bevolkingsgroepen. "Er zijn verschillende gevallen bekend waar inheemse bevolkingsgroepen door de overheid als terroristen bestempeld worden", zegt Cunningham, die daaraan toevoegt dat dit een duidelijke schending is van de VN-Verklaring voor de Rechten van Inheemse Volkeren.
 
De Verklaring werd aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN in 2007. Het eist respect voor de rechten van inheemse bewoners op hun land, cultuur en erfgoed.

Milieu

Het rapport stelt dat ook dat er zwaar gekapt wordt in inheems territorium als gevolg van grootschalige mijnbouwprojecten. Vaak zijn die illegaal.
 
"We voeren actie over talrijke dossiers", zegt Ben Powless, een inheems activist uit Canada, "zoals de slachting van onze broeders in het Peruaanse  Amazonewoud, de verdrijving van Masaï-families in Kenia en de vernieling die de klimaatverandering met zich meebrengt."

Volgens Tauli-Corpus is er wel hoop dat het lot van de inheemse gemeenschappen meer aandacht zal krijgen tijdens de toekomstige klimaatgesprekken. Maar niet alle inheemse leiders zijn het daarover eens. Bij de recente onderhandelingen werd vooral de emissiehandel naar voren geschoven als wapen tegen de ontbossing van inheemse territoria. Veel inheemse volken zien dat als een manier van omkoping en een bedreiging voor het voortbestaan van hun cultuur.

IPS(JG, RP)

 

 

16:25 Gepost door Martina Roels in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Chili kiest rechtse president

Chili krijgt na twintig jaar weer een rechtse president, de zakenman en miljardair Sebastian Pinera. Hij versloeg zondag in de tweede ronde van de verkiezingen de vroegere president Eduardo Frei, met 52 procent tegen 48 procent van de stemmen.

 

Pinera beloofde banen te scheppen en de economie een zwier te geven. Hij riep de bevolking op tot een gezamenlijke inspanning om van Chili 'het beste land ter wereld' te maken.

 

Pinera steunt op de partijen die in de jaren 1973-1990 steun gaven aan de dictatuur van generaal Augusto Pinochet. Die achtergrond kan de relatie met Argentinië en Uruguay compliceren. Verder kunnen zijn nationalistische toon en vriendschap met de Colombiaanse president Alvaro Uribe de betrekkingen met Bolivia en Peru en het Venezuela van Hugo Chavez belasten. In een verkiezings-debat noemde hij Cuba vorige week 'een dictatuur' en Venezuela 'geen democratie', en zwoer hij nooit land of zee van Chili af te staan.

 

Ook Pinera's zakelijke belangen kunnen het werk van Chili's diplomaten bemoeilijken. Zo bezit hij een groot belang in de Chileense luchtvaartmaatschappij LAN, waarvan de aanzienlijke activiteiten in Peru, Ecuador en Argentinië onderhevig zijn aan regelgeving in die landen.

 

Pinera heeft beloofd zijn belang in LAN van de hand te doen voordat hij in maart zijn ambt aanvaardt. Maar aan zijn belangen in het toonaangevende Chileense televisiekanaal en de populairste Chileense voetbalclub houdt hij vast. Naast de Chileense belangen die hij vorig jaar met het oog op zijn presidentiële campagne in een trust onderbracht, heeft Pinera nog aanzienlijke bezittingen in het buitenland

 

bron : Mapuche Foundation FOLIL

16:23 Gepost door Martina Roels in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9